Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Kompetencje interpersonalne » Windykacja oraz zabezpieczanie należności

Windykacja należności

Podczas szkolenia zapoznają się Państwo szczegółowo z zagadnieniami związanymi z windykacją należności występującymi od momentu braku zapłaty ze strony kontrahenta do skutecznej windykacji trudnych należności z aktualnie obowiązującym stanem prawnym.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do głównych księgowych, kierowników i pracowników działów księgowości oraz wszystkich osób zajmujących się procesem windykacji należności.

Program szkolenia

 1. Ocena naszej sytuacji i sytuacji kontrahenta jako czynnik minimalizacji ryzyka przy zawieraniu umów
  • Siła ekonomiczna kontrahentów i ich wpływ na zawierane umów
 2. Klasyfikacja dłużników
 3. Prewindykacja, w tym m.in. możliwe do podjęcia, jeszcze przed upływem terminu płatności, działania mające na celu zapewnienie terminowej realizacji zobowiązań
 4. Techniki stosowane przez dłużników w celu opóźnienia faktycznej zapłaty
 5. Powody braku zapłaty
 6. Windykacja telefoniczna, spotkania bezpośrednie
  • Postępowanie w przypadku dużych kwot
  • Postępowanie w przypadku mniejszych kwot
 7. Negocjacje z dłużnikiem
 8. Klasyfikacja należności w zależności od okresu po terminie płatności - możliwość skorzystania z tzw. ulgi na złe długi, w ramach regulacji ustawy o podatku od towarów i usług, jako narzędzie windykacyjne
 9. Przekazania informacji o dłużniku do BIG, jako narzędzie windykacyjne - dopuszczalność przekazania danych do BIG
 10. Wezwania do zapłaty
  • Upomnienie
  • Wezwanie do zapłaty
  • Wezwanie przedprocesowe
 11. Przedawnienie roszczeń
  • Okres przedawnienia roszczeń
  • Przerwanie biegu przedawnienia i jego skutki w zakresie dochodzenia roszczeń
  • Jakość dokumentów a skuteczne przerwanie biegu przedawnienia
  • Wpływ przedawnienia roszczeń na możliwość przekazania sprawy na drogę postępowania sądowego.
 12. Postępowanie sądowe
  • Dokumenty, które należy przekazać do sądu
  • Rodzaje postępowań sądowych: zwykłe, upominawcze, nakazowe
  • Postępowanie uproszczone
  • Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU)
  • Zawezwanie do próby ugodowej
  • Sąd polubowny
 13. Postępowanie restrukturyzacyjne i upadłościowe
  • Rodzaje postępowania restukturyzacyjnego
  • Przesłanki do ogłoszenia postępowania restrukturyzacyjnego i postępowania upadłości przez sąd
  • Możliwość zmiany postępowania restrukturyzacyjnego na postępowanie upadłościowe oraz postępowania upadłościowego na postępowanie restrukturyzacyjne
  • Zabezpieczenie majątku dłużnika
  • Osoby zarządzające postępowaniem restrukturyzacyjnym i upadłościowym
  • Rada wierzycieli
  • Wpływ ogłoszenia postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłości na płynność finansową przedsiębiorstwa
 14. Rola i zadania syndyka
 15. Podsumowanie szkolenia i plan wdrożenia nabytych praktyk

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi wszystkich uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Ćwiczenia z praktyki trenera prowadzącego i uczestników szkolenia
 • Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 27.01.2021, Katowice
 • 27.01.2021, szkolenie online
 • 19.02.2021, Warszawa
 • 19.02.2021, szkolenie online
 • 16.03.2021, Wrocław
 • 16.03.2021, szkolenie online
 • 21.04.2021, Gdańsk
 • 21.04.2021, szkolenie online
 • 18.05.2021, Poznań
 • 18.05.2021, szkolenie online
 • 11.06.2021, Zieloan Góra
 • 11.06.2021, szkolenie online

Opinie uczestników szkoleń

Szkolenie merytoryczne, wiedza przekazywana w jasny i wyraźny sposób.

                                                                                                                                             Karolina GRAAL S.A.

Cena szkolenia

590 PLN*/**, cena SZKOLENIA stacjonarnego

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe, lunch
 • certyfikat uczestnictwa

490 PLN*/**, cena WEBINARIUM

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie online
 • bogate materiały autorskie w wersji elektronicznej zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej
 • możliwość zadawania pytań

*Cena szkolenia/webinarium jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

**Jeżeli szkolenie/webinarium stanowi element kształcenia zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - zwolnione z VAT

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (291.1 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu