Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Kompetencje interpersonalne » Zarządzanie zmianą i konfliktami w firmie

Delegowanie zadań, budowanie zaangażowania, motywowanie

Głównym celem szkolenia jest rozwijanie kompetencji interpersonalnych w obszarze delegowania zadań o motywowania podwładnych.

W szczególności treści szkolenia koncentrować będą na:

 • czytelnym komunikowaniu się
 • delegowaniu zadań
 • udzielanie informacji zwrotnej
 • motywowaniu i budowaniu zaangażowania

Program szkolenia

 1. Kierowanie zespołem –kompetencje i umiejętności, rola i zadania lidera zespołu
  • Mój zespół
  • Etapy rozwoju pracownika
  • Motywacja i automotywacja - nagrody zewnętrzne i wewnętrzne
  • Efektywna komunikacja kluczem sukcesu w budowaniu zaangażowanego zespołu
  • Cele/zadania indywidualne i zespołowe
  • Zarządzanie priorytetami - klasyfikacja zadań pod kątem ważności i pilności - ZASADA EISENHOWERA
 2. Delegowanie zadań -wspieranie i egzekwowanie wykonania powierzonych zadań
  • Podejmowanie decyzji – decydowanie, a działanie
  • Wydawanie poleceń kontra delegowanie zadań i uprawnień
  • Precyzja w delegowaniu zadań i przekazywaniu informacji
  • Wspieranie w wykonaniu zadania
  • Sztuka motywowania przez delegowane zadanie
  •  „Miękka” kontrola zleconych i delegowanych zadań
  • Rozliczanie pracy wykonanej – kryteria, terminy, ocena, informacja zwrotna
 3. Motywowanie i budowanie zangażowania wśród pracowników
  • Zidentyfikowanie kluczowych motywatorów
  • Model zaangażowania organizacyjnego: wymiar myślenia, odczuwania, działania
  • Jasny podział zadań i obowiązków
  • Rozpoznanie cech indywidualnych członków zespołu
  • Umiejętność dopasowywania narzędzi motywacyjnych do poszczególnych pracowników zespołu
  • Motywowanie jako czynnik wpływający na wzrost efektywności zespołu
  • Model współpracy czy rywalizacji
  • Zasady prawidłowego stosowania nagród i kar

Termin i miejsce szkolenia

 • 02.06.2023, szkolenie online
 • 11.07.2023, szkolenie online
 • 11.07.2023, Gdańsk
 • 22.08.2023, szkolenie online
 • 22.08.2023, Kraków
 • 29.09.2023, szkolenie online
 • 29.09.2023, Warszawa
 • 10.10.2023, szkolenie online
 • 10.10.2023, Wrocław
 • 27.11.2023, szkolenie online

Cena szkolenia

690 PLN, szkolenie stacjonarne

Cena obejmuje:

 • udział w intensywnych warsztatach
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe i lunch
 • certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

590 PLN, szkolenie online

Cena obejmuje:

 • udział w intensywnych warsztatach
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).


Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (220.6 kB)

Zapytaj o szczegóły