Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Księgowość Finanse Controlling » Szkolenie Podatek dochodowy od osób prawnych CIT

CIT 2019 - podatek dochodowy od osób prawnych - praktyka stosowania

Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych - CIT. Szczególny nacisk zostanie położony na ostanie zmiany.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do głównych księgowych, kierowników i pracowników działów księgowości.

Program szkolenia

 1. Rewolucyjne zmiany w CIT
 2. Podmioty powiązane – relacje przez Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego
 3. Nowe zasady ustalania podstawy opodatkowania
  • dochód
  • strata
  • podział dochodów na źródła przychodów
  • przychody z zysków kapitałowych
  • przychody z innych źródeł
 4. Aport w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 5. Nowa definicja kosztów uzyskania przychodów
  • nowa definicja dnia poniesienia kosztu
 6. Wierzytelności odpisane jako nieściągalne
  • wierzytelności umorzone
  • straty z tytułu zbycia wierzytelności
 7. Koszty zakupu usług niematerialnych jako koszty uzyskania przychodów
 8. Nowa definicja środków trwałych niskocennych
 9. Podatek dochodowy od własności wybranych środków trwałych
 10. Podatek u źródła – zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej a podatek u źródła

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • dyskusje
 • prezentacje

Termin i miejsce szkolenia

 • 12.12.2018, Gdańsk
 • 14.12.2018, Warszawa
 • 17.12.2018, Poznań
 • 18.12.2018, Wrocław
 • 25.01.2019, Katowice

Cena szkolenia

490 PLN*

Cena obejmuje:

 • wykłady i ćwiczenia
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • lunch
 • przerwy kawowe
 • certyfikat uczestnictwa

*Cena szkolenia jest ceną netto, do podanej ceny należy doliczyć 23 % VAT

Promocja świąteczna

Zapraszamy do skorzystania z PROMOCJI MIKOŁAJKOWO-ŚWIĄTECZNEJ, która potrwa do 6.01.2019 roku.

Przy zgłoszeniu na każde szkolenie odbywające się w 2019 roku

 • Rabat w wysokości – 50 PLN/szkolenie jednodniowe;
 • Rabat w wysokości – 100 PLN/szkolenie dwudniowe.

Istnieje możliwość wystawienie faktury w 2018 roku i skorzystanie ze szkoleń w 2019 roku.

Zapraszamy do zgłoszeń

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu