Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » Prawo pracy

Nowelizacja Kodeksu pracy – wybrane zagadnienia z zakresu ostatnich i planowanych zmian w prawie pracy

Głównym celem szkolenia jest przedstawienie planowanych zmian wynikających z nowelizacji Kodeksu pracy. Nowelizacja Kodeksu pracy w sposób istotny zmieni uprawniania pracownika. Zmiany dotyczą m.in. ograniczenie zakazu konkurencji, wydłużenie urlopów rodzicielskich, udogodnienia dla pracowników mających dzieci oraz zmiany zasad rozwiązywania umowy o pracę na czas określony.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów kadr i hr oraz kadry kierowniczej.

Program szkolenia

 1. Umowy na okres próbny - ZMIANY
  • W jaki sposób długość obowiązywania umowy na okres próbny zostanie uzależniona od następującej po niej umowy o pracę na czas określony?
  • W jakich przypadkach długość obowiązywania umowy o pracę na okres próbny będzie można wydłużyć i czy dotyczy to również obowiązujących tego typu umów?
 2. Zatrudnianie na podstawie umowy o pracę - ZMIANY
  • Jakie ZMIANY wejdą w zakresie zatrudniania na umowach o pracę na czas określony i czy obejmą one obowiązujące tego typu umowy?
  • Na czym polega rozszerzenie zakresu przepisów dotyczących zakazu niekorzystnego traktowania?
  • Jakie NOWE elementy pojawią się w treści tzw. informacji dodatkowej (art. 29 § 3 KP), czyli informacji o warunkach zatrudnienia?
  • Jak należy postąpić ze „starymi” informacjami dodatkowymi?
  • Jakie NOWE informacje trzeba będzie zawrzeć w umowie o pracę?
  • Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w zakresie informowania o możliwości zatrudnienia na pełnym lub niepełnym etacie; możliwościach awansu; wolnych stanowiskach pracy?
  • Jak ZMIENI się treść tzw. informacji dodatkowej wydawanej pracownikom wyjeżdżającym służbowo za granicę?
  • Na jakich zasadach pracownik będzie mógł złożyć wniosek o ZMIANĘ rodzaju pracy, zmianę rodzaju umowy o pracę lub zmianę wymiaru etatu?
  • Na czym polega ZMIANA w zakresie zakazu podejmowania dodatkowej pracy?
  • Z jakich NOWYCH form elastycznego zatrudnienia będą mogli skorzystać pracujący rodzice?
 3. Co ZMIENI się w zakresie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz podnoszących wiedzę ogólną pracowników?
 4. PRACA ZDALNA – PO UCHYLENIU PRZEPISÓW KORONAUSTAWY
  • Według jakich reguł będzie świadczona praca zdalna po uchyleniu przepisów koronaustawy?
  • Na jakich zasadach będzie możliwa praca zdalna okazjonalna – na wniosek pracownika?
  • Czy pracownik będzie mógł odmówić świadczenia pracy zdalnej?
  • Czy pracownik świadczący pracę zdalnie może ją wykonywać poza miejscem zamieszkania, czy musi informować pracodawcę o okresowej zmianie miejsca pobytu?
  • Jak zorganizować pracę zdalną po zmianie przepisów? - dyskusja
 5. URLOPY rodzicielskie, opiekuńcze – ZMIANY
  • Jak ZMIENIĄ się przepisy dotyczące uprawnień pracowników opiekujących się dzieckiem w wieku do lat 4?
  • ile wydłuży się urlop rodzicielski rodziców biologicznych i adopcyjnych oraz rodziców dziecka z orzeczeniem o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu?
  • ile wydłuży się urlop rodzicielski w przypadku łączenia go z pracą?
  • Jakie konsekwencje wynikają z faktu uchylenia przepisów dotyczących korzystania z urlopu rodzicielskiego w trybie tzw. wniosku długiego?
  • Na jakich zasadach będzie można skorzystać ze zwolnień od pracy z powodu działania siły wyższej oraz w pilnych sprawach rodzinnych?
  • Jakie zdarzenie będzie mogło zostać uznane za „siłę wyższą”?
  • Jakie zmiany zajdą w zakresie urlopu ojcowskiego i czy będą one dotyczyły rodziców dzieci, które w dniu wejścia w życie noweli będą miały więcej niż 1 rok życia?
  • Według jakich reguł pracownicy będą mogli korzystać z urlopów opiekuńczych?
  • Jaki jest zakres podmiotowy osób, na które będzie można uzyskać urlop opiekuńczy?
  • Czy urlop opiekuńczy będzie płatny i czy okres korzystania z niego będzie wliczany do stażu pracy?
 6. ZMIANY w przepisach dotyczące kontroli pracowników na obecność alkoholu i środków podobnie działających do alkoholu (np. narkotyków i substancji psychotropowych)
  • Jak przeprowadzać kontrolę trzeźwości pracownika obecnie i według projektu zmian do kodeksu pracy?
  • Na jakich zasadach pracodawca będzie mógł przeprowadzać kontrolę pracowników na obecność narkotyków i innych podobnie działających substancji
 7. SYGNALIŚCI
  • Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w związku z wdrożeniem przepisów dyrektywy o ochronie sygnalistów?
  • Do kogo i w jakich sytuacjach (zakres podmiotowy i przedmiotowy) ma zastosowanie ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa?
 8. Rozwiazanie umowy o pracę z uwzględnieniem ZMIAN
  • Na czym polegają zakazane przygotowania do zwolnienia pracownika w okresie ochronnym?
  • W jaki sposób zmiana reguł ustalania okresu zasiłkowego wpłynęła na długość okresu ochrony przed zwolnieniem w trybie art. 53 KP?
  • Czy oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę wysłane pracownikowi świadczącemu pracę zdalnie pocztą tradycyjną i odebrane przez niego w dniu wolnym od pracy jest skuteczne?
 9. Jakie nowe wykroczenia zostaną wprowadzone do przepisów kodeksowych?
 10. Podsumowanie szkolenia, sesja pytań

Metody szkoleniowe

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi, aktywizującymi wszystkich uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
 • Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 18.01.2023, szkolenie online
 • 08.02.2023, szkolenie online
 • 22.02.2023, szkolenie online
 • 09.03.2023, szkolenie online
 • 23.03.2023, szkolenie online
 • 18.04.2023, szkolenie online
 • 16.05.2023, szkolenie online
 • 26.05.2023, szkolenie online
 • 13.06.2023, szkolenie online

Cena szkolenia

590 PLN*/**, cena szkolenia online

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie online (wystarczy laptop z dostępem do internetu lub komputer z głośnikami i dostępem do internetu)
 • bogate materiały autorskie w wersji elektronicznej zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej
 • możliwość zadawania pytań

690 PLN*/**, cena SZKOLENIA stacjonarnego

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe, lunch
 • certyfikat uczestnictwa

*Cena szkolenia/webinarium jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

**Jeżeli szkolenie/webinarium stanowi element kształcenia zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - zwolnione z VAT

Opinie uczestników szkoleń

Szkolenie było bardzo ciekawe. Było energetycznie i życiowo (dużo przykładów). Z pewnością, jeśli tylko uda mi się uzyskać zgodę pracodawcy, skorzystam jeszcze z Państwa oferty szkoleniowej. Iwona, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu

Szkolenie Nowelizacja Kodeksu pracy przeprowadzone w sposób zrozumiały i rzetelny. Małgorzata, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji

Dobry kontakt z grupą, wyjaśnienie zagadnień, o które dopytywano w trakcie szkolenia. Anna, MPK

Po raz pierwszy brałam udział w szkoleniu on-line i bardzo mi się podobało. Odpowiadała mi tematyka i sposób prowadzenia. Katarzyna, POMORSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MECHANICZNO TOROWE Sp. z o.o.

Chciałam podziękować za zorganizowanie szkolenia tylko dla nas, to bardzo pozytywnie wypłynęło no jakość tego szkolenia, ponieważ mogłyśmy swobodnie omówić palące nas sprawy. Trener dostosował się do naszych potrzeb i fachowo przekazał wiedzę łącznie z przykładami. Agata, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szkolenie było super. Kinga, Koleje Małopolskie Sp. z o.o.

Szkolenie było ciekawe, dużo podpowiedzi, które będę mogła (dla dobra zakładu pracy jak i mojego) wykorzystać.Trener bardzo zrozumiale i na wielu przykładach przedstawił treści ze szkolenia. Będę korzystała z kolejnych Państwa szkoleń. Monika, Ośrodek Sportu i Rekreacji  m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów

Bardzo dziękuję. Szkolenie bez zarzutu. Merytorycznie dużo materiału, dobra jakość technicznego połączenia oraz profesjonalny przekaz. Jestem zadowolona z tego szkolenia. Teresa, Jysk Sp z o.o.

Dziękuję. Prowadzący bardzo kompetentny i w świetny sposób przekazujący informacje. Ilona, Stalgast Sp. z o.o.


Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12, (68) 419 09 45
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (220.6 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu