Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Warsztaty komputerowe » MS Project. Warsztaty komputerowe

Zarządzanie projektami z wykorzystaniem MS Project

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktyką zarządzania projektami. Szczególny nacisk zostanie położony na wykorzystanie MS Project w czasie realizacji rzeczywistych projektów, szczególnie w fazie procesu planowania oraz zarządzania przebiegiem projektu.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do dyrektorów, kierowników projektów, dla wszystkich osób pracujących w zespołach realizujących projekty oraz wdrażających różne przedsięwzięcia z wykorzystaniem oprogramowania MS Project.

Program szkolenia

 1. Zasady zarządzania projektami
  • Czym jest projekt, środowisko projektu, cykl życia projektu
  • Charakterystyka etapu inicjacji projektu
  • Zarządzanie zakresem projektu, zarządzanie zmianą
  • Opracowanie struktury podziału prac (WBS - SPP), SOW a WBS
  • Szacowanie kosztów projektu
  • Sieć logiczna, ścieżki krytyczne, wykres Gantt'a
  • Szacowanie pracochłonności zadań – histogramy
  • Zasoby w projekcie - ich rola i alokacja
  • Dokumenty (dane) wejściowe do MS Project
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Kontrola realizacji projektu. Wskaźniki zaawansowania prac, wartość wypracowana
  • Zakończenie projektu
 2. MS Project narzędziem wspomagania projektami - warsztaty komputerowe
  • Interfejs użytkownika w Microsoft Project
 3. Tworzenie planu projektu
  • Kalendarz projektu
  • Podział przedsięwzięcia na zadania
  • Struktura hierarchiczna zadań
  • Wprowadzanie zależności między zadaniami
  • Zadania sumaryczne
  • Zadania cykliczne
  • Ograniczenia sztywne i elastyczne zadań
  • Kamienie milowe (punkty krytyczne)
 4. Tworzenie i zarządzanie listą zasobów
  • Rodzaje zasobów w MS Project, tworzenie zasobów
  • Tworzenie kalendarza zasobu
  • Przydzielanie zasobu do zadań
  • Przydzielanie dodatkowych zasobów do zadania
  • Rozwiązywanie konfliktów
  • Równanie pracy
 5. Zarządzanie projektem w fazie wykonywania
  • Zapisywanie projektu bazowego
  • Informacje sumaryczne o projekcie
  • Analiza odchyleń, wprowadzanie zmian
  • Analiza ścieżki krytycznej raporty
  • Współpraca z innymi programami
 6. Studium przypadku, dostosowanie MS Project do specyficznych potrzeb konkretnego przedsięwzięcia, forma: case study, warsztaty komputerowe, dyskusja moderowana

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu. Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną połączone z warsztatami komputerowymi
 • Ćwiczenia praktyczne przygotowane przez trenera w oparciu o przykłady podane przez uczestników, praca z oprogramowaniem MS Project
 • Sesje pytań

Podczas prowadzenia zajęć trener zwraca uwagę na:

 • Różnorodność zastosowanych metod i ich użyteczności dla słuchaczy
 • Regularne sprawdzanie nabytej wiedzy
 • Indywidualne podejście do każdego uczestnika

Termin i miejsce szkolenia

 • 11-12.06.2019, Katowice
 • 17-18.06.2019, Warszawa
 • 20-21.06.2019, Wrocław

Cena szkolenia

890 PLN*,

Cena obejmuje:

 • wykłady i ćwiczenia, warsztaty komputerowe
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • lunche
 • przerwy kawowe
 • certyfikat uczestnictwa

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23 %). Jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych zwolnione z VAT

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (291.1 kB)

Zapytaj o szczegóły