Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Kompetencje interpersonalne » Akademia Trenera

Akademia trenera - czyli, jak efektywnie prowadzić szkolenia

Akademia trenera dedykowana jest osobą, które zaczynają przygodę ze szkoleniami. Szczególnie zapraszamy początkujących trenerów wewnętrznych.

Głównym celem akademii jest dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowania, prowadzenia i badania efektywności szkoleń.

Moduł I – Projektowanie szkolenia

 1. Najnowsze trendy na rynku szkoleń
 2. Określenie grup osób szkolonych
 3. Kategoryzacja szkoleń
 4. Źródła informacji o potrzebach szkoleniowych
 5. Analiza potrzeb szkoleniowych - techniki i metody badawcze
  • formularz kompetencji
  • system ocen okresowych pracowników
  • kwestionariusz
  • ankieta
  • arkusz priorytetów
 6. Definiowanie celów szkoleniowych i korzyści dla uczestników i organizacji
 7. Konstruowanie scenariuszy szkoleń
  • tworzenie szkieletu programu szkolenia
  • tworzenie treści szkoleniowych
  • podział szkolenia na moduły
 8. Przygotowywanie narzędzi i materiałów wspierających prowadzenie szkoleń
  • prezentacje multimedialne
  • materiał opisowy: opis nowych rozwiązań, aktualne akty prawne itp.
  • warsztaty: scenariusze ćwiczeń, zadania, testy itp.
  • ankiety oceniające

Moduł II – Badanie efektywności szkolenia

 1. Tworzenie narzędzi wspierających wdrożenie pozyskanej wiedzy po szkoleniu
 2. Omówienie najpopularniejszych metod wykorzystywanych w pomiarze efektywności szkoleń
  • reguła SMART
  • model D. Kirkpatricka - określanie potrzeb i celów metodą ciągu przyczynowo-skutkowego: analiza U
  • interesariusze projektu szkoleniowego wg. Lesliego Rea
 3. Model obliczania rentowności szkoleń J. Phillips’a
 4. Narzędzia wykorzystywane do pomiaru efektywności
  • ankiety, testy i egzaminy
  • obserwacje, symulacje
  • systemy monitorowania wyników
  • assessment i development center
 5. Analiza końcowa
  • wyliczenia wartości wskaźników biznesowych w badanym okresie: koszty projektu, wskaźnik ROI
  • określenie dodatkowych korzyści biznesowych
 6. Raport poszkoleniowy

Moduł III – Prowadzenie szkolenia - kompetencje interpersonalne niezbędne w pracy trenera

 1. Moja rola – trenera, w grupie
 2. Praca z przestrzenią na sali szkoleniowej
 3. Pomoce – flipchart, projektor, rekwizyty
 4. Rola mowy ciała podczas prowadzenia szkoleń
 5. Sposoby prowadzenia skutecznych prezentacji
 6. Techniki aktywizowania grupy, efektywna komunikacja interpersonalna:
  • umiejętności komunikacyjne uczestników – co należy wzmacniać a co warto poprawić?
  • efekt komunikacji – jak rozpoznać wspólne cele?
  • wybór optymalnej metody działania – nastawienie kierunkowe - pryzmat celu
  • język korzyści, kotwiczenie, truizmy
  • spójność w przekazywaniu informacji
  • aktywne słuchanie
  • nawiązywanie do wypowiedzi
  • umiejętności zachęcania do rozmowy
  • zadawanie pytań
  • umiejętność prowadzenia, moderowania dyskusji
  • udzielanie informacji zwrotnej
  • asertywność w prowadzeniu szkolenia
 7. Sytuacje trudne
  • metody reagowania na zakłócenia
  • kontrola emocji – opanowanie stresu
 8. Przykłady gier szkoleniowych w kontekście procesu grupowego

Moduł IV – Budowanie osobistej marki trenera

 1. Specyfika zawodu trenera
 2. Budowanie wizerunku trenera
 3. Autoprezentacja – kluczowy element pracy trenera
  • emisja głosu
  • trening aktorski
 4. Role trenerskie
  • praca z wizją i celami
 5. Kluczowe kompetencje trenerskie
 6. Etyka pracy trenera
  • zasady i wartości w pracy trenera
 7. Trener w roli coacha
  • typy i rodzaje coachingu

Moduł V – Prowadzenie szkolenia

 1. Każdy uczestnik w celu otrzymania certyfikatu potwierdzającego ukończenie "Akademii Trenera", prowadzi jednodniowe szkolenie z wybranego przez siebie tematu
 2. Każdy z uczestników szkolenia ocenia minimalnie jedno szkolenie prowadzone przez innego uczestnika Akademii
 3. Organizator (InfoBizTech) udostępnia sale i pomoce audiowizualne niezbędne do przeprowadzenia szkolenia
 4. Następnego dnia po szkoleniu uczestnik szkolenia otrzymuje dogłębną analizę od uczestników i trenerów prowadzących Akademię trenera

Metody szkoleniowe

 • wykład, ćwiczenia, studia przypadku, scenki tematyczne, dyskusje
 • testy psychologiczne
 • gry, projekty indywidualne i zespołowe
 • prezentacje, praca z kamerą

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (291.1 kB)

Zapytaj o szczegóły