Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Księgowość Finanse Controlling » Szkolenie Podatek dochodowy od osób prawnych CIT

CIT – ZMIANY w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązują przepisy o podatku minimalnym, który jest określany również jako „podatek od spółek”, czy „podatek od straty i niskich dochodów”. 

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z najnowszymi zmianami w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do głównych księgowych, kierowników i pracowników działów księgowości.

Program szkolenia

 1. Podatek minimalny - NOWOŚĆ
 2. WHT – ZMIANY w podatku u źródła:
  • kryterium należytej staranności – uzupełnienie przepisów
  • rozszerzenie możliwości posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji
  • doprecyzowanie definicji rzeczywistego właściciela oraz rzeczywistej działalności gospodarczej
  • zawężenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego mechanizmu WHT refund
  • rozszerzenie zakresu przedmiotowego opinii o stosowaniu preferencji
  • uzależnienie wymogów proceduralnych od wymogów materialnych
  • doprecyzowanie pojęcia posiadania zarządu na terytorium RP (ustalenie rezydencji podatkowej)
 3. Amortyzacja podatkowa:
  • wyłączenie z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych
  • odpisy amortyzacyjne w spółkach nieruchomościowych
 4. Uchylenie przepisów o ukrytej dywidendzie
 5. Koszty finansowania dłużnego
 6. Polskie spółki holdingowe – preferencje
 7. Podatek od przerzucanych dochodów (art. 24aa)
 8. Podatek od dochodów spółek kontrolowanych – CFC – zmiany (art. 24a)
 9. Podatek ryczałtowy od dochodów spółek – tzw. „CIT estoński”– ZMIANY
 10. Ulgi:
  • IP BOX – ZMIANY – symultaniczne rozliczenie z ulgą na działalność badawczo-rozwojową
  • Ulga B+R – ROZSZERZENIE ODLICZEŃ z tytułu kosztów kwalifikowanych / ulga na INNOWACYJNYCH PRACOWNIKÓW – dla podatników uzyskujących przychody z działalności gospodarczej ponoszących koszty zatrudniania wysoko kwalifikowanych pracowników przy działalności badawczo-rozwojowej
  • Ulga CSR – SPOŁECZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU (na działalność sportową, edukacyjną, kulturalną)
  • Ulga na ROBOTYZACJĘ
  • Ulga na PROTOTYP / DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA (produkcja próbna nowego produktu / wprowadzenie na rynek nowego produktu) nie przychodów ze sprzedaży produktów
  • Ulga KONSOLIDACYJNA
 11. ZMIANY przepisów w zakresie cen transferowych
  • zmiana definicji podmiotów powiązanych
  • wyłączenia z obowiązku sporządzenia dokumentacji
  • korekta cen transferowych
  • wartość transakcji kontrolowanej: doprecyzowanie wartości transakcji kontrolowanej dla depozytów
  • uproszczenia w sporządzaniu lokalnej dokumentacji
  • wydłużenie terminów
  • oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych
  • informacja o cenach transferowych (w tym podpisywanie)
  • obowiązek ORD-U a dokumentacja cen transferowych
 12. Podsumowanie szkolenia, sesja pytań

Metody szkoleniowe

Szkolenia prowadzone są metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnych otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować zdobytą wiedzę.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
 • Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 21.03.2024, szkolenie online
 • 18.04.2024, szkolenie online
 • 22.05.2024, szkolenie online
 • 17.06.2024, szkolenie online

Cena szkolenia

590 PLN*/**, cena SZKOLENIA online

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie online
 • bogate materiały autorskie w wersji elektronicznej zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej
 • możliwość zadawania pytań

790 PLN*/**, cena SZKOLENIA stacjonarnego

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe, lunch
 • certyfikat uczestnictwa

*Cena szkolenia/webinarium jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

**Jeżeli szkolenie/webinarium stanowi element kształcenia zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - zwolnione z VAT

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu