Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Księgowość Finanse Controlling » Kontrola i postępowanie podatkowe - jak się przygotować

Kontrola i postępowanie podatkowe - jak się przygotować

Podczas szkolenia zostaną przedstawione praktyczne aspekty związane z kontrolą podatkową i postępowaniem podatkowym.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, osób odpowiedzialnych za rozliczenia z fiskusem, a także przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, 

Program szkolenia

  1. Zakres i zasady wszczęcia kontroli podatkowej
    • podmioty upoważnione do prowadzenia kontroli
    • upoważnienie do prowadzenia kontroli
    • rodzaje wszczęcia kontroli
  2. Zasady prowadzenia kontroli podatkowej
    • zasady ogólne
    • miejsce i czas prowadzenia kontroli
    • prawa i obowiązki kontrolujących
    • prawa i obowiązki kontrolowanego
  3. Zakończenie kontroli podatkowej
    • protokół kontroli
    • zastrzeżenia i uwagi do protokołu kontroli
  4. Zasady ogólne postępowania podatkowego
  5. Wszczęcie i prowadzenie postępowania podatkowego
    • zasady wszczęcia postępowania
    • postępowanie wnioskowe a postępowanie na wniosek
  6. Zawieszenie postępowania podatkowego
  7. Postępowanie dowodowe
  8. Rozstrzygnięcia organu pierwszej instancji: postanowienia, decyzje
  9. Wzruszanie rozstrzygnięć organu podatkowego na drodze administracyjnej
    • postępowanie odwoławcze
    • zażalenia
    • wznowienie postępowania podatkowego
    • uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej
    • wygaśnięcie postępowania podatkowego

Metody szkoleniowe

  • wykład, ćwiczenia
  • dyskusje
  • prezentacje

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (252.2 kB)

Zapytaj o szczegóły