Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Kompetencje interpersonalne » szkolenia Nowoczesne techniki sprzedaży. Świadomy klient, świadomy sprzedawca

Nowoczesne techniki sprzedaży - świadomy klient, świadomy sprzedawca

Gospodarka wymaga dziś nowego podejścia do klienta. Dotyczy to zwłaszcza skoncentrowania się na jego potrzebach, preferencjach oraz warunkach, w jakich działa. Przesunięcie siły ciężkości z producenta na klienta jest następstwem zmian na rynku. Klienci stanowią najcenniejszy zasób, podstawę egzystencji i główne źródło wartości przedsiębiorstwa.

Podczas szkolenia uczestnik:

 • uświadomi sobie własną rolę w kontaktach z klientem
 • nauczy się interpretować zachowania klientów na różnych etapach procesu sprzedaży
 • dopasuje styl prowadzonych rozmów do stylu i osobowości klienta
 • nauczy się prowadzić i kontrolować przebieg rozmowy, czego następstwem będzie wdrożenie nawyków starannego przygotowywania się do rozmów z klientem, począwszy od pozyskiwania faktów od klienta, poprzez umiejętne sporządzanie notatek i na odpowiednim ich wykorzystaniu kończąc
 • rozwinie techniki, ułatwiające sprzedaż produktów i usług

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do szefów działów sprzedaży, przedstawicieli handlowych i osób zajmujących się pozyskiwaniem klientów.

Program szkolenia

 1. Określenie profilu klienta
  • typologia klientów
  • co sprzedaje ja, a co kupuje klient?
  • uświadomione i nieuświadomione potrzeby Klienta
  • korzyści zamiast produktów i usług
  • wartość kontaktów – techniki pozyskania Klienta
 2. Strategie sprzedażowe
  • strategia specjalistów rynkowych
  • strategie liderów rynkowych
  • strategia naśladowców rynkowych
  • strategie rzucających wyzwanie
  • analiza SWOT
 3. Taktyki sprzedażowe
  • rola nastawienia w procesie sprzedaży
  • efektywna komunikacja z klientem – co należy wzmacniać a co warto poprawić?
  • nadawca - komunikat – odbiorca
  • komunikacja werbalna i niewerbalna
  • segmentacja rynku - działania nasze i konkurencji ukierunkowane na zatrzymanie Klienta
  • siła pierwszego i ostatniego wrażenia
  • autoprezentacja siebie, firmy i produktu i usługi w kontakcie z klientem
  • oferta
  • słuchanie i myślenie klientem
  • wypracowanie ścieżki współpracy
  • asertywność jako poszanowanie granic własnych oraz klienta
  • wykorzystanie narzędzi komunikacji – sztuka wywierania wpływu
  • sposoby pokonywania obiekcji
  • czynniki decydujące o sprzedaży
  • skuteczne taktyki finalizacji sprzedaży
 4. Techniki zwiększania poziomu sprzedaży u obecnych Klientów
  • waga relacji z Klientem
  • kolejna sprzedaż oparta na potrzebach
  • Cross - selling
  • Up – selling
  • okoliczności mające wpływ na sprzedaż u Klienta
  • rola nastawienia w procesie sprzedaży
 5. Podsumowanie szkolenia i wspólne wypracowanie planu wdrożenia, do codziennej pracy, praktyk nabytych na szkoleniu

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu. Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną przekazują wiedzę w zakresie technik sprzedaży produktów i usług
 • Testy diagnozują stan aktualny i obszary do poprawy
 • Ćwiczenia praktyczne, scenki tematyczne wpływają na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań, zarówno indywidualne jak i grupowe
 • Prace warsztatowe grupowe umożliwią wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy Uczestnikami
 • Gry sprzedażowe mające na celu przećwiczenie treści szkoleniowych w praktykę
 • Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z omawianymi zagadnieniami

Termin i miejsce szkolenia

 • 25.08.2019, Poznań
 • 26.08.2019, Warszawa
 • 11.09.2019, Wrocław
 • 13.09.2019, Katowice
 • 20.09.2019, Gdańsk

Cena szkolenia

490 PLN*

Cena obejmuje:

 • czynny udział w intensywnych warsztatach
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe i lunch
 • imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%). Jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych i stanowi element kształcenia zawodowego zwolnione z podatku VAT.

Promocja wakacyjna

Przy zgłoszeniu w lipcu i sierpniu 2019 minimum 5 osób na szkolenia, po ich realizacji, otrzymają Państwo 1 bezpłatne zaproszenie na dowolne jednodniowe szkolenie odbywające się w 2019 roku.

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (275.2 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu