Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Kompetencje interpersonalne » szkolenia Asertywność w komunikacji

Asertywność w komunikacji - czyli jak sobie radzić z trudnym rozmówcą

Asertywność jest umiejętnością, która przejawia się w bezpośrednim sposobie wyrażania własnych myśli, uczuć, potrzeb oraz dbałości o własne prawa bez naruszania praw innych osób. To komunikowanie otoczeniu dwóch przekazów: "Ja mam prawo być sobą. Ty masz prawo być sobą".

Głównym celem szkolenia jest wypracowanie postawy asertywnej wobec innych osób. Podczas szkolenia uczestnicy nabiorą pewności siebie i zwiększą poczucie własnej wartości oraz nauczą się:

 • bezpośrednio, uczciwie i stanowczo wyrażać swoje opinie i uczucia
 • respektować uczucia i poglądy innych
 • prosić o pomoc
 • odmawiać
 • egzekwować swoje prawa
 • wyznaczać granicę
 • prowadzić asertywną rozmowę, eliminując negatywne emocje

Dzięki takiej postawie kontakty z innymi ludźmi staną się łatwiejsze i bardziej satysfakcjonujące, łatwiej będzie osiągnąć założone cele, realizować zadania. Uczestnicy szkolenia staną się bardziej efektywni w każdym wymiarze swojego życia.

Poniżej przykładowe sytuacje omawiane na warsztacie.

 • Tomek od dłuższego czasu zamierzał poprosić jednego ze swoich klientów o zmianę warunków współpracy i terminowe płatności. Pracuje z tym klientem już dłuższy czas, przeszli na Ty. Niestety zdaje sobie sprawę, że współpraca nie jest korzystna dla niego i firmy. 
 • Do Anny wpada (jak co dzień) koleżanka z kadr. Tylko na chwilkę... i usadawiając się wygodnie zaczyna opowiadać z detalami jak minął jej dzień. Anna spogląda na zegarek, miała zamiar nadrobić zaległości i wyjść dzisiaj punktualnie. Anna czuje złość na siebie, że znowu dała się wciągnąć w tę dyskusję, że znowu traci czas, który chciała przeznaczyć dla siebie.
 • Iwona całe swoje życie podporządkowała matce, z którą mieszka. Każda próba usamodzielnienia się, nawet najdrobniejsza, równa się atakowi nerwowemu jej matki. Iwona nie zdaje sobie sprawy, że jest zwyczajnie szantażowana emocjonalnie. Wycofała się ze swego życia, dla świętego spokoju zachowuje się tak, jak tego oczekuje matka. Iwona ma 40 lat i dużo smutku w sobie.

Na warsztacie szczegółowy nacisk położymy na :

 • Kształtowanie postawy asertywnej
 • Zwiększanie poczucia własnej wartości
 • Zachowania dystansu emocjonalnego
 • Komunikacje asertywną
 • Trening - jak sobie radzić z trudnym rozmówcą 

Program szkolenia

 1. Cel, wizja, efekt
  • myślenie ukierunkowane na cel
  • cele/zadania moje i innych- model SMART – praktyczne zastosowanie
  • priorytety, decyzyjność, delegowanie
  • szanse/zagrożenia
  • automotywacja i pozytywne myślenie
 2. Postawy: bierna, agresywna, asertywna – różnice, sposoby zachowania i komunikacji
 3. Postawa asertywna i jej wpływ na relacje z innymi
 4. Osoba od której wszystko zależy, czyli coś na mój temat
  • budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby
  • zwiększenie poczucia własnej wartości
  • kształtowanie postawy asertywnej
  • wyznaczanie własnych granic
  • komunikat "ja"
  • umiejętność wyrażania własnego zdania i poglądów w sposób stanowczy, ale taktowny
  • sztuka prowadzenia asertywnej rozmowy
  • sztuka dzielenia się swoimi poglądami - asertywne wyrażanie własnych opinii, uczuć, potrzeb i próśb
  • zasady przyjmowania i udzielania komplementów i pochwał
  • zasady przyjmowania i udzielania informacji zwrotnych oraz konstruktywnej krytyki
  • egzekwowanie swoich praw
  • wywieranie wpływu w relacjach z innymi
 5. Zasady asertywności
 6. Asertywność - sposób radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych
  • kontrolowanie emocji - umiejętność zachowania dystansu emocjonalnego
  • obiektywizm w ocenie sytuacji i problemów
  • dostosowywanie sposobów rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych do osobowości rozmówcy oraz konkretnej sytuacji, w jakiej strony się znalazły– ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem zasady FUO
 7. Manipulacja
 8. Podsumowanie szkolenia i wspólne wypracowanie planu wdrożenia, do codziennej pracy, praktyk nabytych na szkoleniu

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników.

Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu biznesowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować zasady komunikacji asertywnej.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną przekazują niezbędną wiedzę niezbędną w procesie komunikacji asertywnej w sytuacjach trudnych i konfliktowych
 • Testy diagnostyczne
 • Symulacje sytuacji trudnych i przećwiczenie sposobów radzenia sobie w takich sytuacjach
 • Warsztaty - ćwiczenia praktyczne zarówno indywidualne, jak i grupowe wpływają  na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań
 • Scenki tematyczne umożliwią praktyczne przećwiczenie codziennych zachowań
 • Dyskusje moderowane, których celem jest rozwiązanie trudnych sytuacji związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 10.12.2018, Gdańsk
 • 11.12.2018, Poznań
 • 14.12.2018, Wrocław
 • 17.12.2018, Katowice
 • 08.01.2018, Warszawa
 • 14.02.2019, Zielona Góra

Opinie uczestników szkoleń

Bardzo miła atmosfera. Trener bardzo doświadczony i umiejętnie przekazywał wiedzę.

                                                                     Beata Jeppesen Poland Sp. z o.o.

Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Duża wiedza Pani prowadzącej.

                                                                     Elżbieta ZAKŁAD WYKONAWSTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH MEGA POL S.A.

Cena szkolenia

490 PLN*/**

Cena obejmuje:

 • czynny udział w intensywnych warsztatach
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe i lunch
 • imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).**Jeżeli szkolenie finansowane jest ze środków publicznych i stanowi element kształcenia zawodowego zwolnione z VAT. 

Promocja świąteczna

Zapraszamy do skorzystania z PROMOCJI MIKOŁAJKOWO-ŚWIĄTECZNEJ, która potrwa do 6.01.2019 roku.

Przy zgłoszeniu na każde szkolenie odbywające się w 2019 roku

 • Rabat w wysokości – 50 PLN/szkolenie jednodniowe;
 • Rabat w wysokości – 100 PLN/szkolenie dwudniowe.

Istnieje możliwość wystawienie faktury w 2018 roku i skorzystanie ze szkoleń w 2019 roku.

Zapraszamy do zgłoszeń

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (289.3 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu