Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Księgowość Finanse Controlling » Controlling produkcji - zasady i narzędzia planowania i zarządzania produkcją

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do menedżerów, którzy są odpowiedzialni za planowanie i zarządzanie produkcją, a także pracowników działów controllingu.

Program szkolenia

 1. Metody i narzędzia controllingu w optymalizacji procesów produkcyjnych
  • W jaki sposób identyfikować obszary które wymagają optymalizacji?
  • W jaki sposób Kaizen i TQM zwiększają efektywność optymalizacji procesów produkcyjnych?
  • Jakie są zadania controllerów i kierowników centrów odpowiedzialności w zakresie optymalizacji procesów?
 2. Jakie są metody identyfikacji miejsc powstawania kosztów (MPK) i jakie są metody ich rozliczeń?
  • Jakie są zasady identyfikacji centrów kosztów osobowych?
  • W jaki sposób zidentyfikować sprzętowe centra kosztów?
  • Jakie są praktyczne i przydatne metody rozliczeń kosztów?
  • Jak skutecznie i szybko zidentyfikować miejsce powstawania kosztów zgodnie z wymogami procesowego i zasobowego rachunku kosztów, zakresów odpowiedzialności, działań optymalizacyjnych?
 3. Jak właściwie rozliczać działalność pomocnicza?
  • Jak skutecznie identyfikować miejsca powstawania kosztów dla działalności pomocniczej?
  • Jak właściwie ustalić kolejność etapów rozliczania działalności pomocniczej?
  • Jak w praktyce rozliczać koszty pomocnicze?
 4. Koszty niewykorzystanego potencjału
  • Jak właściwie zidentyfikować koszty niewykorzystanego potencjału według reguł rachunkowości finansowej i zarządczej?
  • Praktyczne metody identyfikacji kosztów niewykorzystanego potencjału.
  • Jak dokonać klasyfikacji kosztów niewykorzystanego potencjału biorąc pod ciągłą zmienność procesów produkcyjnych?
  • Jak stosując metody rachunkowości finansowej i zarządczej skutecznie zidentyfikować koszty niewykorzystanego potencjału na kontach księgowych?
  • Jak właściwie prezentować koszty niewykorzystanego potencjału w rachunku zysków i strat według zasad rachunkowości zarządczej?
  • Za pomocą jakich wskaźników określić stopień wykorzystania potencjału?
 5. Kalkulacja fazowa jako istotny element kalkulacji w przedsiębiorstwie produkcyjnym
  • Według jakich zasad właściwie przeprowadzić kalkulację fazową?
  • Jak w praktyce dokonać rozliczenia kosztów kolejnych faz i poziomów produkcji?
  • Jak wykorzystać reguły normalnej zdolności produkcyjnej do rozliczania kosztów zmiennych i stałych?
  • Jak przedsiębiorstwo produkcyjne powinno ustalać koszty wyrobów gotowych i produkcji w toku?
 6. Zasady rozliczania kosztów produkcji przy wykorzystaniu metodologii rachunku kosztów działań abc
  • Tradycyjny rachunek kosztów a rachunek kosztów działań ABC.
  • Jak prawidłowo rozliczać koszty według metody ABC?
  • Jakie są wady i zalety metody ABC?.
  • W jaki sposób optymalnie zastosować metodę ABC?
 7. Jakie są zasady konstrukcji struktury budżetów dla pojedynczych centrów kosztowych?
  • Jakie są wady  klasycznych metod tworzenia struktur budżetowych w układach miejsc powstawania kosztu
  • Zaprojektowanie wielowymiarowej i wielopoziomowej konstrukcji struktury budżetu uwzględniającej: zakres odpowiedzialności za koszty poszczególnych działów, strategie dziedzinowe, realizowane zadania jednostkowych - projektów, rodzaje kosztów.
  • Jak dokonać analizy danych w budżecie komórki organizacyjnej zgodnie z wymogami hurtowni danych i efektywną technologią przetwarzania danych analitycznych (OLAP)?
  • W jaki sposób osoby zarządzające kosztami powinny konstruować tabele budżetowe MPK?
 8. Planowanie ilościowe produkcji metodą Wykresów Gantta – warsztaty praktyczne
  • Ustalenie kolejności planowania faz procesu gospodarczego i ich wzajemnych relacji w zakresie sprzedaż – produkcja.
  • Przeprowadzenie analizy podziału firmy na centra kosztowe zgodnie z wymogami controllingu finansowego, zasadami planowania ilościowego  oraz  metodą wykresów  Gantta.
  • Określenie zdolności produkcyjnych zasobów w jednostkach czasu.
  • Wyznaczenie wskaźników norm wykorzystania zdolności produkcyjnych zasobów na wytwarzane wyroby.
  • Właściwe ustalenie zapotrzebowania zgodnie z ilościowym planem produkcji.
  • Zaplanowanie czasu realizacji planu produkcji w poszczególnych zasobach dla konkretnych zleceń.
  • Ustalenie czasowych okresów tworzenia wykresów Gantta - godziny, dni itp..
  • Prawidłowa identyfikacja wąskich gardeł w procesie produkcyjnym.
  • Opracowanie zbiorczego planu produkcji.
  • Opracowanie bilansu wykorzystania mocy produkcji.

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • ćwiczenia
 • projekty zespołowe
 • dyskusje
 • prezentacje

Termin i miejsce szkolenia

 • 18-19.06.2020, Wrocław
 • 15-16.10.2020, Poznań
 • 22-23.10.2020, Gdańsk
 • 12-13.11.2020, Katowice
 • 23-24.11.2020, Warszawa

Cena szkolenia

1490 PLN*

Cena obejmuje:

 • wykłady i ćwiczenia
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • lunch, przerwy kawowe
 • certyfikat uczestnictwa, notes, długopis

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (291.1 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu