Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Księgowość Finanse Controlling » Ocena finansowa przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego

Analiza Finansowa. Badanie sytuacji ekonomicznej i zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań - ocena wiarygodności

W dzisiejszych czasach bardzo ważne jest badanie sytuacji ekonomicznej i zdolności do wywiązywania się z zobowiązań finansowych w wyznaczonych terminach zapłaty naszych kontrahentów.

Głównym celem szkolenia jest przedstawienie technik oceny kondycji finansowej podmiotów gospodarczych, wśród których szczególna uwaga zostanie poświęcona analizie wskaźnikowej (wskaźniki płynności, zyskowności, obrotowości, zadłużenia). Uczestnicy nauczą się oceniać kontrahentów na podstawie ich sprawozdań finansowych i innych sporządzanych dokumentów, obliczania i interpretacji wskaźników, budowania całościowego obrazu przedsiębiorstwa,
z naciskiem na ocenę wiarygodności z punktu widzenia wierzyciela.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do kadry kierowniczej, pracowników działów finansów, controllingu i księgowości, a także do osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie nowych kontrahentów.

Program szkolenia

 1. Sprawozdanie finansowe jako podstawowy materiał źródłowy analiz 
  • Bilans
  • Rachunek zysków i strat
  • Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
  • Informacje dodatkowe
  • Walory prognostyczne poszczególnych elementów sprawozdania finansowego (ze szczególnym uwzględnieniem cash flow)
 2. Metody i techniki oceny kondycji finansowej jednostki
  • Uwzględnienie inflacji
  • Analiza pionowa i pozioma w kategoriach finansowych
  • Zasady i zakres analizy wskaźnikowej
  • Ocena zyskowności
  • Ocena płynności
  • Ocena obrotowości
  • Ocena zadłużenia
  • Użyteczność wskaźników opartych na różnych kategoriach cash flow
  • Ustalanie i interpretacja wartości normatywnych wskaźników finansowych w  warunkach polskiej gospodarki
 3. Ocena podatności kontrahenta na trudności rynkowe na podstawie analizy dźwigni operacyjnej i finansowej
  • Próg rentowności
  • Dźwignia operacyjna
  • Dźwignia finansowa
 4. Modele i mierniki syntetyczne oceny standinu finansowego podmiotu
  • Model Du Ponta
  • Proste mierniki syntetyczne
  • Analiza dyskryminacyjna
  • Model Altmana i jego adekwatność w warunkach polskiej gospodarki
 5. Całościowa ocena kondycji przedsiębiorstwa na przykładzie wybranej spółki
 6. Uczestnicy mogą przynieść na szkolenie sprawozdania finansowe firmy, którą chcą ocenić (bilans, rachunek zysków i strat i ewentualnie rachunek przepływów pieniężnych). 

Metody szkoleniowe

 • wykład, ćwiczenia, warsztat
 • studia przypadku
 • dyskusje
 • prezentacje

Termin i miejsce szkolenia

 • 23-24.08.2018, Gdańsk
 • 12-13.09.2018, Katowice
 • 17-18.09.2018, Wrocław
 • 26-27.09.2018, Poznań
 • 17-18.10.2018, Warszawa

Cena szkolenia

1000 PLN*

Cena obejmuje:

 • bogate materiały autorskie (przykłady analizy sprawozdań finansowych) zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • lunche, przerwy kawowe
 • certyfikat uczestnictwa

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

Promocja wakacyjna

Przy zgłoszeniu do 31 sierpnia 2018 roku na szkolenie, które odbędzie się w 2018 roku otrzymują Państwo rabat wakacyjnyw wysokości 50 PLN za każdy dzień szkoleniowy

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (252.2 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu