Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » szkolenia Związki zawodowe

Zatrudnianie cudzoziemców - ZMIANY 2022

Głównym celem szkolenia jest praktyczne omówienie i zapoznanie uczestników szkolenia z najnowszymi zmianami prawa
w zakresie zatrudniania cudzoziemców.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli działów kadr, płac i księgowości.

Program szkolenia

 1. Niebieska Karta i program Poland Business Harbour - NOWOŚĆ
  • Możliwość pobytu i pracy
  • Dla kogo Niebieska Karta?
  • Którzy cudzoziemcy mogą korzystać z programu PBH?
 2. NOWE prawo imigracyjne – elektronizacja, liberalizacja, przyspieszenie postępowań
 3. Wakacyjna zmiana specustawy – NOWOŚĆ
  • Zmiany dotyczące możliwości opuszczania kraju
  • Utrata statusu „UKR” i jego ponowne nabycie
  • Zmiany związane z zawiadamianiem do PUP – NOWE obowiązki
 4. NOWELIZACJA przepisów dotyczących aspektu „technicznego” wnioskowania o zezwolenia na pracę/oświadczenia
  • NOWE formularze wniosków dotyczących legalizacji
  • Jak złożyć wniosek elektronicznie/papierowo?
  • Jak uzyskać tzw. opinii starosty?
  • Dokumenty, które należy dołączyć do wniosków o wydanie zezwoleń na pracę lub do oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
  • Wymóg złożenia oświadczenia „o niekaralności” zawsze przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi
  • Doprecyzowanie zasad tłumaczeń dokumentów do wniosków
 5. Specustawa o cudzoziemcach w Polsce – ekspresowa zmiana prawa
  • Status prawny obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski od dnia 24.02.2022 bezpośrednio z Ukrainy
  • Rejestracja pobytu procedurą 90 dni i rejestracje na nr PESEL dla obywateli UA
  • Ułatwienia w zakresie dostępu do rynku pracy
  • Inne od „Covidowego” przedłużenie legalności pobytu
  • Inne od „Covidowego”, przedłużenie legalności pobytu
  • Legalny pobyt przez 18 miesięcy
  • Pobyt na podstawie zgody komendanta SG
  • Zasady zatrudniania obywateli Ukrainy przebywających w Polsce prze 24.02.2022
 6. Procedura TURBO/EXTRA
  • Kogo obejmuje?
  • Zezwolenie wydawane częściowo in blanco
  • Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi: Kto składa?, termin na złożenie oświadczenia, obowiązek zapewnienia minimalnego wynagrodzenia i wyjątki od niego
  • Wpis warunków zatrudnienia do rejestru
  • Wyłączenie stosowania kodeksu postępowania administracyjnego, skutki niezachowania terminu na złożenie oświadczenia, skutki braków formalnych oświadczenia.
 7. Zmiana warunków zatrudnienia podstawie zezwolenia wydanego częściowo in blanco
 8. Podstawa i skutki wygaśnięcia zezwolenia wydanego częściowo in blanco
 9. Cudzoziemcy w Polsce w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 – czy specjalne ułatwienia dalej działają?
 10. Podsumowanie szkolenia
  • Ruch bezwizowy i jego reforma
  • Zezwolenia na pobyt czasowy – najpopularniejsze karty pobytu
  • Czy adnotacja “dostęp do rynku pracy” na karcie pobytu pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?’
  • Kłopotliwy “stempel” – czy cudzoziemiec oczekujący na decyzję w sprawie zezwolenia na pobyt ma zawsze gwarantowaną legalność zatrudnienia?

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi wszystkich uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie np.:
  • wiza ma bardzo krótki okres ważności, a pracodawca chciałby zawrzeć z cudzoziemcem umowę na okres przekraczający tę datę)
  • kiedy cudzoziemiec może wykonywać pracę bez konieczności uzyskiwania zezwolenia
  • dokumenty, które powinny się znaleźć w aktach osobowych cudzoziemca (szczególnie w kontekście ewentualnej kontroli PIP) legalizujące pobyt i zatrudnienie cudzoziemca
  • zgłoszenie do ZUS cudzoziemca oraz członków jego rodziny (dot. ubezpieczenia zdrowotnego)
  • obowiązki pracodawcy w trakcie trwania stosunku pracy (np. kiedy dokumenty kadrowe powinny być przygotowane w wersji dwujęzycznej)
 • Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 24.08.2022, szkolenie online, Wrocław
 • 14.09.2022, szkolenie online, Warszawa
 • 21.09.2022, szkolenie online, Katowice
 • 12.10.2022, szkolenie online
 • 26.10.2022, szkolenie online
 • 22.11.2022, szkolenie online
 • 08.12.2022, szkolenie online

Opinie uczestników szkoleń

Dziękuję bardzo za przeprowadzone szkolenie i za współpracę. Szkolenie wyjaśniło mi wiele zagadnień. Małgorzata  ERBUD Shared Services Sp. z o.o.

Szkolenie bardzo merytoryczne. Prowadzący bardzo komunikatywny. Beata, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Szkolenie super. Wykładowca konkretny, rzeczowy i odpowiadający na wszystkie pytania. Dorota, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Szkolenie ciekawe, bardzo dużo informacji. Bardzo dobre, jako wprowadzenie do zrozumienia procesu zatrudniania cudzoziemców. Problematyka tematu cudzoziemców zatrudnianych w Polsce wyjaśniana ciekawymi i łatwymi do zrozumienia przykładami. Magdalena WÓJCIK FABRYKA MEBLI Sp. z o.o.

Szkolenie bardzo mi się podobało, prowadzący z pewnością ma ogromną wiedzę i doświadczenie! Agata, BARONA ICT SERVICES POLAND SP Z O O

Szkolenie poprowadzone przez praktyka, co jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Wiedzę łatwiej przyswoić przytaczając przykłady „z życia”. Ewa ŻABKA POLSKA S.A.

Szkolenie bardzo mi się podobało. Bardzo dużo konkretnej wiedzy teoretycznej popartej przykładami z życia. Materiały przygotowane przez trenera są bardzo pomocne, będę często do nich wracać. Dziękuję za współpracę i mam nadzieję- do usłyszenia w przyszłości. Paula, EUROCASH SA

Dobrze przygotowane merytorycznie, ciekawie przygotowane treści, atmosfera sprzyjająca dyskusji oraz zadawaniu pytań  Milena GREMI SP Z O.O.

Bardzo wysoki poziom. Jedno z lepszych szkoleń w których miałam okazję brać udział.  Małgorzata Kompozyty Sp. z o.o.

Szkolenie przeprowadzone dynamicznie i ciekawie. Informacje konkretne, przedstawione w sposób jasny i czytelny. Martyna ABC Service Sp. z o.o.

Rzeczowo, profesjonalnie przeprowadzone szkolenie. Odpowiedź na każde pytanie została udzielona.  Agnieszka WELCOME Airport Services Sp. z o.o.

Jestem po szkoleniu i chciałabym podziękować za tak wspaniały wykład. Biorę udział w różnych szkoleniach, ale na takim jeszcze nie byłam. Metoda przekazywania informacji jest rewelacyjna. Nie można tam się nudzić, czas nie wiadomo kiedy minął, super   Marzena TARANKO SP. Z.O.O

Cena szkolenia

590 PLN */** cena szkolenia online

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie online (wystarczy laptop z dostępem do internetu lub komputer z głośnikami i dostępem do internetu)
 • bogate materiały autorskie w wersji elektronicznej zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • certyfikat uczestnictwa
 • możliwość zadawania pytań

690 PLN*/**, cena SZKOLENIA stacjonarnego

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe, lunch
 • certyfikat uczestnictwa

*Cena szkolenia/webinarium jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

**Jeżeli szkolenie/webinarium stanowi element kształcenia zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - zwolnione z VAT

Opinie uczestników szkoleń

Szkolenie bardzo mi się podobało. Bardzo dużo konkretnej wiedzy teoretycznej popartej przykładami z życia. Materiały przygotowane przez trenera są bardzo pomocne, będę często do nich wracać. Dziękuję za współpracę i mam nadzieję- do usłyszenia, zobaczenia w przyszłości. Paula, EUROCASH SA

Szkolenie super. Wykładowca konkretny, rzeczowy i odpowiadający na wszystkie pytania. Dorota, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Dziękujemy bardzo, szkolenie bardzo ciekawe. Renata, Zakład Poligraficzny POL-MAK 

Szkolenie bardzo mi się podobało, prowadzący z pewnością ma ogromną wiedzę i doświadczenie! Agata, BARONA ICT SERVICES POLAND Sp. z o.o. 


Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12, (68) 419 09 45
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (291.1 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu