Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Sektor publiczny » FIDIC- praktyka stosowania

FIDIC - praktyka stosowania

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie ogólnych i szczegółowych przepisów warunków kontraktowych FIDIC. Szkolenie ma za zadanie przygotować osoby uczestniczące w procesie inwestycyjnym (projektowanie, realizacja, nadzór) do realizowania go zgodnie z wymaganiami międzynarodowymi. Warunki kontraktowe FIDIC są podstawą do zawierania umów finansowanych przez Bank Światowy oraz wszelkiego rodzaju Fundusze Strukturalne oraz Fundusze Spójności. Są one stosowane przede wszystkim przy robotach inżynieryjno-budowlanych przy zawieraniu umów w drodze przetargów, zarówno międzynarodowych, jak i krajowych.

Program szkolenia

 1. Uwarunkowania stosowania procedur FIDIC w warunkach polskich uregulowań prawnych
  • prawo budowlane
  • prawo cywilne
  • prawo zamówień publicznych
 2. Warunki Szczegółowe FIDIC
  • procedury Zamówień Publicznych
  • zasady sporządzania dokumentacji ofertowej (przetargowej)
  • wymagania w stosunku do SIWZ zgodnie z PZP a rodzaj Warunków Kontraktowych FIDIC
 3. Tworzenie Warunków Kontraktowych FIDIC
  • zarys ogólny, przyczyny wprowadzenia zmian
  • wprowadzenie do Warunków Ogólnych
  • wprowadzenie do Warunków Szczególnych
  • przegląd dokumentów Kontraktu
  • standardy FIDIC w projektach unijnych
  • zakres i reguły stosowania
  • wymogi formalne poszczególnych programów
  • praktyczne aspekty wykorzystania procedur w realizacji projektów unijnych
 4. "Czerwona książka"
  • warunki Ogólne i Szczegółowe Kontraktu
 5. "Żółta Książka"
  • warunki kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem
 6. "Srebrna Książka"
  • warunki kontraktu na realizację EPC / pod klucz
 7. Harmonogram realizacyjny projektu
 8. Raporty, oceny, analizy
 9. Rozliczanie kontraktów
  • budżet projektu
  • wymogi synchronizacji budżetu i harmonogramu
  • metodyka monitorowania, raportowania
 10. Ubezpieczenia kontraktu

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • ćwiczenia
 • dyskusje
 • prezentacje

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Zapytaj o szczegóły