Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Księgowość Finanse Controlling » Analiza danych z wykorzystaniem MS Excel

Analiza danych z wykorzystaniem MS Excel

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z niezbędną do analizy danych funkcjonalnością Excela.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do kadry kierowniczej, analityków oraz wszystkich osób zajmujących się analizą danych.

Program szkolenia

 1. Analiza danych
  • najlepsza struktura danych przeznaczonych do analizy w Excelu
  • autofiltr i jego wykorzystanie do analizy, postaci kryteriów filtru
 2. Trochę teorii baz danych niezbędnej dla każdego analityka
  • ODBC
  • rodzaje tabel, klucze, tabele faktów, wymiary analizy, miary analizy, słowniki
  • relacyjna baza danych i sposób jej budowy i analizy
  • pobieranie danych z zewnętrznych baz danych
 3. Wykorzystanie MS Query
  • cała tabela
  • wybór rekordów/wybór pól
  • agregacja
  • tworzenie relacji
  • atrybuty danych
  • wady i ich omijanie oraz praktyczne wykorzystanie
  • zdanie Selekt, pokaz możliwości
  • proste zapytania
 4. Zastosowania praktyczne – wykorzystanie danych do analiz
  • tabela przestawna jako najlepsze narządzie analizy szerokich tabel z danymi
  • zasady łączenia pobranych danych z arkuszami analiz i tabelami przestawnymi
  • kwerendy internetowe
  • OLAP
 5. Wieloskoroszytowe modele biznesowe: Warstwa analityczna, oblicze modelu
  • model jednoskoroszytowy
  • łącza miedzyskoroszytowe
  • alternatywy łączy
  • model hierarchiczny i nawigacja
 6. Dane: Warstwa danych, zaplecze modelu, hurtownia danych, jako zintegrowana, bezpieczna i przyjazna warstwa danych
  • funkcjonalność współczesnych serwerów użyta dla zapewnienia danych z wielu źródeł w jednej, zintegrowanej bazie, informacyjnego uszlachetnienia danych i ich łatwego wykorzystania w analizie
  • zalety hurtowni

Metody szkoleniowe

 • warsztaty komputerowe
 • wykład, ćwiczenia
 • dyskusje
 • prezentacje

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (291.1 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu