Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Księgowość Finanse Controlling » szkolenia Excel dla księgowych

MS Excel dla księgowych

Głównym celem szkolenia jest poznanie Excela, jako narzędzia analizy danych księgowych i metod wydobywania z nich informacji, przydatnej w księgowości.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów księgowości i płac.

Program szkolenia

 1. Podstawy pracy w Excelu na przykładach standardowych operacji rachunkowych
  • tablica w Excelu i sposoby jej tworzenia
  • tablica, jako zwykły zestaw wierszy z nagłówkiem i jako obiekt w Excelu
  • skróty klawiszowe, przydatne w tworzeniu i analizie tabel danych
  • metody operacji na tablicach: kopiowanie i wklejanie, oraz wklejanie specjalnie
  • metody zabezpieczania się przed błędami: funkcja sprawdzanie poprawności
  • przykład: Faktura VAT lub lista płac
  • błędy w wystawianiu Faktur VAT i sposoby ich unikania
  • używanie funkcji arkuszowych do tworzenia formuł
  • sposoby prawidłowego adresowania odwołań do komórek
  • wykorzystywanie odwołań w tablicach z formułami.
  • funkcje tekstowe, logiczne, matematyczne i wyszukiwania i adresu
  • wykorzystanie nazw do odwołań
  • formuły w postaci prawidłowej i w postaci czytelnej
  • przykład: rozliczenie kosztów zgodnie z kluczem
  • formuły oparte na kolumnie klucza
  • funkcje zaokrągleń, jako narzędzie właściwego rozliczenia kosztów
  • domknięcie sumy rozliczonych kosztów
 2. Dane księgowe i sposób ich analizy
  • rejestr księgowy, jako podstawowe źródło informacji o zawartości ksiąg, podstawa do kalkulacji i sprawozdawczości
  • elementy rejestru widziane, jak pojęcia analizy biznesowej: kryterium (wymiar), miara, funkcje agregujące nadające wartości miarom. Suma miary, jako najważniejsza funkcja agregująca
  • pojęcie kryterium (wymiaru) analizy
  • pojęcie miary
  • pojęcie funkcji agregującej (suma miary)
  • przykłady kryteriów (wymiarów)
  • filtrowanie tabeli w Excelu, jako prosty sposób analizy wartości miar według przyjętych kryteriów
 3. Przykłady zastosowań analizy danych do zagadnień rachunkowości w Excelu
  • konto i jego analiza
  • sposoby na rozszyfrowanie informacji, zawartych w koncie księgowym
  • zastosowanie funkcji tekstowych do podziału konta na segmenty, jako nowe wymiary analizy
  • inne kryteria(wymiary) analizy księgowej (symbol dokumentu, MPK, zlecenie)
  • źródło danych dla tablicy - raportu
  • dostosowywanie źródła danych do specyfiki raportów
  • pierwszy rodzaj sprawozdań
  • przykład: bilans na podstawie rejestru księgowego przy pomocy funkcji
  • drugi rodzaj sprawozdań
  • tabela przestawna w Excelu
  • elementy tabeli przestawnej: strefa danych (miary), strefy kryteriów (wymiarów) analizy: kolumn, wierszy i filtrów.
  • operacje na tablicy przestawnej: hierarchia wymiarów. wymiary niezależne.
  • przykłady analizy rejestru księgowego przy pomocy tabeli przestawnej.
  • przykład: rachunek wyników na podstawie tabeli przestawnej i odpowiedniego atrybutowania kont lub odpowiedniego grupowania kont w tabeli przestawnej.
  • sortowanie kolumn i wierszy wg różnych kryteriów
  • ustawienia tabeli przestawnej: sumy pośrednie, końcowe, grupowanie danych w tabeli przestawnej, w tym własne grupy danych.

Metody szkoleniowe

 • warsztaty komputerowe
 • wykłady, ćwiczenia
 • dyskusje
 • prezentacje

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Zapytaj o szczegóły