Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Kompetencje interpersonalne » szkolenia Asertywność w komunikacji

Asertywność w komunikacji - czyli jak sobie radzić z trudnym rozmówcą

Asertywność jest umiejętnością, która przejawia się w bezpośrednim sposobie wyrażania własnych myśli, uczuć, potrzeb oraz dbałości o własne prawa bez naruszania praw innych osób. To komunikowanie otoczeniu dwóch przekazów: "Ja mam prawo być sobą. Ty masz prawo być sobą".

Głównym celem szkolenia jest wypracowanie postawy asertywnej wobec innych osób.

Podczas szkolenia uczestnicy nabiorą pewności siebie i zwiększą poczucie własnej wartości oraz nauczą się:

 • bezpośrednio, uczciwie i stanowczo wyrażać swoje opinie i uczucia
 • respektować uczucia i poglądy innych
 • prowadzić asertywną rozmowę, eliminując negatywne emocje

Dzięki takiej postawie kontakty z innymi ludźmi staną się łatwiejsze i bardziej satysfakcjonujące, łatwiej będzie osiągnąć założone cele, realizować zadania. Uczestnicy szkolenia staną się bardziej efektywni w każdym wymiarze swojego życia.

Program szkolenia

 1. Cel, wizja, efekt
  • myślenie ukierunkowane na cel
  • cele/zadania moje i innych- model SMART – praktyczne zastosowanie
  • priorytety, decyzyjność, delegowanie
  • szanse/zagrożenia
  • automotywacja i pozytywne myślenie
 2. Postawy: bierna, agresywna, asertywna – różnice, sposoby zachowania i komunikacji
 3. Postawa asertywna i jej wpływ na relacje z innymi
 4. Osoba od której wszystko zależy, czyli coś na mój temat
  • budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby
  • zwiększenie poczucia własnej wartości
  • kształtowanie postawy asertywnej
  • wyznaczanie własnych granic
  • komunikat "ja"
  • umiejętność wyrażania własnego zdania i poglądów w sposób stanowczy, ale taktowny
  • sztuka prowadzenia asertywnej rozmowy
  • sztuka dzielenia się swoimi poglądami - asertywne wyrażanie własnych opinii, uczuć, potrzeb i próśb
  • zasady przyjmowania i udzielania komplementów i pochwał
  • zasady przyjmowania i udzielania informacji zwrotnych oraz konstruktywnej krytyki
  • egzekwowanie swoich praw
  • wywieranie wpływu w relacjach z innymi
 5. Zasady asertywności
 6. Asertywność - sposób radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych
  • kontrolowanie emocji - umiejętność zachowania dystansu emocjonalnego
  • obiektywizm w ocenie sytuacji i problemów
  • dostosowywanie sposobów rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych do osobowości rozmówcy oraz konkretnej sytuacji, w jakiej strony się znalazły– ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem zasady FUO
 7. Manipulacja
 8. Podsumowanie szkolenia i wspólne wypracowanie planu wdrożenia, do codziennej pracy, praktyk nabytych na szkoleniu

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników.

Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu biznesowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować zasady komunikacji asertywnej.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną przekazują niezbędną wiedzę niezbędną w procesie komunikacji asertywnej w sytuacjach trudnych i konfliktowych
 • Testy diagnostyczne
 • Symulacje sytuacji trudnych i przećwiczenie sposobów radzenia sobie w takich sytuacjach
 • Warsztaty - ćwiczenia praktyczne zarówno indywidualne, jak i grupowe wpływają  na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań
 • Scenki tematyczne umożliwią praktyczne przećwiczenie codziennych zachowań
 • Dyskusje moderowane, których celem jest rozwiązanie trudnych sytuacji związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 26.08.2019, Katowice
 • 09.09.2019, Poznań
 • 11.09.2018, Warszawa
 • 16.09.2019, Gdańsk
 • 20.09.2019, Zielona Góra
 • 24.09.2019, Wrocław

Opinie uczestników szkoleń

Bardzo miła atmosfera. Trener bardzo doświadczony i umiejętnie przekazywał wiedzę.

                                                                     Beata Jeppesen Poland Sp. z o.o.

Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Duża wiedza Pani prowadzącej.

                                                                     Elżbieta ZAKŁAD WYKONAWSTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH MEGA POL S.A.

Cena szkolenia

490 PLN*/**

Cena obejmuje:

 • czynny udział w intensywnych warsztatach
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe i lunch
 • imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).**Jeżeli szkolenie finansowane jest ze środków publicznych i stanowi element kształcenia zawodowego zwolnione z VAT. 

Promocja wakacyjna

Przy zgłoszeniu w lipcu i sierpniu 2019 minimum 5 osób na szkolenia, po ich realizacji, otrzymają Państwo 1 bezpłatne zaproszenie na dowolne jednodniowe szkolenie odbywające się w 2019 roku.

 

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (275.2 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu