Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Kompetencje interpersonalne » szkolenia Trening umiejętności negocjacyjnych

Trening umiejętności negocjacyjnych

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procesem negocjacji biznesowych według najlepszych
i skutecznych standardów. Efektem szkolenia będzie wzrost kompetencji negocjacyjnych.

Program szkolenia

 1. Negocjacje i ich znaczenie dla organizacji
  • proces negocjacji
  • umiejętność właściwego przygotowania się do negocjacji
  • kluczowe elementy procesu i ich wpływ na wynik
  • kultura i jej wpływ na proces negocjacji
 2. Sprawność w komunikacji między stronami jako podstawa uzgadniania interesów
 3. Rola "języka ciała" w negocjacjach
  • gesty
  • obserwacja
 4. Fazy negocjacji
  • przygotowanie się do rozmów: aspekt merytoryczny, psychologiczny i warunki
  • zdobywanie wiedzy o rozmówcach, trafność doboru czasu i miejsca
  • otwarcie – pierwsze wrażenie – autoprezentacja
  • dobór stylu negocjacji
 5. Style negocjowania: miękki, twardy (pozycyjny) i rzeczowy (kooperacyjny) - zalety i wady, zastosowanie
 6. Rodzaje negocjacji
  • negocjacje cenowe, warunków płatności, terminów
  • negocjacje warunków specyficznych w danej branży
 7. Postawy, zachowania i zagrania w negocjacjach
  • kiedy zaczynają się negocjacje?
  • ZOPA – czyli czy mamy co negocjować i czy mamy czym handlować?
  • WIN - WIN w negocjacjach – zrozumienie zasady w praktyce
 8. Techniki negocjacyjne
  • imadło
  • wyższa instancja
  • rzut na taśmę
  • technika sytuacji hipotetycznej
  • zdarta płyta
  • salami
  • dobry – zły policjant
  • wilk w owczej skórze
  • nagroda w raju
  • pusty portfel
  • techniki związane z czasem
 9. Sterowanie sytuacją negocjacyjną
  • strategia podziału
  • strategia wspólnego poszukiwania konstruktywnych rozwiązań
 10. Negocjacje zbiorowe
  • tworzenie zespołu negocjacyjnego
  • warunki skuteczności zespołu
 11. Podsumowanie szkolenia i wspólne wypracowanie planu wdrożenia, do codziennej pracy, praktyk nabytych na szkoleniu

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi wszystkich uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu
i w praktyczny sposób zdobyć umiejętności niezbędne w procesie negocjacji.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną przekazują wiedzę w zakresie negocjacji, komunikacji, rozwiazywania sytuacji trudnych
 • Testy diagnozują stan aktualny i obszary do poprawy
 • Ćwiczenia praktyczne, scenki tematyczne wpływają na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań, zarówno indywidualne jak i grupowe
 • Prace warsztatowe grupowe umożliwią wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy Uczestnikami
 • Gry negocjacyjne mające na celu przećwiczenie treści szkoleniowych w praktykę
 • Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z omawianymi zagadnieniami

Termin i miejsce szkolenia

 • 29.11.2019, Katowice
 • 10.12.2019, Gdańsk

Cena szkolenia

490 PLN*

Cena obejmuje:

 • czynny udział w intensywnych warsztatach
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe i lunch
 • imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%). Jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych i stanowi element kształcenia zawodowego zwolnienie z VAT.

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (275.2 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu