Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Kompetencje interpersonalne » Efektywna współpraca, czyli jak budować relacje

Efektywna współpraca, budowanie relacji

Głównym celem szkolenia jest rozwijanie kompetencji interpersonalnych w obszarze budowania relacji, efektywnej współpracy i komunikacji.

Uczestnicy po szkoleniu będą potrafili precyzyjnie określić stawiane im cele, zarządzać priorytetami angażując przy tym wszystkich członków zespołu. W ostateczności wpłynie to na poprawę relacji w organizacji, efektywną współpracę, realizację wyznaczonych zadań i zwiększenie wydajności całej organizacji.

Program szkolenia

 1. Co sprawia, że czujemy się razem dobrze?
 2. Cechy osobowości i zachowania wpływające na pojawianie się sympatii między ludźmi
 3. Pozytywne nastawienie
 4. Określanie kluczowych czynników sukcesu dla realizacji celów całej organizacji
 5. Cele indywidualne i cele zespołowe
 6. Model SMART - zastosowanie
 7. Zarządzanie priorytetami i podział odpowiedzialności w realizacji zadań zespołowych
 8. Klasyfikacja zadań pod kątem ważności i pilności Matryca zarządzania zadaniami w czasie - ZASADA EISENHOWERA 
 9. Efektywna komunikacja – sukces zespołu i organizacji
 10. Wyzwalanie inicjatywy
 11. Rozwijanie i podtrzymywanie zaangażowania
  • W jaki sposób zachęcić innych by mówili i angażowali się wykonywane zadania
 12. Techniki komunikacyjne przełamujące bariery współpracy
  • Jak zmieniać nastawienie?
  • Jak opanować swoje emocje?
  • Jak przekształcać stanowisko?
  • Jak zwiększać satysfakcję?
  • Jak radzić sobie z poczuciem siły?

Metody szkoleniowe

 • wykład, ćwiczenia, studia przypadku, scenki tematyczne, dyskusje
 • testy psychologiczne
 • projekty indywidualne i zespołowe
 • prezentacje

Termin i miejsce szkolenia

 • 23.10.2018, Katowice

Cena szkolenia

490 PLN

Cena obejmuje:

 • udział w intensywnych warsztatach
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe i lunch
 • certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (289.3 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu