Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Kompetencje interpersonalne » szkolenia Trening umiejętności negocjacyjnych

Trening umiejętności negocjacyjnych

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procesem negocjacji biznesowych według najlepszych
i skutecznych standardów. Efektem szkolenia będzie wzrost kompetencji negocjacyjnych.

Program szkolenia

 1. Negocjacje i ich znaczenie
  • kluczowe elementy procesu i ich wpływ na wynik
  • kultura i jej wpływ na proces negocjacji
 2. Fazy negocjacji
  • przygotowanie się do rozmów: aspekt merytoryczny, psychologiczny i warunki
  • zdobywanie wiedzy o rozmówcach, trafność doboru czasu i miejsca
  • otwarcie – pierwsze wrażenie – autoprezentacja
  • dobór stylu negocjacji
 3. Rodzaje negocjacji
  • negocjacje cenowe, warunków płatności, terminów
  • negocjacje warunków specyficznych w danej branży
 4. Rola "języka ciała" w negocjacjach
 5. Sprawność komunikacyjna między stronami jako podstawa uzgadniania interesów
 6. Postawy, zachowania i zagrania w negocjacjach w praktyce
  • kiedy zaczynają się negocjacje?
  • ZOPA – czyli czy mamy co negocjować i czy mamy czym handlować?
  • WIN - WIN w negocjacjach – zrozumienie zasady w praktyce
 7. Podsumowanie szkolenia i wspólne wypracowanie planu wdrożenia, do codziennej pracy, praktyk nabytych na szkoleniu

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi wszystkich uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu
i w praktyczny sposób zdobyć umiejętności niezbędne w procesie negocjacji.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną przekazują wiedzę w zakresie negocjacji, komunikacji, rozwiazywania sytuacji trudnych
 • Testy diagnozują stan aktualny i obszary do poprawy
 • Ćwiczenia praktyczne, scenki tematyczne wpływają na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań, zarówno indywidualne jak i grupowe
 • Prace warsztatowe grupowe umożliwią wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy Uczestnikami
 • Gry negocjacyjne mające na celu przećwiczenie treści szkoleniowych w praktykę
 • Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z omawianymi zagadnieniami

Termin i miejsce szkolenia

 • 25.04.2024, szkolenie online
 • 17.05.2024, szkolenie online
 • 19.06.2024, szkolenie online

Cena szkolenia

690 PLN*/**, cena szkolenia online

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie online
 • bogate materiały autorskie w wersji elektronicznej zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej
 • możliwość zadawania pytań

890 PLN*/**, cena SZKOLENIA stacjonarnego

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe, lunch
 • certyfikat uczestnictwa

*Cena szkolenia/webinarium jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

**Jeżeli szkolenie/webinarium stanowi element kształcenia zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - zwolnione z VAT

 

Opinie uczestników szkolenia

Trening był poprowadzony bardzo ciekawie i w przystępny sposób, a co najważniejsze był bardzo pouczający. Bartłomiej  MIGA GARDEN SYSTEMS Sp. z o.o.

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12, (68) 419 09 45

fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (220.6 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu