Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Warsztaty komputerowe

Warsztaty komputerowe

Głównym celem warsztatów komputerowych jest przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania codziennych obowiązków zawodowych. Podczas warsztatów każdy uczestnik szkolenia korzysta z odzielnego stanowiska komputerowego.

Główny nacisk postawiliśmy na szkolenia z pakietu MS Office:

Szczególnie polecamy szkolenia z MS Excel dedykowane dla poszczególnych grup zawodowych:

Warsztaty komputerowe prowadzimy także z nowej wersji Płatnika

Szczegółowe informacje

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

InfoBizTech posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym 2.14/00387/2010.

InfoBizTech jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

KALENDARIUM SZKOLEŃ DOSTĘPNYCH W FORMULE OTWARTEJ

Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
04.10.2023 1 dzień szkolenie online więcej
MS Excel - poziom podstawowy
kod: EXPO
05.10.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
06.10.2023 1 dzień szkolenie online, Wrocław więcej
MS Excel dla kadrowych - listy, formuły, operacje na danych, makra
kod: WKEK
09.10.2023 2 dni szkolenie online więcej
Onboarding - wprowadzenie nowego pracownika do organizacji
kod: OWNP
09.10.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Skuteczna walka ze stresem
kod: KIZS
09.10.2023 1 dzień szkolenie online więcej
MS Excel - poziom średniozaawansowany
kod: EXŚR
09.10.2023 2 dni szkolenie online więcej
Motywowanie i delegowanie zadań
kod: MMID
10.10.2023 1 dzień szkolenie online, Wrocław więcej
Opis stanowisk pracy
kod: KOIW
10.10.2023 1 dzień szkolenie online, Wrocław więcej
Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi
kod: KAZZ
10.10.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Dokumentacja kadrowa -ZMIANY pod kątem nowelizacji Kodeksu Pracy
kod: KNAO
11.10.2023 1 dzień szkolenie online, Wrocław więcej
Emerytury i renty– warsztat praktyczny
kod: ZEIR
11.10.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
11.10.2023 1 dzień szkolenie online, Wrocław więcej
MS Outlook - zarządzanie czasem i kontaktami
kod: WOUT
11.10.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Onboarding - wdrożenie nowego pracownika do firmy
kod: HROW
11.10.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Efektywna komunikacja interpersonalna
kod: MEKI
12.10.2023 1 dzień szkolenie online, Wrocław więcej
Zarządzanie zasobami ludzkimi - rekrutacja, rozwój, motywacja, ocena
kod: HZZL
12.10.2023 2 dni szkolenie online więcej
Zatrudnianie cudzoziemców - ZMIANY 2023
kod: KFAK
12.10.2023 1 dzień szkolenie online, Zielona Góra więcej
Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie
kod: FOKP
12.10.2023 2 dni szkolenie online więcej
SYGNALISTA - Nowe obowiązki pracodawców
kod: KSYG
12.10.2023 1 dzień Szkolenie online więcej
Organizacja pracy, zarządzanie priorytetami, zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
13.10.2023 1 dzień szkolenie online, Wrocław więcej
VBA - Visual Basic for Application
kod: WVBA
16.10.2023 2 dni szkolenie online więcej
Profesjonalna obsługa klienta
kod: MOBK
16.10.2023 1 dzień szkolenie online, Katowice więcej
PIT- podatek dochodowy od osób fizycznych - ZMIANY
kod: KPIT
16.10.2023 1 dzień szkolenie online, Warszawa więcej
Zarządzanie ryzykiem walutowym
kod: FIRW
16.10.2023 2 dni szkolenie online więcej
Analiza kosztów pracy - controlling personalny
kod: SWCP
17.10.2023 2 dni szkolenie online więcej
Wystąpienia publiczne - prowadzenie prezentacji i spotkań
kod: SIPS
17.10.2023 1 dzień szkolenie online, Katowice więcej
HR Business Partner
kod: HRPZ
17.10.2023 1 dzień szkolenie online, Poznań więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze - dokumentacja, dane wrażliwe, artykuł 8
kod: ZFSS
18.10.2023 1 dzień szkolenie online, Warszawa więcej
Czas pracy kierowców
kod: KACK
18.10.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Nowoczesne techniki sprzedaży
kod: KNAO
18.10.2023 1 dzień szkolenie online, Katowice więcej
CIT - podatek dochodowy od osób prawnych - ZMIANY
kod: KCIT
18.10.2023 1 dzień szkolenie online, Wrocław więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
kod: KPWZ
18.10.2023 1 dzień szkolenie online, Poznań więcej
Derekrutacja, wywiady wyjściowe
kod: HRSE
18.10.2023 1 dzień szkolenie online, Wrocław więcej
Centralny Rejestr Umów
kod: PCRU
18.10.2023 1 dzień szkolenie online, Katowice więcej
Kodeks Spółek Handlowych
kod: PKSH
18.10.2023 1 dzień Szkolenie online więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
19.10.2023 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Zasady fakturowania z uwzględnieniem zmian
kod: KZFA
19.10.2023 1 dzień szkolenie online, Poznań więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
19.10.2023 1 dzień szkolenie online, Gdańsk więcej
Rozwój pracowników. Budowanie ścieżek rozwoju zawodowego
kod: HRSZ
19.10.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Faktury ustrukturyzowane – NOWOŚĆ 2023 - KSEF - Aspekty podatkowe, prawne
kod: KSFU
19.10.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
20.10.2023 1 dzień szkolenie online, Warszawa więcej
Zarządzanie zasobami ludzkimi - rekrutacja, rozwój, motywacja, ocena
kod: HZZL
20.10.2023 2 dni szkolenie online więcej
Obrona przed manipulacją
kod: IPMA
20.10.2023 1 dzień szkolenie online, Katowice więcej
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe
kod: KSDK
23.10.2023 1 dzień szkolenie online, Poznań więcej
Employer Branding - Budowanie wizerunku pracodawcy
kod: HREB
24.10.2023 1 dzień szkolenie online więcej
RODO - ochrona danych osobowych
kod: RODO
24.10.2023 1 dzień Szkolenie online więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2023 roku - warsztat praktyczny
kod: KCZP
24.10.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Środki trwałe
kod: KSTZ
24.10.2023 1 dzień szkolenie online, Kraków więcej
Podatek akcyzowy
kod: KPAK
24.10.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Płace 2023, praktyczne rozliczanie wynagrodzeń
kod: KARW
24.10.2023 1 dzień szkolenie online, Wrocław więcej
Wypadki przy pracy
kod: MEKI
24.10.2023 1 dzień szkolenie online więcej
NOWELIZACJA Kodeksu Pracy - podsumowanie zmian, praktyka stosowania
kod: KPPZ
24.10.2023 1 dzień szkolenie online, Katowice więcej
Praca zdalna - ZMIANY 2023
kod: KAPZ
24.10.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
25.10.2023 1 dzień szkolenie online, Katowice więcej
Badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
25.10.2023 1 dzień szkolenie online, Gdańsk więcej
Budżetowanie z wykorzystaniem MS Excel
kod: FIBE
26.10.2023 1 dzień szkolenie online więcej
MS Excel - poziom średniozaawansowany
kod: EXŚR
26.10.2023 2 dni szkolenie online więcej
Oceny okresowe
kod: HRRO
26.10.2023 1 dzień szkolenie online, Katowice więcej
MS Excel dla kadrowych - listy, formuły, operacje na danych, makra
kod: WKEK
26.10.2023 2 dni szkolenie online więcej
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
kod: HRMD
26.10.2023 1 dzień Szkolenie online więcej
Podatek VAT
kod: KVAT
26.10.2023 1 dzień szkolenie online, Poznań więcej
ANALIZA FINANSOWA Badanie sytuacji ekonomicznej i zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań – ocena wiarygodności
kod: AFOW
26.10.2023 2 dni szkolenie online więcej
Opis stanowisk pracy
kod: KOIW
07.11.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Skuteczna walka ze stresem
kod: KIZS
08.11.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Profesjonalna obsługa klienta
kod: MOBK
13.11.2023 1 dzień szkolenie online, Poznań więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
kod: KPWZ
14.11.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Oceny okresowe
kod: HRRO
14.11.2023 1 dzień szkolenie online, Wrocław więcej
Emerytury i renty– warsztat praktyczny
kod: ZEIR
14.11.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Zatrudnianie cudzoziemców
kod: KFAK
14.11.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Wystąpienia publiczne - prowadzenie prezentacji i spotkań
kod: SIPS
14.11.2023 1 dzień szkolenie online, Poznań więcej
Derekrutacja, wywiady wyjściowe
kod: HRSE
15.11.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi
kod: KAZZ
15.11.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Nowoczesne techniki sprzedaży
kod: KNAO
15.11.2023 1 dzień szkolenie online, Poznań więcej
Centralny Rejestr Umów
kod: PCRU
15.11.2023 1 dzień szkolenie online, Poznań więcej
Płace 2023, praktyczne rozliczanie wynagrodzeń
kod: KARW
16.11.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
16.11.2023 1 dzień szkolenie online, Poznań więcej
Dokumentacja kadrowa -ZMIANY pod kątem nowelizacji Kodeksu Pracy
kod: KNAO
16.11.2023 1 dzień szkolenie online, Poznań więcej
Employer Branding - Budowanie wizerunku pracodawcy
kod: HREB
16.11.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Obrona przed manipulacją
kod: IPMA
17.11.2023 1 dzień szkolenie online, Poznań więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
17.11.2023 1 dzień szkolenie online więcej
RODO - ochrona danych osobowych
kod: RODO
20.11.2023 1 dzień Szkolenie online więcej
Badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
20.11.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
20.11.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe
kod: KSDK
21.11.2023 1 dzień szkolenie online, Wrocław więcej
Podatek akcyzowy
kod: KPAK
21.11.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Podatek VAT
kod: KVAT
21.11.2023 1 dzień szkolenie online więcej
ANALIZA FINANSOWA Badanie sytuacji ekonomicznej i zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań – ocena wiarygodności
kod: AFOW
21.11.2023 2 dni szkolenie online więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2023 roku - warsztat praktyczny
kod: KCZP
21.11.2023 1 dzień szkolenie online więcej
MS Excel - poziom podstawowy
kod: EXPO
21.11.2023 1 dzień szkolenie online więcej
NOWELIZACJA Kodeksu Pracy - podsumowanie zmian, praktyka stosowania
kod: KPPZ
21.11.2023 1 dzień szkolenie online więcej
HR Business Partner
kod: HRPZ
21.11.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Praca zdalna - ZMIANY 2023
kod: KAPZ
21.11.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Środki trwałe
kod: KSTZ
22.11.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
kod: HRMD
22.11.2023 1 dzień Szkolenie online więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze - dokumentacja, dane wrażliwe, artykuł 8
kod: ZFSS
22.11.2023 1 dzień szkolenie online więcej
SYGNALISTA - Nowe obowiązki pracodawców
kod: KSYG
22.11.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
22.11.2023 1 dzień szkolenie online więcej
VBA - Visual Basic for Application
kod: WVBA
22.11.2023 2 dni szkolenie online więcej
MS Outlook - zarządzanie czasem i kontaktami
kod: WOUT
22.11.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Onboarding - wdrożenie nowego pracownika do firmy
kod: HROW
22.11.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Efektywna komunikacja interpersonalna
kod: MEKI
23.11.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Zarządzanie ryzykiem walutowym
kod: FIRW
23.11.2023 2 dni szkolenie online więcej
Zasady fakturowania z uwzględnieniem zmian
kod: KZFA
23.11.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Zarządzanie zasobami ludzkimi - narzędzia i procesy personalne
kod: HZZL
23.11.2023 2 dni szkolenie online więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
23.11.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Wypadki przy pracy
kod: MEKI
23.11.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Faktury ustrukturyzowane – NOWOŚĆ 2023 - KSEF - Aspekty podatkowe, prawne
kod: KSFU
23.11.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Kodeks Spółek Handlowych
kod: PKSH
23.11.2023 1 dzień Szkolenie online więcej
Czas pracy kierowców
kod: KACK
24.11.2023 1 dzień szkolenie online więcej
PIT- podatek dochodowy od osób fizycznych - ZMIANY
kod: KPIT
24.11.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Organizacja pracy, zarządzanie priorytetami, zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
24.11.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Analiza kosztów pracy - controlling personalny
kod: SWCP
27.11.2023 2 dni szkolenie online więcej
Motywowanie i delegowanie zadań
kod: MMID
27.11.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie
kod: FOKP
27.11.2023 2 dni szkolenie online więcej
CIT - podatek dochodowy od osób prawnych - ZMIANY
kod: KCIT
28.11.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Rozwój pracowników. Budowanie ścieżek rozwoju zawodowego
kod: HRSZ
28.11.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
01.12.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Skuteczna walka ze stresem
kod: KIZS
04.12.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Profesjonalna obsługa klienta
kod: MOBK
04.12.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Wystąpienia publiczne - prowadzenie prezentacji i spotkań
kod: SIPS
05.12.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi
kod: KAZZ
05.12.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Employer Branding - Budowanie wizerunku pracodawcy
kod: HREB
05.12.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Zarządzanie zasobami ludzkimi - rekrutacja, rozwój, motywacja, ocena
kod: HZZL
06.12.2023 2 dni szkolenie online więcej
Nowoczesne techniki sprzedaży
kod: KNAO
06.12.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Centralny Rejestr Umów
kod: PCRU
06.12.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Wypadki przy pracy
kod: MEKI
06.12.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
07.12.2023 1 dzień szkolenie online więcej
MS Excel dla kadrowych - listy, formuły, operacje na danych, makra
kod: WKEK
07.12.2023 2 dni szkolenie online więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
07.12.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Budżetowanie z wykorzystaniem MS Excel
kod: FIBE
07.12.2023 1 dzień szkolenie online więcej
MS Excel - poziom średniozaawansowany
kod: EXŚR
07.12.2023 2 dni szkolenie online więcej
Czas pracy kierowców
kod: KACK
08.12.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
kod: KPWZ
08.12.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Onboarding - wdrożenie nowego pracownika do firmy
kod: HROW
08.12.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Obrona przed manipulacją
kod: IPMA
08.12.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Rozwój pracowników. Budowanie ścieżek rozwoju zawodowego
kod: HRSZ
11.12.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Emerytury i renty– warsztat praktyczny
kod: ZEIR
12.12.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Płace 2023, praktyczne rozliczanie wynagrodzeń
kod: KARW
12.12.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Środki trwałe
kod: KSTZ
12.12.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2023 roku - warsztat praktyczny
kod: KCZP
12.12.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Podatek akcyzowy
kod: KPAK
12.12.2023 1 dzień szkolenie online więcej
NOWELIZACJA Kodeksu Pracy - podsumowanie zmian, praktyka stosowania
kod: KPPZ
12.12.2023 1 dzień szkolenie online więcej
HR Business Partner
kod: HRPZ
12.12.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Praca zdalna - ZMIANY 2023
kod: KAPZ
12.12.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Opis stanowisk pracy
kod: KOIW
13.12.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
13.12.2023 1 dzień szkolenie online więcej
MS Outlook - zarządzanie czasem i kontaktami
kod: WOUT
13.12.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Efektywna komunikacja interpersonalna
kod: MEKI
14.12.2023 1 dzień szkolenie online więcej
CIT - podatek dochodowy od osób prawnych - ZMIANY
kod: KCIT
14.12.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
14.12.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe
kod: KSDK
14.12.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Zasady fakturowania z uwzględnieniem zmian
kod: KZFA
14.12.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze - dokumentacja, dane wrażliwe, artykuł 8
kod: ZFSS
14.12.2023 1 dzień szkolenie online więcej
SYGNALISTA - Nowe obowiązki pracodawców
kod: KSYG
14.12.2023 1 dzień Szkolenie online więcej
Faktury ustrukturyzowane – NOWOŚĆ 2023 - KSEF - Aspekty podatkowe, prawne
kod: KSFU
14.12.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Organizacja pracy, zarządzanie priorytetami, zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
15.12.2023 1 dzień szkolenie online więcej
RODO - ochrona danych
kod: RODO
15.12.2023 1 dzień Szkolenie online więcej
Oceny okresowe
kod: HRRO
18.12.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Dokumentacja kadrowa - ewidencja czasu pracy, egzekucje, ZFŚS, RODO, PPK, PPE, COVID-19
kod: KNAO
18.12.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
19.12.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Podatek VAT
kod: KVAT
19.12.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Derekrutacja, wywiady wyjściowe
kod: HRSE
20.12.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
kod: HRMD
20.12.2023 1 dzień Szkolenie online więcej
PIT- podatek dochodowy od osób fizycznych - ZMIANY
kod: KPIT
22.12.2023 1 dzień szkolenie online więcej