Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Warsztaty komputerowe » MS Project. Warsztaty komputerowe

Zarządzanie projektami z wykorzystaniem MS Project

.

Program szkolenia

 1. Kluczowe pojęcia związane z realizacją projektu
  • co to jest projekt, a co to proces?
  • co oznacza zarządzenie projektami?
  • identyfikacja faz projektu
  • cykl życia projektu
  • obszary zarządzania projektami
  • funkcjonowanie w ramach projektu
  • kluczowe czynniku sukcesu projektu
 2. Metody i techniki stosowane w poszczególnych fazach projektu
  • rozpoczęcie, m.in.: formułowanie celów projektu (metoda SMART), karta projektu
  • planowanie m.in.: struktura podziału pracy, szacowanie, harmonogram, ścieżka krytyczna
  • realizacja: struktura i organizacja zespołu, linie trendu, monitorowanie przebiegu/raportowanie
  • zakończenie: odpowiednie zamknięcie, odbiór projektu przez klienta
 3. Finansowe aspekty zarządzania projektami
  • metody oceny opłacalności projektu
  • kosztorys – budżet projektu – budżet jednostki: podobieństwa, różnice, wzajemne relacje
  • kontrola postępu prac a kontrola wydatków – metoda Erned Value
 4. Narzędzia wspomagające realizację projektu
  • pojęcie projektu
  • MS Project na tle innych dostępnych na rynku narzędzi wspomagania zarządzania projektami
 5. Przykłady planowania realizacji danego przedsięwzięcia
  • wykresy Gantta, PERT
  • dekompozycja projektu na zadania i umieszczenie ich w planie projektu
  • planowanie relacji pomiędzy zadaniami, kroki Milowe
  • ścieżka krytyczna (znajdowanie, optymalizacja)
  • monitorowanie przebiegu projektu
  • plan bazowy, aktualizacja oraz monitorowanie postępu prac, zarządzanie zmianą
 6. Zarządzanie zasobami w projekcie
  • definiowanie zasobów, alokacja zasobów oraz optymalizacja ich wykorzystania, wpływ zasobów na czas realizacji i koszt projektu
  • zarządzanie kosztami, wyliczanie oraz optymalizacja kosztów projektu, raportowanie aktualnego stanu realizacji budżetu, zarządzanie rozłożeniem kosztów w czasie
 7. Zarządzanie portfelem projektów
  • konsolidacja portfela projektów
  • zarządzanie wykorzystaniem zasobów wspólnymi

Metody szkoleniowe

 • warsztaty komputerowe z wykorzystaniem MS Project
 • ćwiczenia
 • dyskusje
 • prezentacje

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (289.3 kB)

Zapytaj o szczegóły