Aktualnie przeglądasz: Aktualność

Umowa o pracę, a okres wypowiedzenia

22.08.2014 12:01

W zależności od rodzaju umowy o pracę kodeks pracy przewiduje różne okresy wypowiedzenia, najczęściej zależne od czasu trwania umowy.

Umowa na czas nieokreślony

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata

Umowa na czas określony

  • Tylko przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem

Umowa na okres próbny

  • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni
  • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie
  • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące

Umowa na zastępstwo:

  • 3 dni robocze

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zapraszamy na szkolenie:

Prawo pracy -nowelizacja Kodeksu pracy

Wróć