Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Kompetencje interpersonalne » Efektywna współpraca, czyli jak budować relacje

Trening umiejętności interpersonalnych

Głównym celem szkolenia jest podniesienie kompetencji interpersonalnych w zakresie zasad dobrej komunikacji
z uwzględnieniem sytuacji trudnych i stresujących. Szkolenie wpłynie na efektywną realizację wyznaczonych zadań
i zwiększenie wydajności całej organizacji oraz stworzenie stabilnych, zintegrowanych
i lojalnych zespołów pracowniczych.

Program szkolenia

 1. Osoba od której wszystko zależy, czyli coś na mój temat
  • budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby
  • zwiększenie poczucia własnej wartości
  • kształtowanie postawy asertywnej
  • wyznaczanie własnych granic o komunikat "ja"
 2. Zarządzanie sobą w czasie, organizacja pracy, eliminacja stresu czasowego
  • cele/zadania indywidualne i zespołowe: SMART, CLEAR
  • analiza wykorzystania czasu - ocena czasu trwania czynności
  • zarządzanie priorytetami - klasyfikacja zadań pod kątem ważności i pilności – Zasada Eisenhowera
  • złodzieje czasu i sposoby ich eliminacji
  • krzywa wydajności
  • plan dnia
  • reguła 60/40
  • kontrola realizacji zadań
  • czerwone i zielone godziny
 3. Zasady komunikowania się
  • co sprawia, że czujemy się razem dobrze?
  • cechy osobowości i zachowania wpływające na pojawianie się sympatii między ludźmi
  • komunikacja werbalna – dostosowanie języka i formy przekazu do odbiorcy, język korzyści
  • komunikacja niewerbalna -gesty i postawa, które budują wiarygodność i wzmacniają siłę przekazu  - podstawowe kody
  • skuteczne techniki głosowe – tempo, energia, budowanie siły głosu, magia pauzy
 4. Komunikacja asertywna
  • umiejętność wyrażania własnego zdania i poglądów w sposób stanowczy, ale taktowny
  • sztuka prowadzenia asertywnej rozmowy
  • sztuka dzielenia się swoimi poglądami - asertywne wyrażanie własnych opinii, uczuć, potrzeb i próśb
  • zasady przyjmowania i udzielania komplementów i pochwał
  • zasady przyjmowania i udzielania informacji zwrotnych oraz konstruktywnej krytyki
  • egzekwowanie swoich praw
  • wywieranie wpływu w relacjach z innymi
  • kontrolowanie emocji - umiejętność zachowania dystansu emocjonalnego
 5. Radzenie sobie z negatywnymi emocjami swoimi i innych
  • Kontrolowanie emocji - umiejętność zachowania dystansu emocjonalnego
  • Obiektywizm w ocenie sytuacji i problemów
  • Profilaktyka zamiast „gaszenie pożarów”
  • Zasada FUO w praktyce
  • Rodzaje sytuacji trudnych i konfliktowych – wskazanych przez prowadzącego i uczestników szkolenia – ich analiza i sposoby rozwiązania w praktyce – odgrywanie ról
 6. Podsumowanie szkolenia i wspólne wypracowanie planu wdrożenia, do codziennej pracy, praktyk nabytych na szkoleniu

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi wszystkich uczestników. Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną przekazują wiedzę w zakresie komunikacji, rozwiazywania sytuacji trudnych
 • Testy diagnozują stan aktualny i obszary do poprawy
 • Ćwiczenia praktyczne, scenki tematyczne wpływają na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań, zarówno indywidualne jak i grupowe
 • Prace warsztatowe grupowe umożliwią wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy Uczestnikami
 • Gry negocjacyjne mające na celu przećwiczenie treści szkoleniowych w praktykę
 • Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z omawianymi zagadnieniami

Termin i miejsce szkolenia

 • 03.02.2021, Zielona Góra
 • 03.02.2021, szkolenie online
 • 15.02.2021, Warszawa
 • 15.02.2021, szkolenie online
 • 18.02.2021, Gdańsk
 • 18.02.2021, szkolenie online
 • 02.03.2021, Wrocław
 • 02.03.2021, szkolenie online
 • 11.03.2021, Poznań
 • 11.03.2021, szkolenie online
 • 26.03.2021, Katowice
 • 26.03.2021, szkolenie online

Cena szkolenia

690 PLN*/**, cena SZKOLENIA stacjonarnego

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe, lunch
 • certyfikat uczestnictwa

590 PLN*/**, cena szkolenia online

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie online
 • bogate materiały autorskie w wersji elektronicznej zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej
 • możliwość zadawania pytań

*Cena szkolenia/webinarium jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

**Jeżeli szkolenie/webinarium stanowi element kształcenia zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - zwolnione z VAT

 

Promocja świąteczna

Przy zgłoszeniu do końca 2020 roku, rabat 5% na każde szkolenie odbywające się w 2021 roku.

Istnieje możliwość wystawienie faktury w 2020 roku i skorzystanie ze szkoleń w 2021 roku. 

 

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12, (68) 419 09 45

fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (291.1 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu