Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Księgowość Finanse Controlling » Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

Wśród podmiotów zobowiązanych do przestrzegania przepisów ustawy są m. im.: biura rachunkowe, stowarzyszenia i fundacje, ale także przedsiębiorstwa.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do pracowników biur rachunkowych i przedsiębiorstw, którzy chcą poznać metody prania pieniędzy, rozpoznawania i typowania transakcji podejrzanych, a także zapoznania się z procesami powiadamiania o ich wykryciu właściwych organów.

Program szkolenia

 1. Międzynarodowe i krajowe przepisy prawa regulujące przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 2. Podstawowe definicje przydatne dla poznania problemu praniu brudnych pieniędzy
 3. Źródła brudnych pieniędzy
 4. Etapy i metody prania brudnych pieniędzy
 5. Obowiązki jednostek obowiązanych w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy
 6. Rozpoznawanie transakcji podejrzanych:
  • identyfikacja klienta
  • rejestracja transakcji
 7. Czynności podejmowane przez instytucje obowiązane po rozpoznaniu transakcji podejrzanej
 8. Wewnętrzne procedury instytucji obowiązanych umożliwiające wykonywanie ciążących na nich obowiązków
 9. Nadzór nad instytucjami obowiązanymi
 10. Generalny Inspektor Informacji Finansowej – funkcje i kompetencje tego organu:
  • zasady przekazywania stosownych informacji do GIIF przez jednostkę obowiązaną
 11. Różnice pomiędzy praniem brudnych pieniędzy a finansowaniem terroryzmu
 12. Odpowiedzialność instytucji obowiązanych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie ciążących na nich obowiązków

Metody szkoleniowe

 • wykład, ćwiczenia
 • dyskusje
 • prezentacje

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (291.1 kB)

Zapytaj o szczegóły