Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Kompetencje interpersonalne » szkolenia Warsztaty antystresowe

Stres i wypalenie zawodowe

Warunki pracy często wywołują stres, zmęczenie i prowadzą do wypalenia zawodowego. Skuteczna walka ze stresem jest możliwa, gdy zrozumiemy czym tak naprawdę jest stres, jakie są jego źródła i jak na nas wpływa.

Głównym celem szkolenia jest nabycie umiejętności identyfikowania stresu oraz diagnozy własnych wzorców zachowania w sytuacjach trudnych i stresujących. Uczestnicy szkolenia:

 • nabędą umiejętność wyrażenia swoich poglądów, opinii w sposób bezpośredni, uczciwy, ale też stanowczy
 • uświadomią sobie przyczyny stresu w życiu zawodowym, ale także i prywatnym
 • nauczą się rozpoznawać sygnały stresu
 • poznają przebieg reakcji stresowej
 • nabędą umiejętności radzenia sobie ze stresem na poziomie „bieżącym” oraz „perspektywicznym”.

Opracowanie własnego modelu zachowań w sytuacjach stresu pozwoli na skuteczne jego kontrolowanie i przyczyni się do uniknięcia efektu wypalenia zawodowego i emocjonalnego.

Program szkolenia

 1. Stres i jego objawy
  • czym tak naprawdę jest stres?
  • stres i inne stany emocjonalne: złość, zdenerwowanie …
  • objawy stresu – fizjologiczne (dotyczące naszego ciała), w sferze emocji, poprawności myślenia i zachowania
 2. Wskazanie indywidualnych obszarów szczególnie wrażliwych na stres – jakie sytuacje dla nas są najbardziej stresujące i dlaczego?
  • ja i stres
  • sytuacje stresowe – analiza przypadków i zachowań stresujących podanych przez trenera prowadzącego i uczestników szkolenia
  • sposoby reagowania
  • mechanizmy obronne
  • kształtowanie umiejętności kontrolowania swojego zachowania w sytuacjach stresujących i analizowania swoich odczuć
 3. Konflikt jedna z głównych przyczyn stresu
  • dlaczego powstaje?
  • jakie są jego cechy?
  • kto najczęściej jest uczestnikiem konfliktu?
  • fazy konfliktu
  • proces i metody konstruktywnego rozwiązywania konfliktów
  • diagnozowanie i rozwiązywanie najczęściej występujących konfliktów
 4. Asertywność jako sposób radzenia sobie z rzeczywistością w stresujących sytuacjach
  • szczere wyrażenie siebie
  • zwiększanie poczucia własnej wartości - budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby
  • wyrażanie emocji
  • umiejętność zachowania dystansu emocjonalnego
  • empatia
 5. Trening antystresowy
  • techniki szybkiego relaksowania się i usuwania napięć
 6. Podsumowanie szkolenia i wspólne wypracowanie planu wdrożenia, do codziennej pracy, praktyk nabytych na szkoleniu

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Testy diagnostyczne
 • Symulacje sytuacji stresujących i przećwiczenie sposobów radzenia sobie w takich sytuacjach
 • Warsztaty - ćwiczenia praktyczne
 • Scenki tematyczne umożliwią praktyczne przećwiczenie codziennych zachowań występujących w sytuacjach stresujących
 • Prace grupowe umożliwiające wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami
 • Dyskusje moderowane
 • Relaks, wyciszenie
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 15.03.2024, szkolenie online
 • 09.04.2024, szkolenie online
 • 08.05.2024, szkolenie online
 • 11.06.2024, szkolenie online

Cena szkolenia

590 PLN* Szkolenie online

Cena obejmuje:

 • czynny udział w intensywnych warsztatach
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

790 PLN* Szkolenie stacjonarne

Cena obejmuje:

 • czynny udział w intensywnych warsztatach
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe i lunch
 • imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%). Jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych i stanowi element kształcenia zawodowego jest zwolnione z VAT.

Opinie uczestników po szkoleniu

Szkolenie zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie.  Praktykę już znam. Chętnie bym dalej wzięła udział w warsztatach.  Anna HEIDENHAIN-MICROPRINT Polska Sp. z o.o.

Szkolenie b. potrzebne. Uświadomiło mi, ze przy dużym natłoku zadań konieczna jest harmonogramowanie i ustawianie priorytetów. To pomaga uniknąć stresów  z powodu spiętrzeń i poczucia niedoczasu. Szkoda, że nie mogłem uczestniczyć w pełnym wymiarze czasu w szkoleniu. Jack HEIDENHAIN-MICROPRINT Polska Sp. z o.o.

 

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (220.6 kB)

Zapytaj o szczegóły