Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Sektor publiczny » Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Głównym celem szkolenia jest poznanie w teorii i na wybranych przykładach praktycznych problemów związanych z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

Program szkolenia

 1. Zakres ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finanasów publicznych.
 2. Osoby ponoszące odpowiedzialność:
  • Odpowiedzialność kierownika jednostki z tytułu nieprawidłowego prowadzenia gospodarki finansowej oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej;
  • Odpowiedzialność głównego księgowego za niedokonanie wstępnej kontroli
  • Odpowiedzialność pracowników, których obowiązki oparte są na odrębnych ustawach, np. na ustawie o służbie cywilnej , ustawach samorządowych
  • Odpowiedzialność osób upoważnionych przez kierownika w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej, rachunkowości, realizacji projektów unijnych oraz udzielania zamówień publicznych
 3. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych a inne rodzaje odpowiedzialności prawnej (odpowiedzialność karna, karna skarbowa, cywilna, pracownicza)
 4. Najczęstrze naruszenia zasad gospodarowania środkami publicznymi
 5. Rozstrzygnięcia w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 6. Przesłanki uwaględnianie przy dochodzeniu odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych oraz wymierzaniu kary
 7. Obszary naruszeń dyscypliny finansów publicznych
 8. Charakterystyka poszczególnych czynów stanowiącychnaruszenie dyscypliny finansów publicznych
 9. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i przesłanki ich stosowania: upomnienie, nagana, kara pieniężna, zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi
 10. Przedawnienie oraz zatarcie ukarania
 11. Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów
 12. Czynności podejmowane przez rzecznika dyscyplinarnego
 13. Przegląd orzecznictwa komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tendencje interpretacyjne, wybrane orzeczenia)

Metody szkoleniowe

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
 • Dyskusje moderowane, których celem jest rozwiązanie trudnych sytuacji związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Informacje

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Zapytaj o szczegóły szkolenia