Aktualnie przeglądasz: Strona główna

Najbliższe szkolenia

PRAWO PRACY - Zmiany 2019

Data: 19.07.2019
Miejsce: Warszawa i inne miasta, sprawdź
więcej
 

Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi

Data: 22.07.2019
Miejsce: Warszawa i inne miasta sprawdź
więcej
 

Windykacja należności

Data: 22.07.2019
Miejsce: Katowice i inne miasta sprawdź
więcej
 

Prawo pracy 2019 - Nowelizacja Kodeksu pracy

Data: 22.07.2019
Miejsce: Warszawa i inne miasta, sprawdź
więcej
 

Zatrudnianie cudzoziemców w 2019 roku

Data: 22.07.2019
Miejsce: Gdańsk i inne miasta sprawdź
więcej
 

Absencja chorobowa pracowników

Data: 22.07.2019
Miejsce: Warszawa, Gdańsk
więcej
 

Płace 2019 - praktyczne rozliczanie wynagrodzeń

Data: 22.07.2019
Miejsce: Poznań i inne miasta, sprawdź
więcej
 

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe – praktyczne rozliczanie delegacji służbowych

Data: 22.07.2019
Miejsce: Gdańsk i inne miasta sprawdź
więcej
 

Zatrudnianie cudzoziemców

Data: 23.07.2019
Miejsce: Katowice i inne miasta sprawdź
więcej
 

Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu

Data: 23.07.2019
Miejsce: Poznań i inne miasta sprawdź
więcej
 

Najnowsze publikacje

Rekrutacja na stanowiska kierownicze

jedną z doskonałych metod rekrutacji na stanowiska kierownicze jest metoda Assessment Center, która po raz pierwszy w czasie II wojny światowej przez armię amerykańską.

więcej
 

Umowa o pracę, a okres wypowiedzenia

W zależności od rodzaju umowy o pracę kodeks pracy przewiduje różne okresy wypowiedzenia, najczęściej zależne od czasu trwania umowy.

więcej
 

Racjonalne zarządzanie kosztami

Niezbędne elementy racjonalnego zarządzania kosztami przedsiębiorstwa ...

więcej
 

Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe to obraz, który przedstawia sytuację przedsiębiorstwa nie za pomocą kolorów, ale za pomocą liczb, które dają obserwatorowi więcej niż długie opowieści…

więcej
 

Uprawnieni do emerytury pomostowej

Emerytura pomostowa przysługuje osobom, które wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze...

więcej
 

Wykonywanie pracy w kilku państwach w ramach jednej umowy o pracę

Pracownik zatrudniony jest przez spółkę z siedzibą w Polsce, jednak jego obowiązki służbowe obejmują świadczenie pracy na terytorium trzech państw – Łotwy, w Estonii i Finlandii...

więcej
 

Ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Sposób ustalenia treści regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) wynika z art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

więcej