Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Kompetencje interpersonalne » szkolenia Asertywność w komunikacji

Komunikacja asertywna - sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach z trudnymi

Asertywność jest umiejętnością, która przejawia się w bezpośrednim sposobie wyrażania własnych myśli, uczuć, potrzeb oraz dbałości o własne prawa bez naruszania praw innych osób. To komunikowanie otoczeniu dwóch przekazów: "Ja mam prawo być sobą. Ty masz prawo być sobą".

Głównym celem szkolenia jest wypracowanie postawy asertywnej wobec innych osób.

Podczas szkolenia uczestnicy nabiorą pewności siebie i zwiększą poczucie własnej wartości oraz nauczą się:

 • bezpośrednio, uczciwie i stanowczo wyrażać swoje opinie i uczucia
 • respektować uczucia i poglądy innych
 • prowadzić asertywną rozmowę, eliminując negatywne emocje

Dzięki takiej postawie kontakty z innymi ludźmi staną się łatwiejsze i bardziej satysfakcjonujące, łatwiej będzie osiągnąć założone cele, realizować zadania. Uczestnicy szkolenia staną się bardziej efektywni w każdym wymiarze swojego życia.

Program szkolenia

 1. Cel, wizja, efekt
  • myślenie ukierunkowane na cel
  • cele/zadania moje i innych- model SMART – praktyczne zastosowanie
  • priorytety, decyzyjność, delegowanie
  • szanse/zagrożenia
  • automotywacja i pozytywne myślenie
 2. Postawy: bierna, agresywna, asertywna – różnice, sposoby zachowania i komunikacji
 3. Postawa asertywna i jej wpływ na relacje z innymi
 4. Osoba od której wszystko zależy, czyli coś na mój temat
  • budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby
  • zwiększenie poczucia własnej wartości
  • kształtowanie postawy asertywnej
  • wyznaczanie własnych granic
  • komunikat "ja"
  • umiejętność wyrażania własnego zdania i poglądów w sposób stanowczy, ale taktowny
  • sztuka prowadzenia asertywnej rozmowy
  • sztuka dzielenia się swoimi poglądami - asertywne wyrażanie własnych opinii, uczuć, potrzeb i próśb
  • zasady przyjmowania i udzielania komplementów i pochwał
  • zasady przyjmowania i udzielania informacji zwrotnych oraz konstruktywnej krytyki
  • egzekwowanie swoich praw
  • wywieranie wpływu w relacjach z innymi
 5. Zasady asertywności
 6. Asertywność - sposób radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych
  • kontrolowanie emocji - umiejętność zachowania dystansu emocjonalnego
  • obiektywizm w ocenie sytuacji i problemów
  • dostosowywanie sposobów rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych do osobowości rozmówcy oraz konkretnej sytuacji, w jakiej strony się znalazły– ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem zasady FUO
 7. Manipulacja
 8. Podsumowanie szkolenia i wspólne wypracowanie planu wdrożenia, do codziennej pracy, praktyk nabytych na szkoleniu

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników.

Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu biznesowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować zasady komunikacji asertywnej.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną przekazują niezbędną wiedzę niezbędną w procesie komunikacji asertywnej w sytuacjach trudnych i konfliktowych
 • Testy diagnostyczne
 • Symulacje sytuacji trudnych i przećwiczenie sposobów radzenia sobie w takich sytuacjach
 • Warsztaty - ćwiczenia praktyczne zarówno indywidualne, jak i grupowe wpływają  na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań
 • Scenki tematyczne umożliwią praktyczne przećwiczenie codziennych zachowań
 • Dyskusje moderowane, których celem jest rozwiązanie trudnych sytuacji związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 28.11.2022, szkolenie online
 • 06.12.2022, szkolenie online

Opinie uczestników szkoleń

Bardzo miła atmosfera. Trener bardzo doświadczony i umiejętnie przekazywał wiedzę. Beata, Jeppesen Poland Sp. z o.o.

Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Duża wiedza Pani prowadzącej. ZAKŁAD WYKONAWSTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH MEGA POL S.A.

Feedback ze szkolenia jak najbardziej pozytywny. Trening był ciekawy, Pani Trener poruszyła dużo przydatnych zagadnień (zarówno na drodze zawodowej jak i w życiu prywatnym). Na duży + interaktywność, konwersacje, rozmowy (a nie tylko suchy wykład). Konrad, VIDIS S.A.


Cena szkolenia

690 PLN*/**, cena SZKOLENIA stacjonarnego

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe, lunch
 • certyfikat uczestnictwa

590 PLN*/**, cena szkolenia online

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie online
 • bogate materiały autorskie w wersji elektronicznej zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej
 • możliwość zadawania pytań

*Cena szkolenia/webinarium jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

**Jeżeli szkolenie/webinarium stanowi element kształcenia zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - zwolnione z VAT

 

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12; (68) 419 09 44
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (220.6 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu