Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Sektor publiczny » Zamówienia publiczne w branży IT

Zamówienia publiczne w branży IT

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zasadami udziału w przetargach z branży IT.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do osób z branży IT odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentów przetargowych.

Program szkolenia

 1. Rekomendacja MSWiA dotycząca zasad formułowania wymagań zamawiającego dla wybranych parametrów technicznych sprzętu komputerowego
 2. Możliwość wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia
 3. Cechy techniczne i jakościowe przy opisie przedmiotu zamówienia
 4. Postępowania przetargowe z branży IT w świetle orzecznictwa KIO i ZA
 5. Jak bronić się przed odrzuceniem oferty z powodu omyłki rachunkowej?
 6. Podwykonawcy w zamówieniach z branży IT
 7. Błędy wykonawców w zakresie gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych
 8. Jak bronić swoich praw w sytuacji odrzucenia oferty lub wykluczenia z postępowania
 9. Rodzaje dokumentów jakich może zadąć zamawiający od wykonawców i zasady określania warunków udziału w postępowaniu
 10. Nadużycia zamawiających w kwestii: kryteriów oceny ofert, nieuczciwych zapisów w umowach
 11. Jak skutecznie składać protesty i odwołania?
 12. Zasady zawierania umów: zmiana umowy, nieważność umów, podstawy odstąpienia od umowy
 13. Wadium najczęstsze błędy wykonawców i nowa linia orzecznictwa w tej sferze
 14. Rażąco niska cena i tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach IT
 15. Zasady korzystania z prawa do wglądu do ofert konkurentów
 16. Na jakie błędy w ofertach konkurencji należy zwracać uwagę?

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • ćwiczenia
 • dyskusje
 • prezentacje

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (291.1 kB)

Zapytaj o szczegóły