Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Księgowość Finanse Controlling » Prawo autorskie oraz prawo własności przemysłowej

Prawo autorskie oraz prawo własności przemysłowej

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami nabywania przez pracodawcę majątkowych praw autorskich.

Program szkolenia

 1. Pojęcie utworów pracowniczych
 2. Zasady nabywania przez pracodawcę majątkowych praw autorskich do utworów pracowniczych
  • Programy komputerowe stworzone przez pracownika
  • Utwory naukowe stworzone przez pracownika
  • Pozostałe utwory pracownicze (np. analizy, opinie, artykuły, bazy danych, itp.)
 3. Porównanie zasad nabywania przez przedsiębiorcę praw do utworów pracowniczych oraz praw do utworów stworzonych na podstawie umów cywilnoprawnych
 4. Osobiste prawa autorskie przysługujące pracownikowi
 5. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa własności przemysłowej (patenty/wzory przemysłowe/wzory użytkowe)
 6.  Zasady nabywa przez pracodawcę praw do projektów wyznawczych stworzonych przez pracownika
 7. Zasady nabywania przez pracodawcę praw do pracowniczych projektów wynalazczych (wynalazki/znaki towarowe/wzory przemysłowe/know-how itp.)
 8. Konstrukcja zapisów w umowie o pracę (analiza przykładowych klauzul) 

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • dyskusje
 • prezentacje

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (291.1 kB)

Zapytaj o szczegóły