Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Księgowość Finanse Controlling » Prawo bankowe

Prawo bankowe

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z elementami prawa bankowego.

Program szkolenia

 1. Ustawa Prawo bankowe, omówienie ustawy, interpretacja kluczowych zapisów
 2. Pojęcie i rodzaje banków
 3. Charakterystyka SKOK, SKO, KZP
 4. Ogólne warunki umów, regulaminy, wzorce umowne, zgodne z prawem bankowym a także praktyką stosowaną przez banki
 5. Fuzje, podziały i łączenie banków
 6. Zrzeszenia banków
 7. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (istota i funkcje, systemy gwarantowania środków przez BFG, zasady udzielania pomocy podmiotom objętym systemem gwarantowania)
 8. Czynności bankowe, zgodne z ustawą Prawo bankowe:
  • pojęcie i klasyfikacja czynności bankowych
  • czynności bankowe sensu stoicko (przedmiotowo bankowe)
  • czynności bankowe sensu largo (podmiotowo bankowe)
  • depozyt bankowy
  • operacje czekowe i wekslowe
  • sekurytyzacja wierzytelności bankowych.
 9. Umowa pożyczki bankowej.
  • umowa pożyczki według kodeksu cywilnego,
  • umowa pożyczki bankowej,
  • prawa i obowiązki stron umowy pożyczki bankowej
  •  wypowiedzenie pożyczki przez bank
 10. Umowa o kredyt bankowy
  • charakter prawny umowy o kredyt bankowy,
  • podstawy prawne,
  • prawa i obowiązki stron,
  • wypowiedzenie kredytu przez bank
 11. Bankowy tytuł egzekucyjny.

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • dyskusje
 • prezentacje

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (291.1 kB)

Zapytaj o szczegóły