Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Warsztaty komputerowe » MS Excel - podstawy. Warsztaty komputerowe

MS Excel - arkusze, pliki, formuły

Szkolenie przygotowuje do samodzielnej pracy z programem MS Excel. Uczestnicy poznają metody tworzenia tabel, wykresów, kalkulacji oraz organizowania różnorodnych danych w bazach danych z możliwością ich modyfikacji i generowania zestawień i raportów.

Program szkolenia

 1. Podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym
  • typy danych
  • wprowadzanie, edycja i usuwanie danych
  • zaznaczanie komórek
 2. Formatowanie komórek
  • formatowanie tekstu, wyrównania
  • formatowanie danych liczbowych- obramowania
  • formatowanie kolumn i wierszy
 3. Zarządzanie arkuszami
  • wstawianie i usuwanie arkuszy
  • kopiowanie i przenoszenie arkuszy
  • kopiowanie i przenoszenie fragmentów arkusza
 4. Wydruk arkusza
 5. Podstawowe operacje na plikach
  • tworzenie nowego skoroszytu, zamknięcie skoroszytu
  • zapamiętanie zeszytu na dysku
  • odczytanie zeszytu z dysku
 6. Tworzenie formuł
  • ręczne tworzenie formuł, kopiowanie formuł
  • adresowanie bezwzględne
  • korzystanie z wbudowanych funkcji MS Excel (średnia, minimum, maximum itp.)

Metody szkoleniowe

 • warsztat komputerowy
 • ćwiczenia
 • dyskusje
 • prezentacje

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (291.1 kB)

Zapytaj o szczegóły