Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Kompetencje interpersonalne » szkolenia Prowadzenie prezentacji i spotkań

Wystąpienia publiczne - prowadzenie profesjonalnych prezentacji i spotkań

Profesjonalnie przygotowane i prowadzone spotkanie biznesowe ma kluczowy wpływ na budowanie relacji biznesowych. Umiejętność występowania przed grupą ludzi jest jedną z najbardziej pożądanych umiejętności w świecie biznesu.

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktyką skutecznych autoprezentacji, prezentacji
i komunikacji na forum publicznym.

Uczestnicy przećwiczą zasady stosowania komunikacji werbalnej i niewerbalnej, kreowania wizerunku własnego
i organizacji, budowania relacji z partnerami oraz współpracownikami. Poznają także sposoby panowania i kontroli nad emocjami oraz przeciwdziałania sytuacjom stresującym.

Po szkoleniu każdy z uczestników będzie czuł się pewniej podczas wystąpień i łatwiej będzie osiągał zamierzone cele.

Program szkolenia

 1. Sztuka prezentacji, autoprezentacji i wystąpień publicznych, jako procesu komunikacji z otoczeniem
 2. Wizerunek prezentera, rola prezentera
  • wizerunek, a rola społeczna
  • elementy komunikacji niewerbalnej: gesty – mowa ciała, sposób siadania, wykorzystanie odległości od audytorium, wykorzystanie miejsca, światła, zapachów, jakość głosu, tempo mówienia, zarządzanie ciszą
  • komunikacja werbalna – magia słów, język korzyści
 3. Odbiorcy prezentacji
  • publiczność – odbiorcy prezentacji, słuchacze
  • dopasowanie prezentacji i stylu wystąpień publicznych do odbiorców
  • nawiązanie kontaktu z odbiorcami
  • sposoby na utrzymanie uwagi
  • zasady oddziaływania słowem: język korzyści, kotwiczenie
  • pytania do audytorium
  • historie opisujące przeszłość lub przyszłość - jaki rodzaj historii wybrać,
   by osiągnąć zamierzony cel wystąpienia - storytelling
  • anegdoty
 4. Strategie autoprezentacyjne oraz opracowanie strategii przekazu informacji
 5. Przygotowanie prezentacji
  • prezentacja z użyciem slajdów – nie mylić z „nadużyciem”
 6. Stres, trema i trudne sytuacje w trakcie prezentacji
  • metody reagowania na zakłócenia
  • kontrola emocji grupy
  • metody improwizacji
  • gafy i wpadki
  • trudne pytania
  • kontrola emocji w procesie prezentacji
  • walka z tremą - po czym publiczność poznaje tremę
 7. Warsztaty w grupach - coaching i analiza mocnych stron i obszarów do poprawy podczas autoprezentacji i wystąpień publicznych
 8. Podsumowanie szkolenia i wspólne wypracowanie planu wdrożenia, do codziennej pracy, praktyk nabytych na szkoleniu

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników.

Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu biznesowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Ćwiczenia praktyczne zarówno indywidualne, jak i grupowe
 • Prace grupowe umożliwią wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy Uczestnikami
 • Dyskusje moderowane mają na celu rozwiązywanie problemów związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Autoprezentacje i krótkie wystąpienia przygotowane przez uczestników szkoleń i ich analiza

Termin i miejsce szkolenia

 • 17.06.2020, Zielona Góra
 • 18.06.2020, Gdańsk
 • 17.07.2020, Warszawa
 • 22.07.2020, Wrocław
 • 20.08.2020, Katowice
 • 15.09.2020, Poznań
 • 21.09.2020, Warszawa
 • 23.09.2020, Gdańsk
 • 25.09.2020, Wrocław
 • 08.10.2020, Zielona Góra
 • 23.10.2020, Katowice
 • 18.11.2020, Poznań
 • 20.11.2020, Wrocław
 • 23.11.2020, Gdańsk
 • 24.11.2020, Warszawa

Cena szkolenia

790 PLN */**

Cena obejmuje:

 • czynny udział w intensywnych warsztatach
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe i lunch
 • imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%). **Jeżeli szkolenie stanowi element kształcenia zawodowego pracownika i jest finansowane ze środków publicznych (w co najmniej 70%) szkolenie zwolnione z VAT.

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (291.1 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu