Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Kompetencje interpersonalne » Windykacja oraz zabezpieczanie należności

Windykacja należności

Podczas szkolenia zapoznają się Państwo szczegółowo z zagadnieniami związanymi z windykacją należności występującymi od momentu braku zapłaty ze strony kontrahenta do skutecznej windykacji trudnych należności. Szczególny nacisk zostanie położony na zasady radzenia sobie w negocjacjach z trudnymi dłużnikami. 

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do głównych księgowych, kierowników i pracowników działów księgowości oraz wszystkich osób zajmujących się procesem windykacji należności.

Program szkolenia

 1. Klasyfikacja dłużników
 2. Techniki stosowane przez dłużników w celu opóźnienia faktycznej zapłaty
 3. Windykacja telefoniczna
  • Postępowanie w przypadku dużych kwot
  • Postępowanie w przypadku mniejszych kwot
  • Powody braku zapłaty
  • Negocjacje z dłużnikiem
  • Konsekwencja w działaniach windykacyjnych
  • Klasyfikacja należności w zależności od okresu po terminie płatności
 4. Wezwania do zapłaty
  • Upomnienie
  • Wezwanie do zapłaty
  • Wezwanie przedprocesowe
 5. Spotkania bezpośrednie
 6. Przedawnienie roszczeń
  • Okres przedawnienia roszczeń
  • Przerwanie biegu przedawnienia i jego skutki w zakresie dochodzenia roszczeń
  • Jakość dokumentów a skuteczne przerwanie biegu przedawnienia
  • Wpływ przedawnienia roszczeń na możliwość przekazania sprawy na drogę postępowania sądowego.
 7. Postępowanie sądowe
  • Dokumenty, które należy przekazać do sądu
  • Rodzaje postępowań sądowych: zwykłe, upominawcze, nakazowe
  • Postępowanie uproszczone
  • Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU)
  • Zawezwanie do próby ugodowej
  • Sąd polubowny
 8. Postępowanie restrukturyzacyjne i upadłościowe
  • Przesłanki do ogłoszenia postępowania restrukturyzacyjnego i postępowania upadłości przez sąd
  • Możliwość zmiany postępowania restrukturyzacyjnego na postępowanie upadłościowe oraz postępowania upadłościowego na postępowanie restrukturyzacyjne
  • Zabezpieczenie majątku dłużnika
  • Osoby zarządzające postępowaniem restrukturyzacyjnym i upadłościowym
  • Rada wierzycieli
  • Wpływ ogłoszenia postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłości na płynność finansową przedsiębiorstwa
 9. Postępowanie restrukturyzacyjne
  • Rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego
  • Propozycje układowe
  • Zgromadzenie wierzycieli
  • Warunki przyjęcia układu i skutki przyjęcia układu
  • Przesłanki do odmowy zatwierdzenia układu przez sąd
  • Sankcje karne wobec dłużnika
  • Postępowanie upadłościowe
  • Rola i zadania syndyka
  • Kategorie należności
  • Kolejność zaspokojenia roszczeń
  • Zakończenie postępowania upadłościowego
  • Sankcje prawne wobec upadłego (cywilne i karne)
 10. Podsumowanie
  • Ryzyko związane z zaciąganiem zobowiązań finansowych
  • Ryzyko związane z oceną kontrahenta
  • Siła ekonomiczna kontrahentów i ich wpływ na zawierane umów
  • Ocena naszej sytuacji i sytuacji kontrahenta jako czynnik minimalizacji ryzyka przy zawieraniu umów

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • ćwiczenia
 • dyskusje
 • prezentacje

Termin i miejsce szkolenia

 • 22.08.2018, 12.09.2018 Wrocław
 • 24.08.2018, Poznań
 • 28.08.2018, Warszawa
 • 12.09.2018, Gdańsk
 • 21.09.2018, Katowice

Opinie uczestników szkoleń

Szkolenie merytoryczne, wiedza przekazywana w jasny i wyraźny sposób.

                                                                                                                                             Karolina GRAAL S.A.

Cena szkolenia

490 PLN*,

Cena obejmuje:

 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe i lunch
 • certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

*Cena szkolenia jest ceną netto.  Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23 %).

Promocja wakacyjna

Przy zgłoszeniu do 31 sierpnia 2018 roku na szkolenie, które odbędzie się w 2018 roku otrzymują Państwo rabat wakacyjnyw wysokości 50 PLN za każdy dzień szkoleniowy

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (252.2 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu