Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Księgowość Finanse Controlling » szkolenie Ceny transferowe

Ceny transferowe

Organy podatkowe mają prawo do ustalenia, czy transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi odpowiadają warunkom rynkowym. W przypadku braku dostarczenia podczas kontroli wymaganej dokumentacji cen transferowych, przedsiębiorca naraża się na zastosowanie sankcyjnej stawki podatku w wysokości 50%, w stosunku do zaniżonego dochodu.

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z najistotniejszymi zagadnieniami podatkowymi z zakresu transakcji dokonywanych przez podmioty powiązane oraz wytycznymi Ministra Finansów dla kontroli UKS. Przedstawione zostaną zasady sporządzania analizy porównawczej z podziałem na transakcje materialne oraz niematerialne (pożyczki, gwarancje kredytowe, opłaty licencyjne).

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do głównych księgowych, kierowników i pracowników działów księgowości.

Program szkolenia

 1. Zmiany w zakresie dokumentacji w sprawie cen transferowych na 2017 rok:
  • nowy katalog podmiotów zobowiązanych do tworzenia dokumentacji
  • zakres obowiązków dokumentacyjnych w zależności od wielkości podmiotu
  • dokumentacja podstawowa
  • analiza porównawcza
  • dokumentacja „master-file” - podatnicy, których przychody lub koszty przekroczą w danym roku 20 000 000 euro, będą także zobowiązani do przygotowania dokumentacji grupowej, tzw. master-file, prezentującej mechanizmy rozliczeń z perspektywy grupy
  • sprawozdania dołączane do zeznań podatkowych
 2. Zasada swobody kształtowania warunków umów w świetle obostrzeń w zakresie cen transferowych:
  • wpływ na sposób ustalania warunków w transakcjach z podmiotami powiązanymi
  • cena rynkowa a cena transferowa
 3. Dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi
  • limity decydujące o obowiązku sporządzenia dokumentacji
  • weryfikacja przekroczenia limitów w praktyce
  • elementy dokumentacji, a ich wpływ na rynkowość transakcji
  • ewentualne sankcje
 4. Metody szacowania dochodów:
  • metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej
  • metoda rozsądnej marży koszt plus
  • metoda ceny odprzedaży
  • metody zysku transakcyjnego
 5. Praktyczne wskazówki w zakresie sporządzania dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi na wybranych przykładach:
  • dokumentacja transakcji sprzedaży towarów
  • dokumentacja usług finansowych (pożyczki, cash pooling, niedostateczna kapitalizacja)
  • dokumentacja usług niematerialnych (doradcze, wsparcie IT, podział kosztów, refakturowanie)
  • dokumentacja transakcji opartych na refakturowaniu
 6. Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych i interpretacje organów podatkowych w zakresie cen transferowych
 7. Ceny transferowe a podatek u źródła (z uwzględnieniem regulacji dotyczących zakładu w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania)
 8. Zawieranie porozumień w sprawach ustalania cen transakcyjnych:
  • rodzaje porozumień
  • dokumenty załączane do wniosku
  • postępowanie w sprawie porozumienia
  • decyzja w sprawie porozumienia
 9. Sankcje wynikające z niedopełnienia obowiązków w zakresie dokumentacji podatkowej:
  • nieuznanie części kosztów
  • 50% podatek dochodowy
  • sankcje związane z korektą podatku VAT
  • odpowiedzialność karna skarbowa

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • dyskusje
 • prezentacje

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (291.1 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu