Aktualnie przeglądasz: Aktualność

Sprawozdania finansowe

12.06.2014 10:02

Jak czytać ze zrozumieniem sprawozdania finansowe

Podstawowym celem analizy finansowej przedsiębiorstwa jest przedstawienie przeszłego, obecnego i przyszłego obrazu jednostki gospodarczej z określeniem najistotniejszego aspektu jej funkcjonowania, którym są finanse. Odniesienie bowiem sukcesu finansowego i przeciwdziałanie ewentualnemu bankructwu są celami nadrzędnymi firmy.

Podmioty zainteresowane wynikami analizy:

 

  • właściciele jednostki gospodarczej (akcjonariusze, udziałowcy),
  • kadra zarządzająca,
  • organizacje pracownicze,
  • inwestorzy,
  • instytucje finansujące (banki, fundusze, fundacje),
  • konkurenci.

 

Właściciele przedsiębiorstwa będą chcieli uzyskać informacje o jego obecnej i przyszłej zyskowności.

Kadra zarządzająca będzie zainteresowana wzmocnieniem pozycji finansowej przedsiębiorstwa, stworzeniem dalszych możliwości rozwojowych, osiągnięciem przewagi nad konkurencją, możliwością zaspokojenia żądań płacowych pracowników, utrzymaniem zdolności do wywiązywania się z zobowiązań.

Organizacje pracownicze będą zainteresowane możliwością spełnienia ich postulatów płacowych oraz stabilnością zatrudnienia.

Instytucje finansujące będą oceniały przedsiębiorstwa z punktu widzenia jego możliwości do spłaty udzielonego przedsiębiorstwu wsparcia finansowego - kredytu.

Partnerzy handlowi zainteresowani będą solidnością płatniczą firmy, jej zdolnością do wywiązywania się z umów handlowych.

Konkurenci danej firmy będą szukać słabych stron przedsiębiorstwa oraz porównywać jego sytuację ze swoją.

Ocena pozycji finansowej przedsiębiorstwa jest prowadzona  pod kątem jego:

•zyskowności (rentowności lub opłacalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności gospodarczej),
•płynności finansowej,
•wiarygodności kredytowej (wielkości długów),
•sprawności (efektywności) w zarządzaniu majątkiem przedsiębiorstwa (głównie majątkiem obrotowym),
•atrakcyjność przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym.

Ocena zyskowności przedsiębiorstwa dotyczy: rentowność sprzedaży, zyskowność majątku trwałego i obrotowego, efektywność zaangażowanego kapitału właścicieli. Ocenę prowadzi się analizując dane w poszczególnych okresach i wylicza się odpowiednie wskaźniki finansowe, które następnie poddawane są interpretacji. Polega ona zazwyczaj na odniesieniu wielkości wskazywanych danych lub wartości poszczególnych wskaźników do poziomów pożądanych, do przeszłości - badanie trendu lub do wyników podobnych przedsiębiorstw.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zapraszamy na szkolenie:

Analiza finansowa - ocena wiarygodności kontrahenta

Wróć