Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Kompetencje interpersonalne » Warsztaty dla rekruterów

Warsztaty dla rekruterów - budowanie wizerunku pracodawcy, rekrutacja, wywiady wyjściowe

.

Program szkolenia

 1. Rekrutacja a EMPLOYER BRANDING – budowanie profesjonalnego wizerunek pracodawcy na rynku
  • aktualna sytuacja na rynku pracy
  • co wpływa na markę pracodawcy?
  • cele i zadania EB
  • zewnętrzne i wewnętrzne narzędzia EB
  • pokolenie X, Y, Z
  • jak się komunikować z rynkiem?
 2. Wartości jakie firma ma do zaoferowania
 3. Rodzaje rekrutacji
  • rekrutacje wewnętrzne
  • rekrutacje zewnętrzne
  • rekrutacje ukryte
 4. Kogo szukam? Kogo nie szukam?
  • określenie wymagań stawianych nowym pracownikom, tj. kwalifikacje
   i umiejętności wymagane od kandydatów do pracy
  • opis stanowisk pracy, związane z nimi obowiązki, a także warunki pracy
   i płacy
  • opis kompetencji
  • profil osobowościowy - Plan Rodgera
  • dobór właściwej metody poszukiwania kandydatów do pracy
  • dobór właściwej metody przeprowadzenia procesu rekrutacji
 5. Idealne ogłoszenie – skuteczne i zgodne z prawem
 6. Analiza dokumentów aplikacyjnych – analiza, kryteria selekcji
 7. Rozmowa telefoniczna z kandydatem – pierwszy kontakt, dodatkowe informacje, a może rozmowa rekrutacyjna
 8. Selekcja właściwa -rozmowa kwalifikacyjna, wywiad, interview
  • modele prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych: wywiad kompetencyjny, wywiad behawioralny i inne
  • sposoby prowadzenia rozmów: rozmowy indywidualne, rozmowy grupowe, rozmowy według ustalonego wzorca, rozmowy swobodne
  • pytania do kandydatów – opracowanie przykładowych pytań, które powinny pojawić się podczas rekrutacji na wybrane przez uczestników stanowiska
  • etapy prowadzenia rozmów– wspólne wypracowanie i przećwiczenie poszczególnych etapów
 9. Dodatkowe narzędzia selekcji
  • testy: na inteligencje, osobowościowe, bazujące na wiedzy
  • zadania, symulacje
  • prezentacje
 10. Rekrutacja na stanowiska menedżerskie i nie tylko - specyfika Assessment Center i jego wpływ na wyniki selekcji
  • dobór uczestników, miejsca, wybór asesorów
  • wybór odpowiednich ćwiczeń
  • przeprowadzenie procesu
  • raport końcowy - analiza pracy i identyfikacja kryteriów (kompetencji)
 11. Podsumowanie procesu rekrutacji
  • wybór odpowiedniego kandydata
  • wprowadzenie nowego pracownika do organizacji
  • sposoby postępowania z kandydatami odrzuconymi
  • raport końcowy
 12. Exit Interview
  • przyczyny odejścia pracowników
  • czym jest exit interview?
  • przygotowanie do przeprowadzenia rozmowy wyjściowej
  • opracowanie ankiet wyjściowych
  • analiza wyników
  • symulacje rozmów wyjściowych
 13. Podsumowanie szkolenia

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników.

Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób nauczyć się prowadzić efektywną rekrutacje
i selekcje kandydatów do pracy.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną przekazują wiedzę niezbędną do przygotowania
  i prowadzenia procesu rekrutacji
 • Ćwiczenia zarówno indywidualne, jak i grupowe wpływają na kształtowanie pożądanych postaw
  i zachowań w procesie rekrutacji
 • Praktyczne scenki – obrazujące zachowanie kandydatów i rekruterów – analiza, informacje zwrotne, od trenera i uczestników
 • Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 08-09.09.2020, Zielona Góra
 • 22-23.09.2020, Poznań
 • 07-08.10.2020, Wrocław
 • 22-23.10.2020, Warszawa
 • 26-27.10.2020, Katowice
 • 09-10.11.2020, Gdańsk
 • 18-19.11.2020, Zielona Góra

Cena szkolenia

1290 PLN*/**, cena SZKOLENIA stacjonarnego

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe, lunch
 • certyfikat uczestnictwa

1090 PLN*/**, cena WEBINARIUM

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie online
 • bogate materiały autorskie w wersji elektronicznej zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej
 • możliwość zadawania pytań

*Cena szkolenia/webinarium jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

**Jeżeli szkolenie/webinarium stanowi element kształcenia zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - zwolnione z VAT

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (291.1 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu