Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Prawo pracy

HR, Kadry, Płace

Celem szkoleń z obszaru Kadry, Płace jest przekazanie zaawansowanej wiedzy oraz praktycznych umiejętności niezbędnych do zarządzania zasobami ludzkimi i prowadzenia kadr i płac w oganizacji.

Szkolenia obejmują kompleksową wiedzę kadrowo-płacowąw zakresie umów o pracę, prowadzenia dokumentacji personalnej oraz rozliczania (urlopy, zwolnienia lekarskie, zasiłki itp.), sporządzania dokumentacji związanej z przebiegiem zatrudnienia, naliczania wynagrodzeń, realizacji zgłoszeń oraz rozliczeń do ZUS, US, GUS, PFRON, oraz współpracą z pozostałymi działami firmy w zakresie szkoleń, motywowania, rekutacji, analizy kosztów pracy itp.

Na szkolenia zapraszamy zarówno dyrektorów personalnych jak i kierowników i pracowników działów kadr, płac i hr.

Szkolenia w ramach obszaru

HR

KADRY

PŁACE

ORGANIZACJE ZWIĄZKOWE

Zapraszamy także na szkolenia z zakresu:

Szczegółowe informacje

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

InfoBizTech posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym 2.14/00387/2010.

InfoBizTech jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

KALENDARIUM SZKOLEŃ DOSTĘPNYCH W FORMULE OTWARTEJ

Derekrutacja, wywiady wyjściowe
kod: HRSE
07.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Organizacja pracy, zarządzanie priorytetami, zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
10.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Employer Branding - Budowanie wizerunku pracodawcy
kod: HREB
10.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Efektywna komunikacja interpersonalna
kod: MEKI
11.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi
kod: KAZZ
11.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
MS Excel dla kadrowych - listy, formuły, operacje na danych, makra
kod: WKEK
11.10.2022 2 dni szkolenie online więcej
HR Partnerem Zarządu
kod: HRPZ
11.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Kodeks Pracy - podsumowanie zmian, praktyka stosowania, Polski Ład
kod: KPPZ
11.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2022 roku - grafiki, praca zdalna, przestoje, postoje, nadgodziny - warsztat praktyczny
kod: KCZP
11.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe
kod: KSDK
11.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Wystąpienia publiczne - prowadzenie prezentacji i spotkań
kod: SIPS
11.10.2022 1 dzień szkolenie online, Wrocław więcej
Budżetowanie z wykorzystaniem MS Excel
kod: FIBE
11.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze - dokumentacja, dane wrażliwe, artykuł 8
kod: ZFSS
11.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
SYGNALISTA - Nowe obowiązki pracodawców
kod: KSYG
11.10.2022 1 dzień Szkolenie online więcej
Trening umiejętności interpersonalnych - warsztaty
kod: ITUI
11.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Centralny Rejestr Umów
kod: PCRU
11.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
12.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Dokumentacja kadrowa - ewidencja czasu pracy, egzekucje, ZFŚS, RODO, PPK, PPE, COVID-19
kod: KNAO
12.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Zatrudnianie cudzoziemców
kod: KFAK
12.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Płace 2022, praktyczne rozliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem Polskiego Ładu
kod: KARW
12.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Polski Ład 2.0
kod: KNPŁ
12.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Polski Ład 2.0
kod: KNPŁ
12.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie
kod: FOKP
12.10.2022 2 dni szkolenie online więcej
Skuteczna walka ze stresem
kod: KIZS
13.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Nowoczesne techniki sprzedaży
kod: KNAO
13.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
14.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Opis stanowisk pracy
kod: KOIW
17.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
MS Excel - poziom podstawowy
kod: EXPO
17.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Zarządzanie zasobami ludzkimi - rekrutacja, rozwój, motywacja, ocena
kod: HZZL
18.10.2022 2 dni szkolenie online więcej
Zarządzanie finansami - rentowność, wąskie gardła, kalkulacja ceny, budżetowanie, inwestycje, płynność
kod: FFDN
18.10.2022 2 dni szkolenie online więcej
Środki trwałe
kod: KSTZ
18.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Czas pracy kierowców
kod: KACK
18.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Windykacja - praktyczne aspekty działań windykacyjnych
kod: KWNK
18.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Podatek akcyzowy
kod: KPAK
18.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
MS Excel - poziom średniozaawansowany
kod: EXŚR
19.10.2022 2 dni szkolenie online więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
19.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
E- doręczenia - NOWOŚĆ
kod: KEDO
19.10.2022 1 dzień Szkolenie online więcej
Profesjonalna obsługa klienta
kod: MOBK
19.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
19.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Oceny okresowe
kod: HRRO
20.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Motywowanie i delegowanie zadań
kod: MMID
20.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Komunikacja asertywna - sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach z trudnymi rozmówcami
kod: MAWK
20.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
RODO - ochrona danych
kod: RODO
20.10.2022 1 dzień Szkolenie online więcej
Emerytury i renty– warsztat praktyczny
kod: ZEIR
21.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Rozwój pracowników. Budowanie ścieżek rozwoju zawodowego
kod: HRSZ
21.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
21.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Płatnik - warsztaty komputerowe
kod: MOBK
21.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Zasady fakturowania z uwzględnieniem zmian
kod: KZFA
21.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
PIT- podatek dochodowy od osób fizycznych - ZMIANY
kod: KPIT
21.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
CIT - podatek dochodowy od osób prawnych - ZMIANY
kod: KCIT
21.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
kod: KPWZ
21.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
SYGNALISTA - Nowe obowiązki pracodawców
kod: KSYG
21.10.2022 1 dzień Szkolenie online więcej
Analiza kosztów pracy - controlling personalny
kod: SWCP
24.10.2022 2 dni szkolenie online więcej
Kodeks Pracy - podsumowanie zmian, praktyka stosowania, Polski Ład
kod: KPPZ
24.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2022 roku - grafiki, praca zdalna, przestoje, postoje, nadgodziny - warsztat praktyczny
kod: KCZP
24.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Podatek VAT- ZMIANY
kod: KVAT
24.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Polski Ład 2.0
kod: KNPŁ
24.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Efektywna komunikacja interpersonalna
kod: MEKI
25.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi
kod: KAZZ
25.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
25.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze - dokumentacja, dane wrażliwe, artykuł 8
kod: ZFSS
26.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe
kod: KSDK
26.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
VBA - Visual Basic for Application
kod: WVBA
26.10.2022 2 dni szkolenie online więcej
Płace 2022, praktyczne rozliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem Polskiego Ładu
kod: KARW
26.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
26.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Zatrudnianie cudzoziemców
kod: KFAK
26.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Leasing operacyjny i finansowy
kod: KLEA
26.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Organizacja pracy, zarządzanie priorytetami, zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
26.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Zarządzanie ryzykiem walutowym
kod: FIRW
26.10.2022 2 dni szkolenie online więcej
MS Outlook - zarządzanie czasem i kontaktami
kod: WOUT
26.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Centralny Rejestr Umów
kod: PCRU
26.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Obrona przed manipulacją
kod: IPMA
27.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
27.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Wystąpienia publiczne - prowadzenie prezentacji i spotkań
kod: SIPS
28.10.2022 1 dzień szkolenie online, Warszawa więcej
Trening umiejętności interpersonalnych - warsztaty
kod: ITUI
28.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
03.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Organizacja pracy, zarządzanie priorytetami, zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
03.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Skuteczna walka ze stresem
kod: KIZS
03.11.2022 1 dzień szkolenie online, Zielona Góra więcej
Obrona przed manipulacją
kod: IPMA
04.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Komunikacja asertywna - sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach z trudnymi rozmówcami
kod: MAWK
07.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Kodeks Pracy - podsumowanie zmian, praktyka stosowania, Polski Ład
kod: KPPZ
08.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Trening umiejętności interpersonalnych - warsztaty
kod: ITUI
08.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
15.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Derekrutacja, wywiady wyjściowe
kod: HRSE
15.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi
kod: KAZZ
15.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
SYGNALISTA - Nowe obowiązki pracodawców
kod: KSYG
16.11.2022 1 dzień Szkolenie online więcej
Wystąpienia publiczne - prowadzenie prezentacji i spotkań
kod: SIPS
16.11.2022 1 dzień szkolenie online, Zielona Góra więcej
Płatnik 2022 - warsztaty komputerowe
kod: MOBK
16.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Polski Ład 2.0
kod: KNPŁ
16.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Motywowanie i delegowanie zadań
kod: MMID
16.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Analiza kosztów pracy - controlling personalny
kod: SWCP
17.11.2022 2 dni szkolenie online więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
kod: KPWZ
17.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
MS Excel dla kadrowych - listy, formuły, operacje na danych, makra
kod: WKEK
17.11.2022 2 dni szkolenie online więcej
Nowoczesne techniki sprzedaży
kod: KNAO
17.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Zarządzanie finansami - rentowność, wąskie gardła, kalkulacja ceny, budżetowanie, inwestycje, płynność
kod: FFDN
17.11.2022 2 dni szkolenie online więcej
Employer Branding - Budowanie wizerunku pracodawcy
kod: HREB
17.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
17.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze - dokumentacja, dane wrażliwe, artykuł 8
kod: ZFSS
18.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
18.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe
kod: KSDK
18.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
MS Outlook - zarządzanie czasem i kontaktami
kod: WOUT
18.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Centralny Rejestr Umów
kod: PCRU
18.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
21.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Efektywna komunikacja interpersonalna
kod: MEKI
21.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Środki trwałe
kod: KSTZ
21.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Budżetowanie z wykorzystaniem MS Excel
kod: FIBE
21.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Zarządzanie ryzykiem walutowym
kod: FIRW
21.11.2022 2 dni szkolenie online więcej
Profesjonalna obsługa klienta
kod: MOBK
21.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
MS Excel - poziom średniozaawansowany
kod: EXŚR
21.11.2022 2 dni szkolenie online więcej
VBA - Visual Basic for Application
kod: WVBA
21.11.2022 2 dni szkolenie online więcej
RODO - ochrona danych
kod: RODO
21.11.2022 1 dzień Szkolenie online więcej
Podatek VAT
kod: KVAT
22.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Rozwój pracowników. Budowanie ścieżek rozwoju zawodowego
kod: HRSZ
22.11.2022 1 dzień Szkolenie online więcej
Badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
22.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Zatrudnianie cudzoziemców - ZMIANY 2022
kod: KFAK
22.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
CIT - podatek dochodowy od osób prawnych - ZMIANY
kod: KCIT
22.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Leasing operacyjny i finansowy
kod: KLEA
22.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Kodeks Pracy - podsumowanie zmian, praktyka stosowania, Polski Ład
kod: KPPZ
22.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
E- doręczenia - NOWOŚĆ
kod: KEDO
22.11.2022 1 dzień Szkolenie online więcej
Oceny okresowe
kod: HRRO
23.11.2022 2 dni szkolenie online więcej
Windykacja - praktyczne aspekty działań windykacyjnych
kod: KWNK
23.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Płace 2022, praktyczne rozliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem Polskiego Ładu
kod: KARW
23.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Zarządzanie zasobami ludzkimi - rekrutacja, rozwój, motywacja, ocena
kod: HZZL
23.11.2022 2 dni szkolenie online więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2022 roku - grafiki, praca zdalna, przestoje, postoje, nadgodziny - warsztat praktyczny
kod: KCZP
23.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Zasady fakturowania z uwzględnieniem zmian
kod: KZFA
23.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Podatek akcyzowy
kod: KPAK
23.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
ANALIZA FINANSOWA Badanie sytuacji ekonomicznej i zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań – ocena wiarygodności
kod: AFOW
23.11.2022 2 dni szkolenie online więcej
MS Excel - poziom podstawowy
kod: EXPO
23.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Emerytury i renty– warsztat praktyczny
kod: ZEIR
24.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
HR Partnerem Zarządu
kod: HRPZ
24.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Czas pracy kierowców
kod: KACK
24.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Opis stanowisk pracy
kod: KOIW
25.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
25.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Skuteczna walka ze stresem
kod: KIZS
25.11.2022 1 dzień szkolenie online, Warszawa więcej
PIT- podatek dochodowy od osób fizycznych - ZMIANY
kod: KPIT
28.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
SYGNALISTA - Nowe obowiązki pracodawców
kod: KSYG
28.11.2022 1 dzień Szkolenie online więcej
Komunikacja asertywna - sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach z trudnymi rozmówcami
kod: MAWK
28.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie
kod: FOKP
28.11.2022 2 dni szkolenie online więcej
Budżetowanie - tworzenie i realizacja budżetów
kod: FBUD
28.11.2022 2 dni szkolenie online więcej
Obrona przed manipulacją
kod: IPMA
28.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Trening umiejętności interpersonalnych - warsztaty
kod: ITUI
29.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Centralny Rejestr Umów
kod: PCRU
29.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi
kod: KAZZ
02.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Employer Branding - Budowanie wizerunku pracodawcy
kod: HREB
02.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Motywowanie i delegowanie zadań
kod: MMID
02.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
02.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Centralny Rejestr Umów
kod: PCRU
02.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe
kod: KSDK
05.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Płatnik - warsztaty komputerowe
kod: MOBK
05.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Zarządzanie finansami - rentowność, wąskie gardła, kalkulacja ceny, budżetowanie, inwestycje, płynność
kod: FFDN
05.12.2022 2 dni szkolenie online więcej
Komunikacja asertywna - sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach z trudnymi rozmówcami
kod: MAWK
06.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
MS Excel dla kadrowych - listy, formuły, operacje na danych, makra
kod: WKEK
06.12.2022 2 dni szkolenie online więcej
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
kod: HRMD
06.12.2022 1 dzień Szkolenie online więcej
RODO - ochrona danych
kod: RODO
06.12.2022 1 dzień Szkolenie online więcej
Emerytury i renty– warsztat praktyczny
kod: ZEIR
07.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
CIT - podatek dochodowy od osób prawnych - ZMIANY
kod: KCIT
07.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Podatek akcyzowy
kod: KPAK
07.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Derekrutacja, wywiady wyjściowe
kod: HRSE
07.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze - dokumentacja, dane wrażliwe, artykuł 8
kod: ZFSS
07.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Wystąpienia publiczne - prowadzenie prezentacji i spotkań
kod: SIPS
07.12.2022 1 dzień szkolenie online, Poznań więcej
Rozwój pracowników. Budowanie ścieżek rozwoju zawodowego
kod: HRSZ
07.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Kodeks Pracy - podsumowanie zmian, praktyka stosowania, Polski Ład
kod: KPPZ
07.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
07.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
MS Excel - poziom podstawowy
kod: EXPO
07.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
E- doręczenia - NOWOŚĆ
kod: KEDO
07.12.2022 1 dzień Szkolenie online więcej
Podatek VAT- ZMIANY
kod: KVAT
08.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
08.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
08.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Dokumentacja kadrowa - ewidencja czasu pracy, egzekucje, ZFŚS, RODO, PPK, PPE, COVID-19
kod: KNAO
08.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Czas pracy kierowców
kod: KACK
08.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Środki trwałe
kod: KSTZ
08.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
kod: KPWZ
08.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
SYGNALISTA - Nowe obowiązki pracodawców
kod: KSYG
08.12.2022 1 dzień Szkolenie online więcej
Zatrudnianie cudzoziemców
kod: KFAK
08.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Nowy Polski Ład – PIT, ubezpieczenia zdrowotne i społeczne
kod: KNPŁ
08.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Oceny okresowe
kod: HRRO
09.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Profesjonalna obsługa klienta
kod: MOBK
09.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
HR Partnerem Zarządu
kod: HRPZ
12.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Zasady fakturowania z uwzględnieniem zmian
kod: KZFA
12.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Analiza kosztów pracy - controlling personalny
kod: SWCP
12.12.2022 2 dni szkolenie online więcej
Zarządzanie ryzykiem walutowym
kod: FIRW
12.12.2022 2 dni szkolenie online więcej
Budżetowanie z wykorzystaniem MS Excel
kod: FIBE
12.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
MS Excel - poziom średniozaawansowany
kod: EXŚR
12.12.2022 2 dni szkolenie online więcej
PIT- podatek dochodowy od osób fizycznych - ZMIANY
kod: KPIT
13.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Płace 2022, praktyczne rozliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem Polskiego Ładu
kod: KARW
13.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Zarządzanie zasobami ludzkimi - rekrutacja, rozwój, motywacja, ocena
kod: HZZL
13.12.2022 2 dni szkolenie online więcej
Windykacja - praktyczne aspekty działań windykacyjnych
kod: KWNK
13.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
VBA - Visual Basic for Application
kod: WVBA
13.12.2022 2 dni szkolenie online więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy z uwzględnieniem pracy zdalnej w 2022 roku - warsztat praktyczny
kod: KCZP
14.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Leasing operacyjny i finansowy
kod: KLEA
14.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
14.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Trening umiejętności interpersonalnych - warsztaty
kod: ITUI
14.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
MS Outlook - zarządzanie czasem i kontaktami
kod: WOUT
14.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Centralny Rejestr Umów
kod: PCRU
14.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Opis stanowisk pracy
kod: KOIW
15.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Efektywna komunikacja interpersonalna
kod: MEKI
16.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Skuteczna walka ze stresem
kod: KIZS
16.12.2022 1 dzień szkolenie online, Wrocław więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
20.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Nowoczesne techniki sprzedaży
kod: KNAO
21.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Obrona przed manipulacją
kod: IPMA
28.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Organizacja pracy, zarządzanie priorytetami, zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
29.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej