Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » PRAWO

Prawo

Szkolenia z obszaru Prawo związane są ze zmianiami prawa. Skierowane są do przedstawicieli firm komercyjnych i administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, urzędy wojewódzkie) oraz samorządowej (sejmiki wojewódzkie, rady powiatów i gmin, urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin), urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, państwowych i samorządowych jednostek kultury, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, sądów i innych organów kontroli państwowej.

Szczegółowe informacje

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

InfoBizTech posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym 2.14/00387/2010.

InfoBizTech jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

KALENDARIUM SZKOLEŃ DOSTĘPNYCH W FORMULE OTWARTEJ

Rodzaj szkolenia Termin Ilość dni Miejsce  
Derekrutacja, wywiady wyjściowe
kod: HRSE
07.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Organizacja pracy, zarządzanie priorytetami, zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
10.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Employer Branding - Budowanie wizerunku pracodawcy
kod: HREB
10.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Efektywna komunikacja interpersonalna
kod: MEKI
11.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi
kod: KAZZ
11.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
MS Excel dla kadrowych - listy, formuły, operacje na danych, makra
kod: WKEK
11.10.2022 2 dni szkolenie online więcej
HR Partnerem Zarządu
kod: HRPZ
11.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Kodeks Pracy - podsumowanie zmian, praktyka stosowania, Polski Ład
kod: KPPZ
11.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2022 roku - grafiki, praca zdalna, przestoje, postoje, nadgodziny - warsztat praktyczny
kod: KCZP
11.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe
kod: KSDK
11.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Wystąpienia publiczne - prowadzenie prezentacji i spotkań
kod: SIPS
11.10.2022 1 dzień szkolenie online, Wrocław więcej
Budżetowanie z wykorzystaniem MS Excel
kod: FIBE
11.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze - dokumentacja, dane wrażliwe, artykuł 8
kod: ZFSS
11.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
SYGNALISTA - Nowe obowiązki pracodawców
kod: KSYG
11.10.2022 1 dzień Szkolenie online więcej
Trening umiejętności interpersonalnych - warsztaty
kod: ITUI
11.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Centralny Rejestr Umów
kod: PCRU
11.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
12.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Dokumentacja kadrowa - ewidencja czasu pracy, egzekucje, ZFŚS, RODO, PPK, PPE, COVID-19
kod: KNAO
12.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Zatrudnianie cudzoziemców
kod: KFAK
12.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Płace 2022, praktyczne rozliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem Polskiego Ładu
kod: KARW
12.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Polski Ład 2.0
kod: KNPŁ
12.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Polski Ład 2.0
kod: KNPŁ
12.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie
kod: FOKP
12.10.2022 2 dni szkolenie online więcej
Skuteczna walka ze stresem
kod: KIZS
13.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Nowoczesne techniki sprzedaży
kod: KNAO
13.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
14.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Opis stanowisk pracy
kod: KOIW
17.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
MS Excel - poziom podstawowy
kod: EXPO
17.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Zarządzanie zasobami ludzkimi - rekrutacja, rozwój, motywacja, ocena
kod: HZZL
18.10.2022 2 dni szkolenie online więcej
Zarządzanie finansami - rentowność, wąskie gardła, kalkulacja ceny, budżetowanie, inwestycje, płynność
kod: FFDN
18.10.2022 2 dni szkolenie online więcej
Środki trwałe
kod: KSTZ
18.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Czas pracy kierowców
kod: KACK
18.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Windykacja - praktyczne aspekty działań windykacyjnych
kod: KWNK
18.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Podatek akcyzowy
kod: KPAK
18.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
MS Excel - poziom średniozaawansowany
kod: EXŚR
19.10.2022 2 dni szkolenie online więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
19.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
E- doręczenia - NOWOŚĆ
kod: KEDO
19.10.2022 1 dzień Szkolenie online więcej
Profesjonalna obsługa klienta
kod: MOBK
19.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
19.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Oceny okresowe
kod: HRRO
20.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Motywowanie i delegowanie zadań
kod: MMID
20.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Komunikacja asertywna - sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach z trudnymi rozmówcami
kod: MAWK
20.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
RODO - ochrona danych
kod: RODO
20.10.2022 1 dzień Szkolenie online więcej
Emerytury i renty– warsztat praktyczny
kod: ZEIR
21.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Rozwój pracowników. Budowanie ścieżek rozwoju zawodowego
kod: HRSZ
21.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
21.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Płatnik - warsztaty komputerowe
kod: MOBK
21.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Zasady fakturowania z uwzględnieniem zmian
kod: KZFA
21.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
PIT- podatek dochodowy od osób fizycznych - ZMIANY
kod: KPIT
21.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
CIT - podatek dochodowy od osób prawnych - ZMIANY
kod: KCIT
21.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
kod: KPWZ
21.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
SYGNALISTA - Nowe obowiązki pracodawców
kod: KSYG
21.10.2022 1 dzień Szkolenie online więcej
Analiza kosztów pracy - controlling personalny
kod: SWCP
24.10.2022 2 dni szkolenie online więcej
Kodeks Pracy - podsumowanie zmian, praktyka stosowania, Polski Ład
kod: KPPZ
24.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2022 roku - grafiki, praca zdalna, przestoje, postoje, nadgodziny - warsztat praktyczny
kod: KCZP
24.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Podatek VAT- ZMIANY
kod: KVAT
24.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Polski Ład 2.0
kod: KNPŁ
24.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Efektywna komunikacja interpersonalna
kod: MEKI
25.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi
kod: KAZZ
25.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
25.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze - dokumentacja, dane wrażliwe, artykuł 8
kod: ZFSS
26.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe
kod: KSDK
26.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
VBA - Visual Basic for Application
kod: WVBA
26.10.2022 2 dni szkolenie online więcej
Płace 2022, praktyczne rozliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem Polskiego Ładu
kod: KARW
26.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
26.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Zatrudnianie cudzoziemców
kod: KFAK
26.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Leasing operacyjny i finansowy
kod: KLEA
26.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Organizacja pracy, zarządzanie priorytetami, zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
26.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Zarządzanie ryzykiem walutowym
kod: FIRW
26.10.2022 2 dni szkolenie online więcej
MS Outlook - zarządzanie czasem i kontaktami
kod: WOUT
26.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Centralny Rejestr Umów
kod: PCRU
26.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Obrona przed manipulacją
kod: IPMA
27.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
27.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Wystąpienia publiczne - prowadzenie prezentacji i spotkań
kod: SIPS
28.10.2022 1 dzień szkolenie online, Warszawa więcej
Trening umiejętności interpersonalnych - warsztaty
kod: ITUI
28.10.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
03.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Organizacja pracy, zarządzanie priorytetami, zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
03.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Skuteczna walka ze stresem
kod: KIZS
03.11.2022 1 dzień szkolenie online, Zielona Góra więcej
Obrona przed manipulacją
kod: IPMA
04.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Komunikacja asertywna - sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach z trudnymi rozmówcami
kod: MAWK
07.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Kodeks Pracy - podsumowanie zmian, praktyka stosowania, Polski Ład
kod: KPPZ
08.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Trening umiejętności interpersonalnych - warsztaty
kod: ITUI
08.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
15.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Derekrutacja, wywiady wyjściowe
kod: HRSE
15.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi
kod: KAZZ
15.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
SYGNALISTA - Nowe obowiązki pracodawców
kod: KSYG
16.11.2022 1 dzień Szkolenie online więcej
Wystąpienia publiczne - prowadzenie prezentacji i spotkań
kod: SIPS
16.11.2022 1 dzień szkolenie online, Zielona Góra więcej
Płatnik 2022 - warsztaty komputerowe
kod: MOBK
16.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Polski Ład 2.0
kod: KNPŁ
16.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Motywowanie i delegowanie zadań
kod: MMID
16.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Analiza kosztów pracy - controlling personalny
kod: SWCP
17.11.2022 2 dni szkolenie online więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
kod: KPWZ
17.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
MS Excel dla kadrowych - listy, formuły, operacje na danych, makra
kod: WKEK
17.11.2022 2 dni szkolenie online więcej
Nowoczesne techniki sprzedaży
kod: KNAO
17.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Zarządzanie finansami - rentowność, wąskie gardła, kalkulacja ceny, budżetowanie, inwestycje, płynność
kod: FFDN
17.11.2022 2 dni szkolenie online więcej
Employer Branding - Budowanie wizerunku pracodawcy
kod: HREB
17.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
17.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze - dokumentacja, dane wrażliwe, artykuł 8
kod: ZFSS
18.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
18.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe
kod: KSDK
18.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
MS Outlook - zarządzanie czasem i kontaktami
kod: WOUT
18.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Centralny Rejestr Umów
kod: PCRU
18.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
21.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Efektywna komunikacja interpersonalna
kod: MEKI
21.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Środki trwałe
kod: KSTZ
21.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Budżetowanie z wykorzystaniem MS Excel
kod: FIBE
21.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Zarządzanie ryzykiem walutowym
kod: FIRW
21.11.2022 2 dni szkolenie online więcej
Profesjonalna obsługa klienta
kod: MOBK
21.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
MS Excel - poziom średniozaawansowany
kod: EXŚR
21.11.2022 2 dni szkolenie online więcej
VBA - Visual Basic for Application
kod: WVBA
21.11.2022 2 dni szkolenie online więcej
RODO - ochrona danych
kod: RODO
21.11.2022 1 dzień Szkolenie online więcej
Podatek VAT
kod: KVAT
22.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Rozwój pracowników. Budowanie ścieżek rozwoju zawodowego
kod: HRSZ
22.11.2022 1 dzień Szkolenie online więcej
Badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
22.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Zatrudnianie cudzoziemców - ZMIANY 2022
kod: KFAK
22.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
CIT - podatek dochodowy od osób prawnych - ZMIANY
kod: KCIT
22.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Leasing operacyjny i finansowy
kod: KLEA
22.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Kodeks Pracy - podsumowanie zmian, praktyka stosowania, Polski Ład
kod: KPPZ
22.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
E- doręczenia - NOWOŚĆ
kod: KEDO
22.11.2022 1 dzień Szkolenie online więcej
Oceny okresowe
kod: HRRO
23.11.2022 2 dni szkolenie online więcej
Windykacja - praktyczne aspekty działań windykacyjnych
kod: KWNK
23.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Płace 2022, praktyczne rozliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem Polskiego Ładu
kod: KARW
23.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Zarządzanie zasobami ludzkimi - rekrutacja, rozwój, motywacja, ocena
kod: HZZL
23.11.2022 2 dni szkolenie online więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2022 roku - grafiki, praca zdalna, przestoje, postoje, nadgodziny - warsztat praktyczny
kod: KCZP
23.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Zasady fakturowania z uwzględnieniem zmian
kod: KZFA
23.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Podatek akcyzowy
kod: KPAK
23.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
ANALIZA FINANSOWA Badanie sytuacji ekonomicznej i zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań – ocena wiarygodności
kod: AFOW
23.11.2022 2 dni szkolenie online więcej
MS Excel - poziom podstawowy
kod: EXPO
23.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Emerytury i renty– warsztat praktyczny
kod: ZEIR
24.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
HR Partnerem Zarządu
kod: HRPZ
24.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Czas pracy kierowców
kod: KACK
24.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Opis stanowisk pracy
kod: KOIW
25.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
25.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Skuteczna walka ze stresem
kod: KIZS
25.11.2022 1 dzień szkolenie online, Warszawa więcej
PIT- podatek dochodowy od osób fizycznych - ZMIANY
kod: KPIT
28.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
SYGNALISTA - Nowe obowiązki pracodawców
kod: KSYG
28.11.2022 1 dzień Szkolenie online więcej
Komunikacja asertywna - sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach z trudnymi rozmówcami
kod: MAWK
28.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie
kod: FOKP
28.11.2022 2 dni szkolenie online więcej
Budżetowanie - tworzenie i realizacja budżetów
kod: FBUD
28.11.2022 2 dni szkolenie online więcej
Obrona przed manipulacją
kod: IPMA
28.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Trening umiejętności interpersonalnych - warsztaty
kod: ITUI
29.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Centralny Rejestr Umów
kod: PCRU
29.11.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi
kod: KAZZ
02.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Employer Branding - Budowanie wizerunku pracodawcy
kod: HREB
02.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Motywowanie i delegowanie zadań
kod: MMID
02.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
02.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Centralny Rejestr Umów
kod: PCRU
02.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe
kod: KSDK
05.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Płatnik - warsztaty komputerowe
kod: MOBK
05.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Zarządzanie finansami - rentowność, wąskie gardła, kalkulacja ceny, budżetowanie, inwestycje, płynność
kod: FFDN
05.12.2022 2 dni szkolenie online więcej
Komunikacja asertywna - sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach z trudnymi rozmówcami
kod: MAWK
06.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
MS Excel dla kadrowych - listy, formuły, operacje na danych, makra
kod: WKEK
06.12.2022 2 dni szkolenie online więcej
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
kod: HRMD
06.12.2022 1 dzień Szkolenie online więcej
RODO - ochrona danych
kod: RODO
06.12.2022 1 dzień Szkolenie online więcej
Emerytury i renty– warsztat praktyczny
kod: ZEIR
07.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
CIT - podatek dochodowy od osób prawnych - ZMIANY
kod: KCIT
07.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Podatek akcyzowy
kod: KPAK
07.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Derekrutacja, wywiady wyjściowe
kod: HRSE
07.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze - dokumentacja, dane wrażliwe, artykuł 8
kod: ZFSS
07.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Wystąpienia publiczne - prowadzenie prezentacji i spotkań
kod: SIPS
07.12.2022 1 dzień szkolenie online, Poznań więcej
Rozwój pracowników. Budowanie ścieżek rozwoju zawodowego
kod: HRSZ
07.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Kodeks Pracy - podsumowanie zmian, praktyka stosowania, Polski Ład
kod: KPPZ
07.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
07.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
MS Excel - poziom podstawowy
kod: EXPO
07.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
E- doręczenia - NOWOŚĆ
kod: KEDO
07.12.2022 1 dzień Szkolenie online więcej
Podatek VAT- ZMIANY
kod: KVAT
08.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
08.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
08.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Dokumentacja kadrowa - ewidencja czasu pracy, egzekucje, ZFŚS, RODO, PPK, PPE, COVID-19
kod: KNAO
08.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Czas pracy kierowców
kod: KACK
08.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Środki trwałe
kod: KSTZ
08.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
kod: KPWZ
08.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
SYGNALISTA - Nowe obowiązki pracodawców
kod: KSYG
08.12.2022 1 dzień Szkolenie online więcej
Zatrudnianie cudzoziemców
kod: KFAK
08.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Nowy Polski Ład – PIT, ubezpieczenia zdrowotne i społeczne
kod: KNPŁ
08.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Oceny okresowe
kod: HRRO
09.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Profesjonalna obsługa klienta
kod: MOBK
09.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
HR Partnerem Zarządu
kod: HRPZ
12.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Zasady fakturowania z uwzględnieniem zmian
kod: KZFA
12.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Analiza kosztów pracy - controlling personalny
kod: SWCP
12.12.2022 2 dni szkolenie online więcej
Zarządzanie ryzykiem walutowym
kod: FIRW
12.12.2022 2 dni szkolenie online więcej
Budżetowanie z wykorzystaniem MS Excel
kod: FIBE
12.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
MS Excel - poziom średniozaawansowany
kod: EXŚR
12.12.2022 2 dni szkolenie online więcej
PIT- podatek dochodowy od osób fizycznych - ZMIANY
kod: KPIT
13.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Płace 2022, praktyczne rozliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem Polskiego Ładu
kod: KARW
13.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Zarządzanie zasobami ludzkimi - rekrutacja, rozwój, motywacja, ocena
kod: HZZL
13.12.2022 2 dni szkolenie online więcej
Windykacja - praktyczne aspekty działań windykacyjnych
kod: KWNK
13.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
VBA - Visual Basic for Application
kod: WVBA
13.12.2022 2 dni szkolenie online więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy z uwzględnieniem pracy zdalnej w 2022 roku - warsztat praktyczny
kod: KCZP
14.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Leasing operacyjny i finansowy
kod: KLEA
14.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
14.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Trening umiejętności interpersonalnych - warsztaty
kod: ITUI
14.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
MS Outlook - zarządzanie czasem i kontaktami
kod: WOUT
14.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Centralny Rejestr Umów
kod: PCRU
14.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Opis stanowisk pracy
kod: KOIW
15.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Efektywna komunikacja interpersonalna
kod: MEKI
16.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Skuteczna walka ze stresem
kod: KIZS
16.12.2022 1 dzień szkolenie online, Wrocław więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
20.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Nowoczesne techniki sprzedaży
kod: KNAO
21.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Obrona przed manipulacją
kod: IPMA
28.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej
Organizacja pracy, zarządzanie priorytetami, zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
29.12.2022 1 dzień szkolenie online więcej

Nasi Klienci

W naszych szkoleniach uczestniczyli m.in. pracownicy:

Sektor Publiczny

 • Agencja Nieruchomości Rolnych
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Agencja Rezerw Materiałowych
 • Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Banki Spółdzielcze
 • Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
 • Centra Polityki Społecznej
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne
 • Centralny Instytut Kontroli Pracy
 • Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
 • Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSW
 • Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów
 • Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Główny Inspektorat Transportu Drogowego
 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii
 • Główny Urząd Miar
 • Gminy
 • Inspekcje Weterynaryjne
 • Instytuty
 • Izby Celne
 • Izby Skarbowe
 • Jednostki Wojskowe
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Kancelaria Sejmu
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
 • Komendy Policji
 • Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
 • Lasy Państwowe
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Miasto Stołeczne Warszawa
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Muzeum Historii Żydów Polskich
 • Muzeum Miasta Gdyni
 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
 • Nadleśnictwa
 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 • Narodowe Centrum Kryptologii
 • Narodowe Muzeum w Gdańsku
 • Narodowy Bank Polski
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Ośrodki Badawczo-Rozwojowe
 • Ośrodki Sportu
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Polski Komitet Normalizacyjny
 • Powiaty
 • Przemysłowy Instytut Motoryzacji
 • Sądy
 • Spółdzielnie Mieszkaniowe
 • Starostwa Powiatowe
 • Stowarzyszenie Autorów "Zaiks"
 • Stowarzyszenie Filmowców Polskich
 • Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
 • Szkoły i Uczelnie Wyższe
 • Szpitale
 • Transportowy Dozór Techniczny
 • Urząd do spraw Cudzoziemców
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Urząd Regulacji Energetyki
 • Urząd Patentowy
 • Urzędy Gminy
 • Urzędy Marszałkowskie
 • Urzędy Miast
 • Urzędy Pracy
 • Urzędy Statystyczne
 • Urzędy Wojewódzkie
 • Wojskowy Instytut Łączności
 • Zakłady Emerytalno-Rentowe
 • Zakłady Komunikacji
 • Zakłady Zasobów Lokalowych
 • Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce

Uczelnie Wyższe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza Im.Stanisława Staszica W Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna W Łodzi
 • Akademia Medyczna Im.Piastów Śląskich We Wrocławiu
 • Akademia Morska
 • Akademia Morska W Gdyni
 • Akademia Muzyczna
 • Akademia Muzyczna Im. Grażyny I Klejstula Bacewiczów W Łodzi
 • Akademia Muzyczna Im. Ignacego Jana Paderewskiego
 • Akademia Muzyczna Im.Karola Lipińskiego We Wrocławiu
 • Akademia Muzyczna Im. S. Moniuszki W Gdańsku
 • Akademia Muzyczna Im. Stanisława Moniuszki W Gdańsku
 • Akademia Obrony Narodowej
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej Im.Marii Grzegorzewskiej
 • Akademia Pomorska
 • Akademia Sztuki W Szczecinie
 • Akademia Sztuk Pięknych
 • Akademia Sztuk Pięknych
 • Akademia Sztuk Pięknych
 • Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza
 • Akademia Wychowania Fizycznego
 • Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności
 • Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
 • Europejska Wyższa Szkoła Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie
 • Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku
 • Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna I Teatralna im. Leona Schillera
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
 • Pedagogium - Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej W Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Wrocławska
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania Im. Gen. Jerzego Ziętka
 • Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
 • Uniwersytet Artystyczny
 • Uniwersytet Ekonomiczny
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika W Toruniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Śląski W Katowicach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski W Olsztynie
 • Uniwersytet W Białymstoku
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce
 • Wyższa Szkoła Bankowa
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki Imienia Haliny Konopackiej
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP W Warszawie
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • Wyższa Szkoła Rehabilitacji
 • Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Techniczno-Przyrodnicza
 • Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości
 • Wyższa Szkoła Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zawodowa "Kadry Dla Europy"
 • Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Zdrowia Urody i Edukacji
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny