Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Księgowość Finanse Controlling » Ocena finansowa przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego

Analiza Finansowa. Badanie sytuacji ekonomicznej i zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań - ocena wiarygodności

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z budową sprawozdania finansowego i dokonają oceny sytuacji finansowej swojego przedsiębiorstwa lub swojego kontrahenta. Ocena będzie dokonana na podstawie sprawozdań finansowych i innych dokumentów. Uczestnicy będą obliczali i interpretowali wskaźniki, budowali całościowy obraz przedsiębiorstwa,
z naciskiem na ocenę wiarygodności z punktu widzenia wierzyciela, z uwzględnieniem specyfiki firm produkcyjnych, handlowych i usługowych.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do kadry kierowniczej, pracowników działów finansów, controllingu i księgowości, a także do osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie nowych kontrahentów.

Program szkolenia

 1. Sprawozdanie finansowe jako podstawowy materiał źródłowy analiz 
  • Bilans
  • Rachunek zysków i strat
  • Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
  • Informacje dodatkowe
  • Walory prognostyczne poszczególnych elementów sprawozdania finansowego (ze szczególnym uwzględnieniem cash flow)
 2. Metody i techniki oceny kondycji finansowej jednostki
  • Uwzględnienie inflacji
  • Analiza pionowa i pozioma w kategoriach finansowych
  • Zasady i zakres analizy wskaźnikowej
  • Ocena zyskowności
  • Ocena płynności
  • Ocena obrotowości
  • Ocena zadłużenia
  • Użyteczność wskaźników opartych na różnych kategoriach cash flow
  • Ustalanie i interpretacja wartości normatywnych wskaźników finansowych w  warunkach polskiej gospodarki
 3. Ocena podatności kontrahenta na trudności rynkowe na podstawie analizy dźwigni operacyjnej i finansowej
  • Próg rentowności
  • Dźwignia operacyjna
  • Dźwignia finansowa
 4. Modele i mierniki syntetyczne oceny standinu finansowego podmiotu
  • Model Du Ponta
  • Proste mierniki syntetyczne
  • Analiza dyskryminacyjna
  • Model Altmana i jego adekwatność w warunkach polskiej gospodarki
 5. Całościowa ocena kondycji przedsiębiorstwa na przykładzie wybranej spółki
 6. Uczestnicy mogą przynieść na szkolenie sprawozdania finansowe firmy, którą chcą ocenić (bilans, rachunek zysków i strat i ewentualnie rachunek przepływów pieniężnych). 

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników.

Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu biznesowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Ćwiczenia praktyczne zarówno indywidualne, jak i grupowe
 • Prace grupowe umożliwią wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy Uczestnikami
 • Studium przypadku kompleksowo ilustrujące proces oceny kondycji finansowej firmy na przykładzie spółki giełdowej
 • Dyskusje moderowane mają na celu rozwiązywanie problemów związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 21-22.11.2023, szkolenie online

Cena szkolenia

1690 PLN*/**, cena SZKOLENIA stacjonarnego

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe, lunch
 • certyfikat uczestnictwa

1490 PLN*/**, cena szkolenia online

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie online
 • bogate materiały autorskie w wersji elektronicznej zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej
 • możliwość zadawania pytań

*Cena szkolenia/webinarium jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

**Jeżeli szkolenie/webinarium stanowi element kształcenia zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - zwolnione z VAT

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (220.6 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu