Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Kompetencje interpersonalne » szkolenia Motywowanie i wynagradzanie

Motywowanie jako czynnik wpływający na wzrost efektywności organizacji

Skuteczność armii zależy od posiadanego doświadczenia, liczebności, wykształcenia i motywacji, zaś motywacja jest więcej warta niż wszystkie pozostałe czynniki razem wzięte.

Napoleon

Cel szkolenia

Celami każdego przedsiębiorstwa jest rozwój, umacnianie pozycji na rynku i osiąganie zysku. Kluczowi do osiągnięcia wyznaczonych celów są zaangażowanie pracownicy. Badania ukazują, że sprawnie funkcjonujący system motywacyjny wpływa na zwiększenie efektywności pracy i zaangażowanie poszczególnych członków zespołu. Zmotywowany pracowników to sukces kierownika i całej organizacji.

Głównym celem szkolenia jest przekazanie wiedzy niezbędnej do motywowania pracowników.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do menedżerów średniego i wyższego szczebla zarządzania na wszystkich płaszczyznach funkcjonowania organizacji.

Program szkolenia

 1. Istota motywowania
  • istota motywowania i psychologia inspiracji
  • nowoczesne teorie motywacyjne w praktyce kierowania zespołem
   i poszczególnymi pracownikami
  • motywatory - lista motywatorów (czynniki motywujące i higieniczne)
  • ustalenie co jest motywatorem, a co nie oraz co motywuje menedżerów, a co pracowników
 2. Motywowanie jako element polityki personalnej organizacji
  • długofalowe motywowanie pracowników
  • rozwój zawodowy
  • kształtowanie ścieżek kariery
  • zarządzanie wiedzą
  • szkolenia
  • kultura organizacyjna
 3. Zarządzanie talentami
  • indywidualne plany motywowania talentów
  • kształtowanie kluczowych kompetencji
  • sukcesja
 4. Jak ja jako szef motywuje, co już robię, a co robić powinienem
  • zarządzanie przez cele: cele indywidualne, cele zespołowe
  • model sita czy kapitału ludzkiego: rywalizacja czy współpraca
  • delegowanie zadań
  • udzielanie informacji zwrotnej
  • system nagród i kar
  • konflikty w zespole zadaniowym
  • rola komunikacji w procesie motywacyjnym
  • rozwijanie i podtrzymywanie zaangażowania wśród pracowników
  • umiejętność dopasowywania narzędzi motywacyjnych do poszczególnych członków zespołu
 5. Motywacyjne systemy wynagrodzeń:
  • wartościowanie stanowisk pracy
  • motywowanie zyskiem

Metody szkoleniowe

 • wykład, ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • studia przypadku
 • dyskusje
 • prezentacje

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (220.6 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu