Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » szkolenie Płatnik warsztaty

Płatnik - nowa wersja - warsztaty komputerowe

Szkolenie przygotowuje do samodzielnej pracy z programem Płatnik. Uczestnicy podczas warsztatów komputerowych poznają najnowsze i planowane zmiany w programie Płatnik.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów kadr i płac oraz księgowości.

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Warsztaty komputerowe na najnowszej wersji Płatnika
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
 • Dyskusje moderowane, których celem jest rozwiązanie trudnych sytuacji związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Podczas prowadzenia zajęć trener zwraca uwagę na:

 • Różnorodność zastosowanych metod i ich użyteczności dla słuchaczy
 • Regularne sprawdzanie nabytej wiedzy
 • Indywidualne podejście do każdego uczestnika szkolenia

Program szkolenia

 1. Analiza raportów danych pobranych z ZUS
 2. Nadmiarowość kartotek ubezpieczonych
 3. Korzystanie ze słowników adresowych przy generowaniu dokumentów zgłoszeniowych
 4. Zmiana danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej bezpośrednio na dokumentach zgłoszeniowych ( ZUS ZUA)
 5. Uproszczone procedury wyrejestrowania ubezpieczonego (po ukończeniu 26 lat lub przy wyrejestrowaniu Płatnika)
 6. Wyrejestrowanie członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie danych z kartoteki ubezpieczonego
 7. Sporządzania dokumentów rozliczeniowych korygujących:
  • komplety rozliczeniowe z ZUS - mechanizmy pobierania kompletów rozliczeniowych z ZUS
  • mechanizmy tworzenia korekt dokumentów rozliczeniowych, przekazywanie tylko pozycji zmienionych
  • tworzenie dokumentów korygujących na podstawie kompletów rozliczeniowych pobranych z ZUS
  • weryfikacja dokumentów rozliczeniowych w związku z osiągnięciem trzydziestokrotności
  • oznaczenie w dedykowany sposób przekazywanych zestawów do Centrali
 8. Tworzeniu dokumentów "informacja miesięczna - IM" i "informacja roczna -IR"
 9. Blokowanie wysyłki dokumentów do ZUS – analiza błędów
 10. Statusy przetwarzania dokumentów - możliwość kontrolowania stanu przetworzenia dokumentów w ZUS
 11. Kolejkowanie przy wysyłaniu dokumentów dotyczących tego samego ubezpieczonego w jednym zestawie
 12. Porządkowanie baz danych w programie: tworzenie archiwów, archiwizacja dokumentów, odtwarzanie z archiwów
 13. Tryb pracy oddziałowej i wysyłka dokumentów do Centrali.
 14. Zablokowanie automatycznej wysyłki dokumentów do ZUS
 15. Podsumowanie: pytania, odpowiedzi, dyskusja.

Termin i miejsce szkolenia

 • 16.10.2018, Poznań
 • 17.10.2018, Warszawa
 • 18.10.2018, Gdańsk
 • 23.10.2018, Katowice
 • 26.10.2018, Wrocław

Cena szkolenia

490 PLN*,

Cena obejmuje:

 • czynny udział w szkoleniu
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe i lunch
 • imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%). Jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych i stanowi element kształcenia zawodowego zwolnione z VAT.

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu