Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Księgowość Finanse Controlling » Szkolenie Leasing operacyjny i finansowy

Leasing operacyjny i finansowy w prawie bilansowym i podatkowym

Leasing oprócz kredytu, stał się głównym źródłem finansowania inwestycji. Na gruncie przepisów podatkowych leasing może stanowić albo świadczenie usług, albo dostawę towarów dla potrzeb podatku VAT. Jednocześnie, odpisów amortyzacyjnych dla potrzeb podatku dochodowego od przedmiotu leasingu dokonywać może, w zależności od konstrukcji umowy, albo finansujący, albo korzystający. Brak spójności w traktowaniu leasingu w prawie gospodarczym ujawnia się również w podejściu księgowym – niezależnie czy dla potrzeb podatku VAT leasing jest traktowany jako dostawa towarów, czy też świadczenie usług, czy odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych dokonuje korzystający czy finansujący, z perspektywy ustawy o rachunkowości przedmiot leasingu może stanowić środek trwały, wykazywany albo w bilansie korzystającego, albo finansującego.

Głównym celem szkolenia jest przedstawienie najważniejszych aspektów podatkowych i rachunkowych związanych z leasingiem operacyjnym i finansowym.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do głównych księgowych, kierowników i pracowników działów księgowości.

Program szkolenia

 1. Leasing w ustawie o podatku dochodowym:
  • podatkowa klasyfikacja leasingu - leasing operacyjny a leasing finansowy
  • zasady ustalania wartości początkowej
  • przychody i koszty dotyczące transakcji leasingu
  • sposoby zakończenia umowy
  • korzyści umowy leasingowej
 2. Leasing a podatek VAT:
  • usługa, a dostawa towarów
  • szczególne zasady odliczania podatku VAT
 3. Leasing w prawie bilansowym:
  • zasady klasyfikacji leasingu w prawie bilansowym
  • kolizja przepisów podatkowych i księgowych
  • leasing operacyjny, ewidencja i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
  • leasing finansowy:
   • początkowe ujęcie, zasady wyceny
   • bieżąca wycena zasady rozliczania kosztów finansowych i naliczania amortyzacji
   • ewidencja transakcji leasingu
   • prezentacja w sprawozdaniu finansowym – ujawnianie informacje o leasingu
 4. Przekształcenie podatkowego leasing operacyjny na bilansowy leasing finansowy
 5. Leasing samochodów osobowych:
  • korzyści leasingu operacyjnego w ustawie o podatku dochodowym
  • maksymalizacja korzyści w podatku od towarów i usług
  • ryzyka podatkowe
  • ustalanie wartości początkowej samochodu osobowego w leasingu
  • transgraniczny leasing samochodów osobowych
  • przekształcanie umowy podatkowego leasingu operacyjnego samochodu osobowego na bilansowy leasing finansowy
 6. Leasing nieruchomości i leasing zwrotny:
  • podatkowe regulacje leasingu nieruchomości
  • szczególne zasady ewidencji leasingu zwrotnego
 7. Leasing a rachunek przepływów pieniężnych
 8. Leasing w walucie obcej:
  • walutowy leasing operacyjny
  • walutowy leasing finansowy
  • leasing z klauzulą walutową
  • walutowy leasing operacyjny z malejącym harmonogramem spłat
  • walutowy leasing finansowy oparty na zmiennej stopie procentowej

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • dyskusje
 • prezentacje

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (291.1 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu