Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Kompetencje interpersonalne » Efektywna współpraca, czyli jak budować relacje

Efektywna współpraca w zespole wielopokoleniowym

Głównym celem szkolenia jest podniesienie kompetencji interpersonalnych w zakresie komunikacji, rozwiązywania sytuacji trudnych i wzajemnej współpracy w zespole wielopokoleniowym.

Uczestnicy szkolenia poznają podstawowe różnice w komunikacji pomiędzy pokoleniami: Baby Boomers, X, Y, Z oraz poznają korzyści z budowania zespołów na bazie zróżnicowania wieku pracowników.

W ostateczności wpłynie to na efektywną realizację wyznaczonych zadań i zwiększenie wydajności całej organizacji oraz stworzenie stabilnych, zintegrowanych i lojalnych zespołów pracowniczych.

Program szkolenia

 1. Komunikacja w zespole wielopokoleniowym
  • Różnice pomiędzy pokoleniowe
  • Mówimy to samo, myślimy co innego – jak uwspólniać wartości
  • Jakie zachowania są akceptowalne dla poszczególnych pokoleń
  • Czy kompetencje językowe mają znaczenie – esej czy SMS
  • „Kanapka pokoleniowa” – jakie korzyści i zagrożenia niesie
  • Motywowanie różnych pokoleń – tak samo czy inaczej?
  • Różnice w sposobach uczenia się – zdobywania i przekazywania wiedzy
  • Techniki wymiany wiedzy i doświadczeń
  • Mistrz i uczeń - stosunek do autorytetów
  • Mentoring odwrócony – zasady
  • Podejście do zmian w firmie
  • Elastyczność – co to znaczy w praktyce?
  • Tempo adaptacji – jak na nie wpływać?
 2. Praktyczne aspekty komunikacji wielopokoleniowej
  • Umiejętności komunikacyjne uczestników – co należy wzmacniać a co warto poprawić?
  • Komunikacja werbalna - poznanie zasad dobrego porozumiewania się, dostosowanie języka i formy przekazu do odbiorcy, język korzyści
  • Komunikacja niewerbalna jako narzędzie wsparcia dla komunikacji werbalnej - gesty i postawa, która budują wiarygodność i wzmacniają siłę przekazu
  • Skuteczne techniki głosowe – tempo, energia, budowanie siły głosu, magia pauzy
  • Komunikacja dwustronna – kluczem sukcesu zespołu
  • Efekt komunikacji – wspólne cele
  • Motywacja - przyspieszenie realizacji celu
  • Trwała współpraca – jak diagnozować potrzeby swoje i innych by skutecznie się z nimi komunikować?
 3. Sytuacje trudne i konfliktowe
  • Rodzaje sytuacji trudnych i konfliktowych – wskazanych przez prowadzącego
   i uczestników szkolenia
  • Jak zmieniać nastawienie?
  • Jak opanować swoje emocje?
  • Komunikat "ja"
  • Asertywne wyrażanie własnych opinii, uczuć, potrzeb i próśb
  • Udzielanie informacji zwrotnej
  • Konstruktywne metody radzenia sobie z krytyką i obiekcjami ze strony innych

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnych otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować sposoby komunikowania się w zespole wielopokoleniowym.

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną przekazują wiedzę
  w zakresie komunikowania w zespołach różnorodnych, wielopokoleniowych
 • Testy diagnozują stan aktualny i obszary do poprawy
 • Ćwiczenia zarówno indywidualne jak i grupowe wpływające na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań
 • Prace grupowe umożliwią wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy Uczestnikami
 • Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych
  z omawianymi zagadnieniami

Termin i miejsce szkolenia

 • 25.03.2019, Katowice
 • 02.04.2019, Wrocław
 • 10.04.2019, Gdańsk
 • 25.04.2019, Warszawa
 • 30.04.2019, Zielona Góra
 • 04.05.2019, Poznań

Cena szkolenia

490 PLN

Cena obejmuje:

 • udział w intensywnych warsztatach
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe i lunch
 • certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (289.3 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu