Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Kompetencje interpersonalne » Zarządzanie zmianą i konfliktami w firmie

Efektywna reorganizacja - zarządzanie zmianą

Głównym celem szkolenia jest nauczenie uczestników szkolenia jak wprowadzać zmiany organizacyjne w zaplanowany i systematyczny sposób. Umiejętne zarządzanie zmianą pozwala na maksymalizację korzyści wynikających z procesu zmiany dla uczestników organizacji w sposób, który przyczynia się do zwiększenia jej efektywności.

Po ukończonym szkoleniu uczestnicy nabędą następujące umiejętności:

 • zrozumienia konieczności wprowadzania zmian w organizacji
 • oceny korzyści i kosztów planowanych zmian
 • identyfikacji barier w procesie zmian
 • opracowania planu wdrożenia zmian
 • komunikowania i motywowania zasobów ludzkich do realizacji procesu zmiany.

Program szkolenia

 1. Efektywne wdrażanie zmian organizacyjnych
  • rodzaje zmian w organizacji
  • diagnoza zdolności organizacji do wprowadzania zmian
 2. Opracowanie koncepcji zmian
  • etapy zarządzania zmianą
  • projektowanie skutecznych zmian
 3. Plan wdrożenia
 4. Komunikacja z pracownikami w procesie reorganizacji
  • potrzeby pracowników w sytuacji zmian
  • z czego wynika opór wobec zmian?
  • pomiar oporu wobec zmian: analiza pola sił
  • metody pokonywania oporu wobec zmian
 5. Przygotowanie kierujących do zmian organizacyjnych
  • kształtowanie przywództwa wzmacniającego proces zmian
 6. Role uczestników zmian: pracodawca, pracownicy, organizacje związkowe
 7. Dobór pracowników do zwolnienia
 8. Omówienie przykładowych planów działań zastosowanych w procesie reorganizacji

Metody szkoleniowe

 • wykład, ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • dyskusje
 • prezentacje

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (289.3 kB)

Zapytaj o szczegóły