Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » szkolenie Płatnik warsztaty

Płatnik - nowa wersja - warsztaty komputerowe

Od 1 stycznia 2018 r. zmiany w rozliczeniach z ZUS - e Składka:

 • każdy opłaca składki jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego - NRS, ustawa z dnia 29 maja 2017 r. nowelizuje ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych w wyniku, której  Płatnicy składek, począwszy od stycznia 2018 r.  dokonują  jednej wpłaty zamiast trzech lub czterech.  Istotną  zmianą  są  również zasady rozliczania  jednej wpłaty na indywidualnym koncie składkowym. Bieżąca jedna wpłata będzie rozliczana na najstarsze zaległości (jeżeli firma takie posiada),
 • w styczniu  2018 r ZUS wprowadził w Płatniku  aktualizacje metryką 128, 130 i 132.

W  II kwartale 2018 r (kwiecień) w programie Płatnik ulegną zmianie dokumenty płatnicze:

 • nowe dokumenty płatnicze z deklaracji DRA będą zaciągały wszystkie składki i je  sumowały,
 • utworzony zostanie dokument płatniczy, służący do przelewu składek ZUS wraz z uzupełnionym numerem rachunku.

W najbliższym czasie ZUS umożliwi generowanie zaświadczeń o niezaleganiu w płatnościach bezpośrednio w firmie jako usługę elektroniczną (bez jakichkolwiek wniosków).

Ustawa zmieniająca nadaje zaświadczeniom o niezaleganiu w opłacaniu składek wygenerowanym elektronicznie taką samą moc prawną, jak dokumentom papierowym wydawanym bezpośrednio przez ZUS.

Szkolenie przygotowuje do samodzielnej pracy z programem Płatnik. Uczestnicy podczas warsztatów komputerowych poznają najnowsze i planowane zmiany w programie Płatnik.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów kadr i płac oraz księgowości.

Metody szkoleniowe

 • warsztaty komputerowe na najnowszej wersji Płatnika
 • wykłady, ćwiczenia
 • dyskusje
 • prezentacje

Program szkolenia

 1. e -Składka – jak  opłacać  składki od 1 stycznia 2018 r.
  • co z odroczeniem terminu płatności i układem ratalnym
  • co z należnościami objętymi postępowaniem egzekucyjnym
  • co z płatnościami z zagranicy
  • czy składki za pracowników i zleceniobiorców należy opłacać jednym przelewem
 2. Analiza raportów danych pobranych z ZUS (dodatkowe informacje w kartotekach, komplety rozliczeniowe).
 3. Nadmiarowość kartotek ubezpieczonych.
 4. Korzystanie ze słowników adresowych przy generowaniu dokumentów zgłoszeniowych.
 5. Zmiana danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej bezpośrednio na dokumentach zgłoszeniowych ( ZUS ZUA).
 6. Uproszczone procedury wyrejestrowania ubezpieczonego (po ukończeniu 26 lat lub przy wyrejestrowaniu Płatnika).
 7. Wyrejestrowanie członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie danych z kartoteki ubezpieczonego.
 8. Sporządzania dokumentów rozliczeniowych korygujących:
  • nowe mechanizmy  tworzenia korekt dokumentów rozliczeniowych, przekazywanie tylko pozycji zmienionych,
  • weryfikacja dokumentów rozliczeniowych w związku  z osiągnięciem   trzydziestokrotności
 9. Funkcja schematy do wyliczeń
 10. Reguły weryfikacji w dokumentach rozliczeniowych w zakresie 30-krotnośc
 11. Tworzeniu dokumentów "informacja miesięczna - IM" i "informacja roczna -IR"
 12. Blokowanie wysyłki dokumentów do ZUS – analiza błędów
 13. Statusy przetwarzania dokumentów - możliwość kontrolowania stanu przetworzenia dokumentów w ZUS
 14. Kolejkowanie przy wysyłaniu dokumentów dotyczących tego samego ubezpieczonego w jednym zestawie
 15. Funkcjonalność ułatwiająca płatnikom przygotowywanie dokumentów do ZUS:
  • automatyczne wyrejestrowywanie z ubezpieczenia zdrowotnego dzieci, które ukończyły 26 lat 
  • tworzenie wyrejestrowań wszystkich ubezpieczonych przy sporządzaniu ZWPA
 16. Jakie mogą pojawić się problemy po wprowadzeniu Interaktywnego Płatnika Plus:
  • rozbieżności w danych ubezpieczonych między bazą programu Płatnik, a systemem kadrowo-płacowym,
  • dane ubezpieczonego pobrane z  konta w  ZUS,  a nieprawidłowości w zakresie historii kodu tytułu ubezpieczenia.  
 17. Zmiany w  obsłudze  certyfikatów  oraz  zmiany w menu Ustawienie przekazu elektronicznego,
 18. Porządkowanie baz danych w programie:
  tworzenie archiwów, archiwizacja dokumentów, odtwarzanie z archiwów.
 19. Tryb pracy oddziałowej i wysyłka dokumentów do Centrali.
 20. Zablokowanie automatycznej wysyłki dokumentów do ZUS
  • oznaczenie w dedykowany sposób przekazywanych zestawów do Centrali.

Termin i miejsce szkolenia

 • 24.07.2018, Gdańsk
 • 11.09.2018, Wrocław

Cena szkolenia

490 PLN*,

Cena obejmuje:

 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • lunch, przerwy kawowe
 • certyfikat uczestnictwa

 *Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

Promocja wakacyjna

Przy zgłoszeniu do 31 sierpnia 2018 roku na szkolenie, które odbędzie się w 2018 roku otrzymują Państwo rabat wakacyjnyw wysokości 50 PLN za każdy dzień szkoleniowy

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu