Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Kompetencje interpersonalne » szkolenia Prowadzenie prezentacji i spotkań

Wystąpienia publiczne - prowadzenie profesjonalnych prezentacji i spotkań

Umiejętność występowania przed grupą ludzi jest jedną z najbardziej pożądanych umiejętności w świecie biznesu. Profesjonalnie przygotowane i prowadzone spotkanie biznesowe ma kluczowy wpływ na budowanie relacji biznesowych.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktyką skutecznych autoprezentacji i komunikacji na forum publicznym. Uczestnicy szkolenia przećwiczą w praktyce zasady stosowania komunikacji werbalnej i niewerbalnej, kreowania wizerunku własnego i organizacji, budowanie relacji z partnerami oraz współpracownikami. Poznają także sposoby panowania i kontroli nad emocjami oraz przeciwdziałania sytuacjom stresującym.

Dodatkowe korzyści dla uczestników :

 • poznanie praktycznego znaczenia profesjonalnie przeprowadzonego wystąpienia
 • nabycie umiejętności doboru metody prezentacji adekwatnie do wyznaczonych celów
 • nabycie nowych umiejętności i technik w obszarze wystąpień publicznych
 • zwiększenie efektywność wystąpień publicznych

Uczestnicy po szkoleniu będą czuli się pewniej podczas wystąpień i łatwiej będą osiągali zamierzone cele.

Program szkolenia

 1. Sztuka prezentacji, autoprezentacji i wystąpień publicznych, jako procesu komunikacji z otoczeniem.
 2. Wizerunek prezentera, rola prezentera (pierwsze wrażenie, komunikacja werbalna i niewerbalna, zdefiniowanie oczekiwań publiczności).
  • wizerunek, a rola społeczna
  • fryzura, makijaż, dłonie, sylwetka, postawa
  • wejście, kontakt wzrokowy, uśmiech
  • powitanie, podanie dłoni
  • elementy komunikacji niewerbalnej: gesty – mowa ciała, sposób siadania, wykorzystanie odległości od audytorium, wykorzystanie miejsca, światła, zapachów, jakość głosu, tempo mówienia, zarządzanie ciszą
  • komunikacja werbalna – magia słów
 3. Odbiorcy prezentacji (analiza odbiorców, wzbudzanie i podtrzymywanie zainteresowania, kontakt z odbiorcami, argumentacja).
  • publiczność – odbiorcy prezentacji, słuchacze
  • dopasowanie prezentacji i stylu wystąpień publicznych do odbiorców
  • nawiązanie kontaktu z odbiorcami
  • sposoby na utrzymanie uwagi
  • zasady oddziaływania słowem: język korzyści, kotwiczenie
  • pytania do audytorium
  • historie opisujące przeszłość lub przyszłość - jaki rodzaj historii wybrać,
   by osiągnąć zamierzony cel wystąpienia - storytelling
  • anegdoty
 4. Strategie autoprezentacyjne oraz opracowanie strategii przekazu informacji – komunikacja informacyjna i perswazyjna.
 5. Przygotowanie prezentacji (etapy, narzędzia dobrej prezentacji, multimedia, prezentacja wizualna – przygotowanie)
  • prezentacja z użyciem slajdów – nie mylić z „nadużyciem”
 6. Stres, trema i trudne sytuacje w trakcie prezentacji (techniki radzenia sobie z tremą, jak odpowiadać na trudne pytania).
  • metody reagowania na zakłócenia
  • kontrola emocji grupy
  • metody improwizacji
  • gafy i wpadki
  • trudne pytania
  • kontrola emocji w procesie prezentacji
  • walka z tremą - po czym publiczność poznaje tremę
 7. Warsztaty w grupach - coaching i analiza błędów podczas autoprezentacji i wystąpień publicznych
 8. Podsumowanie szkolenia i wspólne wypracowanie planu wdrożenia, do codziennej pracy, praktyk nabytych na szkoleniu

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników.

Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu biznesowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Ćwiczenia praktyczne zarówno indywidualne, jak i grupowe
 • Prace grupowe umożliwią wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy Uczestnikami
 • Dyskusje moderowane mają na celu rozwiązywanie problemów związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Autoprezentacje i krótkie wystąpienia przygotowane przez uczestników szkoleń i ich analiza

Termin i miejsce szkolenia

 • 13.12.2018, Gdańsk
 • 14.12.2018, Warszawa
 • 18.12.2018, Poznań
 • 09.01.2019, Katowice
 • 13.02.2019, Wrocław

Cena szkolenia

490 PLN */**

Cena obejmuje:

 • czynny udział w intensywnych warsztatach
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe i lunch
 • imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%). **Jeżeli szkolenie stanowi element kształcenia zawodowego pracownika i jest finansowane ze środków publicznych (w co najmniej 70%) szkolenie zwolnione z VAT.

Promocja świąteczna

Zapraszamy do skorzystania z PROMOCJI MIKOŁAJKOWO-ŚWIĄTECZNEJ, która potrwa do 6.01.2019 roku.

Przy zgłoszeniu na każde szkolenie odbywające się w 2019 roku

 • Rabat w wysokości – 50 PLN/szkolenie jednodniowe;
 • Rabat w wysokości – 100 PLN/szkolenie dwudniowe.

Istnieje możliwość wystawienie faktury w 2018 roku i skorzystanie ze szkoleń w 2019 roku.

Zapraszamy do zgłoszeń

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (289.3 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu