Aktualnie przeglądasz: Strona główna

Najbliższe szkolenia

Oceny okresowe

Data: 26.11.2020
Miejsce: Warszawa i inne miasta sprawdź
więcej
 

Prawo pracy, a COVID-19 ZMIANY 2020

Data: 26.11.2020
Miejsce: Wrocław i inne miasta sprawdź
więcej
 

Zatrudnianie cudzoziemców w dobie ograniczeń w ich możliwościach wjazdu na teren RP

Data: 26.11.2020
Miejsce: Zielona Góra i inne miasta sprawdź
więcej
 

Efektywna komunikacja, komunikacja asertywna

Data: 26.11.2020
Miejsce: Wrocław i inne miasta, sprawdź
więcej
 

Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników

Data: 27.11.2020
Miejsce: Poznań i inne miasta sprawdź
więcej
 

Trening umiejętności interpersonalnych - warsztaty

Data: 03.12.2020
Miejsce: Zielona Góra i inne miasta, sprawdź
więcej
 

Zarządzanie zasobami ludzkimi - rekrutacja, rozwój, motywacja, ocena

Data: 07.12.2020
Miejsce: Gdańsk i inne miasta, sprawdź
więcej
 

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe, a COVID 19

Data: 07.12.2020
Miejsce: Gdańsk i inne miasta sprawdź
więcej
 

Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich

Data: 07.12.2020
Miejsce: Wrocław i inne miasta sprawdź
więcej
 

Zatrudnianie cudzoziemców w dobie ograniczeń w ich możliwościach wjazdu na teren RP

Data: 08.12.2020
Miejsce: Wrocław i inne miasta sprawdź
więcej
 

Najnowsze publikacje

Rekrutacja na stanowiska kierownicze

jedną z doskonałych metod rekrutacji na stanowiska kierownicze jest metoda Assessment Center, która po raz pierwszy w czasie II wojny światowej przez armię amerykańską.

więcej
 

Umowa o pracę, a okres wypowiedzenia

W zależności od rodzaju umowy o pracę kodeks pracy przewiduje różne okresy wypowiedzenia, najczęściej zależne od czasu trwania umowy.

więcej
 

Racjonalne zarządzanie kosztami

Niezbędne elementy racjonalnego zarządzania kosztami przedsiębiorstwa ...

więcej
 

Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe to obraz, który przedstawia sytuację przedsiębiorstwa nie za pomocą kolorów, ale za pomocą liczb, które dają obserwatorowi więcej niż długie opowieści…

więcej
 

Uprawnieni do emerytury pomostowej

Emerytura pomostowa przysługuje osobom, które wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze...

więcej
 

Wykonywanie pracy w kilku państwach w ramach jednej umowy o pracę

Pracownik zatrudniony jest przez spółkę z siedzibą w Polsce, jednak jego obowiązki służbowe obejmują świadczenie pracy na terytorium trzech państw – Łotwy, w Estonii i Finlandii...

więcej
 

Ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Sposób ustalenia treści regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) wynika z art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

więcej