Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Księgowość Finanse Controlling » Controlling produkcji - zasady i narzędzia planowania i zarządzania produkcją

Analiza kosztów produkcji - controlling produkcji

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zasadami i narzędziami do szczegółowego planowania oraz zarządzania produkcją.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do menedżerów, którzy są odpowiedzialni za planowanie i zarządzanie produkcją, a także pracowników działów controllingu.

Program szkolenia

 1. Analiza procesów gospodarczych
  • mapowanie ścieżek i faz przebiegu procesów produkcyjnych
  • wyznaczanie gniazd w poszczególnych fazach procesów produkcyjnych zgodnie z realizowanymi czynnościami według zasady rachunku kosztów działań ABC
  • wyznaczanie wskaźników efektywności dla poszczególnych gniazd produkcyjnych: (kosztowych, wydajnościowych, jakościowych)
 2. Relacje pomiędzy fazami procesu gospodarczego sprzedaż–produkcja–zaopatrzenie w budżecie rocznym
  • analiza przesunięcia w czasie faz procesu gospodarczego w zakresie planowania budżetu rocznego (sprzedaż–produkcja, produkcja–zaopatrzenie)
  • zasady wyliczania ilościowego i wartościowego planu produkcji z uwzględnieniem przesunięć w czasie poszczególnych faz procesu
  • planowanie przepływów finansowych w budżecie rocznym na podstawie planu uwzględniającego czasowe przesunięcia realizacji faz procesów gospodarczych
 3. Planowanie ilościowe produkcji metodą wykresów Gantta
  • ustalenie kolejności planowania faz procesu gospodarczego i ich wzajemnych relacji w zakresie sprzedaż–produkcja
  • analiza podziału firmy na centra kosztowe według wymogów controllingu finansowego z zasadami planowania ilościowego zgodnie z metodą wykresów Gantta
  • określenie zdolności produkcyjnej zasobów w jednostkach czasu
  • wyznaczenie normatywów wykorzystania zdolności produkcyjnych zasobów na wyroby
  • ustalenie zapotrzebowania ilościowego na czynności posiadanych zasobów w związku z ilościowym planem produkcji
  • zaplanowanie czasu realizacji planu produkcji w poszczególnych zasobach dla konkretnych zleceń
  • ustalenie czasowych okresów tworzenia wykresów Gantta – godziny, dni itp.
  • wyznaczanie wąskich gardeł procesu gospodarczego
  • opracowanie zbiorczego planu produkcji
  • opracowanie bilansu wykorzystania mocy produkcyjnych
  • ustalenie zasad szczegółowości planowania w długookresowej perspektywie rocznej i krótkoterminowej kwartalnej lub miesięcznej
 4. Planowanie wartościowe kosztów produkcji
  • planowanie kosztów zmiennych produkcji (surowce itp.)
  • planowanie kosztów stałych produkcji (wykorzystania maszyn i pracowników)
  • zasada kalkulacji marż wyników na produktach metodą rachunku kosztów działań ABC
 5. Zasady konstrukcji budżetów kosztów w sferze produkcji
  • koszty stałe utrzymania komórek organizacyjnych
  • koszty stałe utrzymania maszyn
  • koszty bezpośrednie produkcji – surowce i koszty maszyn
  • zasady rozliczeń kosztów w sferze produkcji z wykorzystaniem metodologii rachunku kosztów działań ABC
 6. Narzędzia optymalizacji procesów gospodarczych
  • zrównoważona Karta Wyników na poziomie ogólnym firmy i poszczególnych gniazd produkcyjnych
  • zasady tworzenia piramidy wskaźników od wskaźników głównych firmy do sfery produkcji
 7. Optymalizacja wskaźników efektywności gniazd procesów na podstawie
  • analizy porównawczej z konkurencją
  • analizy porównawczej z innymi jednostkami w firmie
  • zwiększania wskaźników wydajności
 8. Podstawowe metody poprawy produktywności
  • 5S, Kanban, Kazein, JiT, SMED itp.
 9. Zasady funkcjonowania systemu controllingu w optymalizowaniu procesów gospodarczych

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • ćwiczenia
 • projekty zespołowe
 • dyskusje
 • prezentacje

Termin i miejsce szkolenia

 • 09-10.05.2019, Poznań

Cena szkolenia

1000 PLN*

Cena obejmuje:

 • wykłady i ćwiczenia
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • lunch, przerwy kawowe
 • certyfikat uczestnictwa, notes, długopis

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (204.1 kB)

Zapytaj o szczegóły

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu