Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » szkolenie Płatnik warsztaty

Płatnik - nowa wersja - warsztaty komputerowe

Interaktywny Płatnik Plus to więcej weryfikacji dokumentów przesyłanych do ZUS i zwiększona ilość komunikatów o wystąpieniu błędów krytycznych, które blokują wysyłkę.

Program ma wiele rozwiązań usprawniających i ułatwiających pracę.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów kadr i płac oraz księgowości.

Program szkolenia

 1. PŁATNIK – najnowsza wersja – zmiany
 2. Zwiększenie zakresu weryfikacji dokumentów oraz krytyczności błędów
  • wpływ danych pobranych z ZUS (RU PESEL) na  sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowcy  oraz późniejsze ich przetwarzanie w ZUS
  • zmiana weryfikacji zgłoszeń do ubezpieczeń pracowników w zakresie badania czy okres podlegania, podany w dokumentach za ubezpieczonych, nie wykracza poza okres wyznaczony przez datę powstania obowiązku opłacania składek  oraz datę wyrejestrowania płatnika
  • wprowadzenie dodatkowej weryfikacji sprawdzającej przekazywanie do ZUS ponownie takich samych dokumentów zgłoszeniowych za osoby ubezpieczone
  • wykorzystywanie słowników adresowych w programie Płatnik podczas wypełnienia danych adresowych w dokumentach zgłoszeniowych
  • ZCNA zmiany w regułach weryfikacji członków rodziny
 3. Rozszerzenie funkcjonalności programu dla płatników Wielooddziałowych
  • ustawienia programu do funkcji wielooddziałowej
  • przekazanie i anulowanie dokumentów do Centrali
  • import dokumentów z opcją sumowania raportów i deklaracji rozliczeniowych
  • tworzenie raportów zewnętrznych
  • zablokowanie możliwości wysłania dokumentów automatycznie do ZUS, jeśli program pracuje tylko w trybie oddziałowym
  • wprowadzenie nowej funkcjonalności umożliwiającej oznaczenie w dedykowany sposób zestawów przekazanych do Centrali firmy celem przesłania ich do ZUS
  • rozszerzenie kreatora importu plików KEDU o możliwość sumowania dokumentów przychodzących do Centrali  firmy z różnych oddziałów
  • tworzenie raportów z weryfikacji dokumentów z uwzględnieniem podziału na oddziały
 4. Omówienie  nowych funkcji
  • wykorzystanie słowników adresowych w programie w celu ułatwienia pracy
  • zmiany w raporcie tworzonym podczas pobierania i aktualizacji danych z repliki ZUS
  • zmiany w Kreatorze dokumentów rozliczeniowych umożliwiające  utworzenie dokumentów korygujących na podstawie kompletów rozliczeniowych pobranych z ZUS lub na podstawie dokumentów wysłanych do ZUS
  • rozszerzenie możliwości wyliczania raportu imiennego według wskazanego schematu finansowania składek dla wszystkich kodów tytułu ubezpieczenia, w szczególności tych, które posiadają więcej niż jeden równorzędny schemat finansowania składek
  • umożliwienie wprowadzenia zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej bezpośrednio na dokumentach
  • dodanie informacji o stanie weryfikacji dokumentów przetworzonych przez system ZUS
  • Wykorzystanie kreatora do  tworzenia dokumentu ZUS IMIR w celu pobrania więcej kompletów rozliczeniowe z ZUS,
  • nowe reguły wysyłania dokumentów w zestawach
  • wysyłanie w jednym zestawie dok. ZUA i ZIUA po ustaleniu kolejności ich przetwarzania
  • Zmiany w zakresie automatycznego wyrejestrowania członków rodzin z ubezpieczenia zdrowotnego, m. in. dzieci, które ukończyły 26 rok życia
  • Kontrola stanu przetwarzania dokumentów przekazanych do ZUS
 5. Porządkowanie baz danych w programie
  • tworzenie archiwum i archiwizacja dokumentów
  • odtwarzanie z archiwum
  • weryfikacja kartotek ubezpieczonych – nadmiarowość kartotek ubezpieczonego
  • łączenie kartotek ubezpieczonego

Metody szkoleniowe

 • warsztaty komputerowe na najnowszej wersji Płatnika
 • wykłady, ćwiczenia
 • dyskusje
 • prezentacje

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu