Aktualnie przeglądasz: Szkolenia

Szkolenia

Głównym przedmiotem działalności InfoBizTech jest organizacja szkoleń i konferencji z zakresu najważniejszych aspektów wpływających na rozwój danej organizacji. Wskazując kierunki rozwoju, chcemy stać się partnerem
w drodze do sukcesów naszych Klientów.

Dzięki doskonałej znajomości rynku i współpracy z najlepszymi ekspertami - praktykami w kraju, nasza oferta dostosowana jest do potrzeb naszych Klientów. Programy szkoleń tworzone są w oparciu o najnowsze zmiany prawa i obowiązujące trendy. Wiedza pozyskana na naszych szkoleniach nadaje się do natychmiastowego wykorzystania, a materiały szkoleniowe stanowią kompendium niezbędnych informacji oraz zawodowych doświadczeń uznanych specjalistów.

Szkolenia zostały podzielone na następujące obszary tematyczne:

Wszystkie nasze szkolenia dostępne są także w formule wewnętrznej – czyli dedykowanej dla pracowników danej organizacji. Wspólnie z naszymi klientami tworzymy ścieżki rozwoju efektywnie wykorzystując budżet szkoleniowy i dostosowując programy szkoleń np. do branży czy otoczenia, w którym działa dana organizacja.

Jesteśmy otwarci na sugestie dotyczące miejsca i czasu trwania szkolenia.

Kalendarium szkoleń otwartych 2018 z podziałem na obszary tematyczne do pobrania

Kalendarium szkoleń Kalendarium szkoleń (275.9 kB)

Szczegółowe informacje

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

InfoBizTech posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym 2.14/00387/2010.

InfoBizTech jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

KALENDARIUM SZKOLEŃ DOSTĘPNYCH W FORMULE OTWARTEJ

Rodzaj szkolenia Termin Ilość dni Miejsce  
Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi
kod: KAZZ
20.09.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
Mobbing i dyskryminacja
kod: HRMD
20.09.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
RODO Ochrona danych osobowych – rewolucyjne zmiany - warsztat praktyczny
kod: RODO
20.09.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
Windykacja należności
kod: KWNK
21.09.2018 1 dzień Katowice i inne miasta sprawdź więcej
CIT – podatek dochodowy od osób prawnych Zmiany 2017
kod: KCIT
21.09.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta więcej
Opis i wartościowanie stanowisk pracy
kod: KOIW
21.09.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Wystąpienia publiczne - prowadzenie prezentacji i spotkań
kod: SIPS
21.09.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Płace 2018 - rozliczenie wynagrodzeń
kod: KARW
21.09.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
21.09.2018 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Zasady fakturowania
kod: KZFA
21.09.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
kod: KPWZ
21.09.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze
kod: ZFSS
21.09.2018 1 dzień Zielona Góra i inne miasta sprawdź więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
24.09.2018 1 dzień Katowice i inne miasta sprawdź więcej
CIT – podatek dochodowy od osób prawnych Zmiany 2018
kod: KCIT
24.09.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta więcej
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe – praktyczne rozliczanie delegacji służbowych
kod: KSDK
24.09.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
Zarządzanie szkoleniami - Analiza potrzeb, badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
24.09.2018 1 dzień Katowice i inne miasta sprawdź więcej
Zasiłki w praktyce - Świadczenia za czas niezdolności do pracy – zasiłek chorobowy, macierzyński itp. – ZMIANY
kod: SPRM
24.09.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
Mobbing i dyskryminacja
kod: HRMD
24.09.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
Zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
25.09.2018 1 dzień Katowice i inne miasta sprawdź więcej
RODO - Ochrona danych osobowych – warsztat praktyczny
kod: RODO
25.09.2018 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Emerytury i renty– warsztat praktyczny. Spotkanie z ekspertem z ZUS
kod: ZEIR
26.09.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta więcej
CIT – podatek dochodowy od osób prawnych Zmiany 2018
kod: KCIT
26.09.2018 1 dzień Poznań i inne miasta więcej
Prawo pracy - najnowsze zmiany 2018 - Nowelizacja Kodeksu pracy
kod: KPPZ
26.09.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta więcej
Analiza kosztów pracy - controlling personalny
kod: SWCP
26.09.2018 2 dni Poznań i inne miasta więcej
PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych – rozliczenie roczne, zmiany 2018
kod: KOIW
26.09.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
Zarządzanie ryzykiem walutowym
kod: FIRW
26.09.2018 2 dni Gdańsk i inne miasta więcej
Zatrudnianie cudzoziemców
kod: KFAK
26.09.2018 1 dzień Katowice i inne miasta sprawdź więcej
ANALIZA FINANSOWA Badanie sytuacji ekonomicznej i zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań – ocena wiarygodności
kod: AFOW
26.09.2018 2 dni Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
kod: KPWZ
26.09.2018 1 dzień Poznań i inne miasta więcej
Finanse dla niefinansistów – rentowność, wąskie gardła, kalkulacja ceny, budżetowanie, inwestycje, płynność
kod: ZFRP
26.09.2018 2 dni Katowice i inne miasta sprawdź więcej
Płace - rozliczenie wynagrodzeń
kod: KARW
26.09.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
26.09.2018 1 dzień Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
Budżetowanie - tworzenie i realizacja budżetów
kod: COBU
26.09.2018 2 dni Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Zatrudnianie cudzoziemców
kod: KFAK
27.09.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych
kod: KOIW
27.09.2018 1 dzień Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
kod: KPWZ
27.09.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta więcej
CIT – podatek dochodowy od osób prawnych Zmiany 2018
kod: KCIT
27.09.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe – praktyczne rozliczanie delegacji służbowych
kod: KSDK
27.09.2018 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi
kod: WPZZ
27.09.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze
kod: ZFSS
27.09.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta więcej
Prawo pracy 2018 - najnowsze zmiany - nowelizacja Kodeksu Pracy
kod: KPPZ
28.09.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych
kod: KOIW
28.09.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Czas pracy kierowców w 2018 roku
kod: KACK
28.09.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
02.10.2018 1 dzień Zielona Góra i inne miasta sprawdź więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
03.10.2018 1 dzień Zielona Góra i inne miasta sprawdź więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
04.10.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
Zarządzanie szkoleniami - Analiza potrzeb, badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
04.10.2018 1 dzień Zielona Góra i inne miasta sprawdź więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
05.10.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
05.10.2018 1 dzień Zielona Góra i inne miasta sprawdź więcej
Asertywność w komunikacji, czyli jak sobie radzić z trudnym rozmówcą
kod: MAWK
08.10.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
08.10.2018 1 dzień Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
Zarządzanie szkoleniami - Analiza potrzeb, badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
09.10.2018 1 dzień Gdańsk, Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
Zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
09.10.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
RODO - Ochrona danych osobowych – rewolucyjne zmiany - warsztat praktyczny
kod: RODO
10.10.2018 1 dzień Zielona Góra i inne miasta, sprawdź więcej
Mobbing i dyskryminacja
kod: HRMD
10.10.2018 1 dzień Katowice i inne miasta sprawdź więcej
Analiza kosztów pracy - controlling personalny
kod: SWCP
11.10.2018 2 dni Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Zarządzanie zasobami ludzkimi - rekrutacja, rozwój, motywacja, ocena
kod: HZZL
11.10.2018 2 dni Poznań i inne miasta więcej
Budżetowanie - tworzenie i realizacja budżetów
kod: COBU
11.10.2018 2 dni Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
Czas pracy kierowców
kod: KACK
11.10.2018 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Oceny okresowe
kod: HRRO
11.10.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
Mobbing i dyskryminacja
kod: HRMD
11.10.2018 1 dzień Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy - warsztaty praktyczne
kod: KCZP
11.10.2018 1 dzień Zielona Góra i inne miasta sprawdź więcej
Środki trwałe w ujęciu księgowym z uwzględnieniem nowej Klasyfikacji Środków Trwałych
kod: KSTZ
12.10.2018 1 dzień Zielona Góra i inne miasta,sprawdź więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
12.10.2018 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
kod: KPWZ
12.10.2018 1 dzień Katowice i inne miasta więcej
Employer branding - Budowanie wizerunku pracodawcy
kod: HREB
15.10.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Analiza kosztów pracy - controlling personalny
kod: SWCP
16.10.2018 2 dni Katowice i inne miasta więcej
Optymalizacja kosztów - warsztat praktyczny
kod: COK
16.10.2018 2 dni Poznań i inne miasta więcej
Zarządzanie szkoleniami - Analiza potrzeb, badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
16.10.2018 1 dzień Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Opis i wartościowanie stanowisk pracy
kod: KOIW
16.10.2018 1 dzień Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe – praktyczne rozliczanie delegacji służbowych
kod: KSDK
16.10.2018 1 dzień Zielona Góra i inne miasta sprawdź więcej
Zasady ustalania wymiaru świadczeń chorobowych i opiekuńczych, uprawnienia rodzicielskie – warsztat praktyczny
kod: SPRM
17.10.2018 1 dzień Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Nowoczesne techniki sprzedaży - świadomy klient, świadomy sprzedawca
kod: INTS
17.10.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy - warsztaty praktyczne
kod: KCZP
17.10.2018 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Zarządzanie zasobami ludzkimi - rekrutacja, rozwój, motywacja, ocena
kod: HZZL
17.10.2018 2 dni Wrocław i inne miasta więcej
ANALIZA FINANSOWA Badanie sytuacji ekonomicznej i zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań – ocena wiarygodności
kod: AFOW
17.10.2018 2 dni Warszawa i inne miasta więcej
Zarządzanie ryzykiem walutowym
kod: FIRW
17.10.2018 2 dni Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
Finanse dla niefinansistów – rentowność, wąskie gardła, kalkulacja ceny, budżetowanie, inwestycje, płynność
kod: ZFRP
18.10.2018 2 dni Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
22.10.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
ANALIZA FINANSOWA Badanie sytuacji ekonomicznej i zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań – ocena wiarygodności
kod: AFOW
22.10.2018 2 dni Gdańsk i inne miasta więcej
Budżetowanie - tworzenie i realizacja budżetów
kod: COBU
22.10.2018 2 dni Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Finanse dla niefinansistów – rentowność, wąskie gardła, kalkulacja ceny, budżetowanie, inwestycje, płynność
kod: ZFRP
22.10.2018 2 dni Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
Zasady fakturowania
kod: KZFA
22.10.2018 1 dzień Zielona Góra i inne miasta więcej
Wystąpienia publiczne - prowadzenie prezentacji i spotkań
kod: SIPS
23.10.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
Zarządzanie zasobami ludzkimi - rekrutacja, rozwój, motywacja, ocena
kod: HZZL
23.10.2018 2 dni Warszawa i inne miasta więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
kod: KPWZ
23.10.2018 1 dzień Zielona Góra i inne miasta sprawdź więcej
Efektywna komunikacja interpersonalna
kod: MEKI
24.10.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
kod: KPWZ
24.10.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Mobbing i dyskryminacja
kod: HRMD
25.10.2018 1 dzień Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Interaktywny Płatnik - Najnowsza wersja - Warsztaty komputerowe
kod: KAPŁ
26.10.2018 1 dzień Wrocław, sprawdź więcej
Asertywność w komunikacji, czyli jak sobie radzić z trudnym rozmówcą
kod: MAWK
29.10.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
Budżetowanie - tworzenie i realizacja budżetów
kod: COBU
29.10.2018 2 dni Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Sponsoring, sprzedaż premiowa, reprezentacja, reklama oraz świadczenia na rzecz pracowników
kod: KSSR
29.10.2018 1 dzień Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
30.10.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Finanse dla niefinansistów – rentowność, wąskie gardła, kalkulacja ceny, budżetowanie, inwestycje, płynność
kod: ZFRP
13.11.2018 2 dni Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Windykacja należności
kod: KWNK
16.11.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
Czas pracy kierowców
kod: KACK
21.11.2018 1 dzień Zielona Góra i inne miasta sprawdź więcej
Optymalizacja kosztów - warsztat praktyczny
kod: COK
22.11.2018 2 dni Gdańsk i inne miasta więcej
Skuteczna walka ze stresem
kod: KIZS
27.11.2018 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej