Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Kompetencje interpersonalne » szkolenia Prowadzenie prezentacji i spotkań

Wystąpienia publiczne - prowadzenie profesjonalnych prezentacji i spotkań

Umiejętność występowania przed grupą ludzi jest jedną z najbardziej pożądanych umiejętności w świecie biznesu. Profesjonalnie przygotowane i prowadzone spotkanie biznesowe ma kluczowy wpływ na budowanie relacji biznesowych.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami skutecznej autoprezentacji i komunikacji na forum publicznym. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z zasadami stosowania komunikacji werbalnej 

i niewerbalnej, kreowaniem wizerunku, budowaniem relacji z partnerami oraz współpracownikami. Uczestnicy szkolenia poznają również sposoby panowania i kontroli nad emocjami, przeciwdziałania sytuacjom stresującym, a także aktywnego podchodzenia do podejmowanego wyzwania.

Program szkolenia

 1. Autoprezentacja - sztuka kreowania profesjonalnego wizerunku:
  • Wizerunek prezentera – sposób przedstawienia się, cechy wizerunku zawodowego, dress code kobiet i mężczyzn
  • Dopasowanie autoprezentacji do struktury odbiorców
  • Autoprezentacja jako kompetencja – asertywna umiejętność pozytywnej autoprezentacji
  • Opanowanie tremy – sposoby budowania odpowiedniego nastawienia i pewności siebie tuż przed wystąpieniem. Techniki obniżania stresu przed prezentacją i kontroli emocji w trakcie wystąpienia. Ćwiczenia antystresowe
 2. Odbiorcy przekazu:
  • Co należy wiedzieć o audytorium
  • Inicjowanie kontaktu z audytorium oraz techniki pobudzania aktywności słuchaczy
  • Angażowanie audytorium
  • Trening świadomego tworzenia kontaktu z grupą i prowadzenia uwagi słuchaczy
  • Dynamika relacji z audytorium
  • Wywieranie wpływu na emocje odbiorców, świadome kierowanie uwagą słuchaczy
 3. Atrakcyjność przekazu:
  • Techniki podtrzymywania uwagi i pobudzania aktywności słuchaczy
  • Trening budowy wciągającego i wyrazistego przekazu zapadającego w pamięć
  • Aranżacja sali
  • Proksemika czyli sztuka wykorzystania przestrzeni
 4. Trening wystąpień improwizowanych, czyli prezentacja bez przygotowania.
 5. Struktura wystąpienia, prezentacji
  • Dopasowanie prezentacji do potrzeb odbiorców
  • Elementy kluczowe prezentacji: rozpoczęcie prezentacji, treść, efektowne zakończenie
  • Reguły i techniki jasnego wyrażania swoich myśli
  • Prowadzenie prezentacji - jak powinna wyglądać dobra prezentacja, aby zrealizować zamierzone cele?
  • Prezentowanie własnych opinii i obrony własnego zdania. Jak skutecznie argumentować i przekonywać innych do własnego zdania
  • Rodzaje i kolejność argumentów
  • Argumenty racjonalne i argumenty emocjonalne
  • Wykorzystywanie materiałów ilustracyjnych i prowadzenie demonstracji
  • Wystąpienia informacyjne: struktura oraz konspekty informacyjnych wystąpień publicznych: raport, wykład, wystąpienie w sytuacji kryzysowej, testimonial (świadectwo)
  • Wystąpienia perswazyjne: konspekty perswazyjnych wystąpień publicznych: promocja projektu, deklaracja polityki, wystąpienie motywacyjne/agitacyjne, perswazyjny język – składowe perswazji (logika, etyka, emocje)
  • Zadawanie pytań i odpowiadanie na pytania z sali
 6. Komunikacja werbalna - poznanie zasad dobrego porozumiewania się:
  • Manieryzmy i błędy językowe
  • Dostosowanie języka i formy przekazu do audytorium
  • Zdobycie umiejętności mówienia w sposób przyciągający uwagę i robienie dobrego wrażenia na odbiorcach
  • Podstawowe zasady formułowania logicznych i interesujących wypowiedzi. Sposób opowiadania dynamiczny, obrazowy i wyrazisty, wzbudzający emocje
  • Podwyższanie kompetencji komunikacyjnych i atrakcyjności występującego
  • Narzędzia i mechanizmy wpływające na większe możliwości zapamiętania informacji
  • Psychologiczne aspekty wypowiedzi
 7. Komunikacja niewerbalna jako narzędzie wsparcia dla komunikacji werbalnej:
  • Gesty i postawa, które budują wiarygodność i wzmacniają siłę przekazu
  • Skuteczne techniki głosowe – tempo, energia, budowanie siły głosu, magia pauzy, jak poprawić emisję głosu
 8. Sytuacje trudne:
  • Umiejętne reagowania na krytykę - zachowania asertywne
  • Sposoby przezwyciężania barier komunikacyjnych w trakcie wystąpień publicznych
  • Poznanie umiejętności odpowiedzi na pytania konstruktywne i trudne
  • Umiejętność unikania pytań, na które nie zna się odpowiedzi
  • Trudni uczestnicy i nieprzewidziane sytuacje oraz jak sobie z nimi radzić
  • Obrona przed manipulacją

Metody szkoleniowe

 • wykład, ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • dyskusje
 • testy psychologiczne
 • prezentacje

Termin i miejsce szkolenia

 • 23.08.2018, Katowice
 • 07.09.2018, Gdańsk
 • 14.09.2018, Wrocław
 • 18.09.2018, Poznań
 • 21.09.2018, Warszawa

Cena szkolenia

490 PLN

Cena obejmuje:

 • udział w intensywnych warsztatach
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe i lunch
 • certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

Promocja wakacyjna

Przy zgłoszeniu do 31 sierpnia 2018 roku na szkolenie, które odbędzie się w 2018 roku otrzymują Państwo rabat wakacyjnyw wysokości 50 PLN za każdy dzień szkoleniowy

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (252.2 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu