Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Kompetencje interpersonalne » szkolenia Protokół dyplomatyczny

Protokół dyplomatyczny

Szkolenie ma na celu zapoznanie z zasadami savoir vivre, etykiety i protokołu dyplomatycznego osób, którzy odpowiadają za organizacje spotkań z dyplomatami oraz przedstawicielami władz i samorządów.

Program szkolenia

 1. Protokół dyplomatyczny
 2. Ceremoniał dyplomatyczny i państwowy:
  • zasady poprawnego uczestnictwa w kontaktach publicznych
  • przygotowanie się do wizyty przyjmowanie gości
  • przedstawianie się oraz innych osób
  • pożegnanie
 3. Dobre praktyki:
  • zasada wzajemności
  • precedencja
  • tytulatura
 4. Savoir vivre za granicą
  • menedżerowie i dyplomaci – etykieta wzajemnych relacji
  • etykieta w środkach transportu
  • jak się zachować w kontakcie z dyplomatami?
  • jakie są zasady przyjmowanie gości z zagranicy?
 5. Etykieta w kontaktach z osobami reprezentującymi inne kultury
  • kontakty zawodowe z osobami reprezentującymi kraje europejskie oraz USA
  • specyfikacja relacji z przedstawicielami krajów Bliskiego i Dalekiego Wschodu
 6. Etykieta korespondencji dyplomatycznej
  • aide memoire
  • memorandum
  • nota ogólna i zbiorowa
  • nota podpisana
  • nota werbalna

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • studia przypadku
 • ćwiczenia
 • dyskusje
 • prezentacje

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (291.1 kB)

Zapytaj o szczegóły