Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Księgowość Finanse Controlling » Szkolenie Podatek dochodowy od osób prawnych CIT

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych - praktyka stosowania

Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych – CIT
z uwzględnieniem najnowszych zmian. 

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do głównych księgowych, kierowników i pracowników działów księgowości.

Program szkolenia

 1. NOWT KUP:
  • Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy lub rezerwowy
  • Zasady wyliczenia KUP
  • Okres stosowania – od kiedy?
 2. Obniżenie stawki podatku dochodowego
  • Obniżenie stawki CIT do 9% - dla kogo?
  • Wpłacanie zaliczek w trakcie roku a stawka podatku CIT
  • Spółki istniejące i nowe – jak stosować preferencje?
 3. ZMIANY w zakresie samochodów osobowych
  • Finansowanie w leasingu samochodu
  • Amortyzacja i ubezpieczenie samochodu osobowego
  • Ograniczenie KUP w sytuacji samochodów osobowych, od których odliczane jest 50% podatku VAT
  • Likwidacja ewidencji przebiegu pojazdu
 4. Zmiany w zakresie cen transferowych i dokumentacji podatkowej:
  • Wydłużenie terminu na sporządzenie dokumentacji podatkowych do końca września
  • Zmniejszenie obowiązków dokumentacyjnych – NOWE limity
  • Wprowadzenie uproszczonych zasad rozliczeń dla niektórych transakcji – w tym pożyczek i transakcji o niskiej wartości dodanej
  • Doprecyzowanie warunków kontroli dokumentacji podatkowych
  • Korekta współzależna
 5. Exit tax
  • Zasada opodatkowania niezrealizowanych zysków kapitałowych
  • „Przeniesienia aktywów”
  • Rezydencja podatkowa dla osób prawnych i osób fizycznych
  • Rozliczanie nierezydenta
 6. NOWA ulga Innovation Box
  • Ulga z tytułu komercjalizacji praw własności intelektualnej – obniżenie stawki podatku do 5% - zasady stosowania
  • Pojęcie praw własności intelektualnej wchodzących w zakres ulgi
  • Proponowana ulga a ulga z tytułu działalności badawczo – rozwojowej – zasady stosowania
 7. Opodatkowanie kryptowalut
  • Pojęcie i rodzaje kryptowalut
  • Zasada opodatkowania w podatku PIT i CIT – wysokość 19%
  • Pojęcie przychodu podatkowego związanego z kryptowalutami
  • Możliwe koszty podatkowe do rozliczenia przy ustalaniu dochodu do opodatkowania
  • Kryptowaluty już posiadane a zasady opodatkowania
 8. NOWE zasady rozliczenia straty podatkowej
 9. ZMIANY w zakresie amortyzacji. Składniki majątkowe niskocenne.
 10. Podatek od nieruchomości komercyjnych
 11. Sankcje w CIT
 12. Podatek u źródła – zmiany
  • NOWE obowiązki nałożone na podatników w celu zastosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
  • Wzór oświadczenia do którego składania są zobowiązani podatnicy – podpisywanie jedynie przez cały zarząd oraz dodatkowe informacje
  • Limit transakcji, od którego uzależnione są nowe obowiązki – jak stosować wyliczenie w wysokości 2 mln zł
  • Funkcjonowanie certyfikatu rezydencji
  • Wniosek o zwrot podatku u źródła – NOWE uregulowania
 13. Podsumowanie szkolenia

Metody szkoleniowe

Szkolenia prowadzone są metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnych otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować zdobytą wiedzę.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
 • Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 26.01.2021, Katowice
 • 26.01.2021, szkolenie online
 • 22.02.2021, Warszawa
 • 22.02.2021, szkolenie online
 • 23.03.2021, Wrocław
 • 23.03.2021, szkolenie online
 • 21.04.2021, Gdańsk
 • 21.04.2021, szkolenie online
 • 31.05.2021, Poznań
 • 31.05.2021, szkolenie online
 • 24.06.2021, Zielona Góra
 • 24.06.2021, szkolenie online

Cena szkolenia

690 PLN*/**, cena SZKOLENIA stacjonarnego

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe, lunch
 • certyfikat uczestnictwa

590 PLN*/**, cena WEBINARIUM

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie online
 • bogate materiały autorskie w wersji elektronicznej zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej
 • możliwość zadawania pytań

*Cena szkolenia/webinarium jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

**Jeżeli szkolenie/webinarium stanowi element kształcenia zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - zwolnione z VAT

Promocja świąteczna

Przy zgłoszeniu do końca 2020 roku, rabat 5% na każde szkolenie odbywające się w 2021 roku.

Istnieje możliwość wystawienie faktury w 2020 roku i skorzystanie ze szkoleń w 2021 roku. 

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu