Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Księgowość Finanse Controlling » Sponsoring, sprzedaż premiowa,reprezentacja, reklama oraz świadczenia na rzecz pracowników

Sponsoring, sprzedaż premiowa, reprezentacja, reklama

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z konsekwencjami działań o charakterze marketingowych na gruncie podatku VAT oraz podatków dochodowych.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do głównych księgowych, kierowników i pracowników działów księgowości.

Program szkolenia

 1. Definicja reprezentacji i reklamy – elementy rozróżniające reklamę od reprezentacji.
 2. Świadczenie usług oraz przekazanie i zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w aspekcie podatku od towarów i usług np.:
  • zasady rozliczania VAT – u należnego w przypadku świadczenia usług oraz przekazania lub zużycia towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy
  • upominki i nagrody dla kontrahentów
  • zakup usług obcych na potrzeby reprezentacji i reklamy - najkorzystniejsze metody rozliczeń podatkowych
  • przekazanie a zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy - różnice w rozliczeniach podatkowych
  • poczęstunki dla kontrahentów (usługi cateringowe, posiłki, napoje itp.)
  • użyczenie składników majątku kontrahentom – zasady rozliczeń podatkowych
  • zasady ustalania podstawy opodatkowania
  • import oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów o charakterze reklamowym, towarów otrzymanych w drodze darowizny itp.
  • przekazywanie nieodpłatnie towarów poza granice RP - kontrahentom z krajów UE i z krajów trzecich
  • zasady ewidencjonowania czynności nieodpłatnych w kasie rejestrującej
 3. Przypadki, gdy świadczenia na cel reprezentacji i reklamy nie podlegają opodatkowaniu VAT – em
 4. Prezenty o małej wartości, próbki oraz drukowane materiały reklamowe i informacyjne – zasady rozliczeń na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług
 5. Wydatki na reprezentację – zasady rozliczania na gruncie podatków dochodowych, przypadki kiedy mogą stanowić koszty podatkowe np.:
  • upominki dla kontrahentów
  • wyżywienie w trakcie konferencji i szkoleń
  • poczęstunki dla kontrahentów
  • wydatki na dekoracje biura
  • hotele dla kontrahentów, taksówki, bilety itp.
  • organizowanie imprez artystycznych i sportowo - rekreacyjnych
  • kartki świąteczne itp.
 6. Obowiązek składania PIT – 8C oraz przypadki, w których firmy nie muszą składać tych informacji.
 7. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reklamę np.:
  • organizacja konferencji i szkoleń o charakterze reklamowym i instruktażowym
  • reklama a marketing - skutki podatkowe rozróżnienia
  • upominki reklamowe, tablice reklamowe, degustacje, plakaty, udział w targach i konferencjach itp. - zasady rozliczeń podatkowych
  • temporalne zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reklamę
  • wysyłanie materiałów reklamowych do kontrahentów i osób przypadkowo wybranych, standy, katalogi, wzorniki itp.
  • reklama publiczna i niepubliczna – jednolite traktowanie na gruncie podatkowym itp.
 8. Sponsoring oraz udział w targach i imprezach reklamowych:
  • zasady dokumentowania i zaliczania wydatków na fundowanie nagród przez sponsorów do kosztów uzyskania przychodów
  • opodatkowanie podatkiem dochodowym podmiotów organizujących konkursy lub imprezy sportowo - kulturalne
  • rozliczanie sponsoringu na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług
  • środki trwałe i wyposażenie przekazane nieodpłatnie nabywcom towarów bądź usług - skutki podatkowe
  • udział w targach i imprezach reklamowych – zasady rozliczeń podatkowych
 9. Sprzedaż premiowa w aspekcie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług oraz ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych:
  • upominki premiowe, nagrody w organizowanych przez sprzedawcę bądź producenta konkursach i losowaniach - zasady zaliczania poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów
  • zasady opodatkowania podatkiem dochodowym zwycięzców konkursów i promocji otrzymujących nagrody związane ze sprzedażą premiową, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych
  • przypadki, w których organizator sprzedaży premiowej pełni funkcję płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
  • zasady rozliczania sprzedaży premiowej na gruncie VAT (możliwość potrącenia podatku naliczonego, przypadki gdy nie powstaje obowiązek uiszczenia podatku należnego itp.).
  • rabaty naturalne – zasady rozliczeń na gruncie podatków dochodowych i podatku od towarów i usług
  • sprzedaż premiowa – skutki na gruncie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 10. Sprzedaż towarów i usług za cenę symboliczną (1 zł lub 1 gr) skutki w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • dyskusje
 • prezentacje

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (291.1 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu