Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Sektor publiczny » Jednorodne grupy pacjentów - realizacja umów o świadczenie usług w zakresie leczenia szpitalnego

Jednorodne grupy pacjentów w praktyce - realizacja umów o świadczenie usług w zakresie leczenia szpitalnego

Szpitale-świadczeniodawcy usług finansowanych ze środków publicznych mają obowiązek rozliczać się z NFZ w systemie jednorodnych grup pacjentów. Samo zawarcie kontraktu w  nie jest tak trudne, jak jego realizacja. Zarówno bowiem proces kwalifikowania pacjentów do poszczególnych grup, jak i jego weryfikacja sprawia świadczeniodawcom wiele problemów. Tymczasem to od właściwego  wykonania tych czynności zależy, czy szpital otrzyma zapłatę za usługi. Sama znajomość zarządzeń Prezesa NFZ nie wystarcza.

Celem szkolenia jest przygotowanie sekretarek medycznych i pracowników szpitali zajmujący się przygotowywaniem sprawozdań dla NFZ do rozliczania kontraktów z NFZ.

Program szkolenia

 1. System jednorodnych grup pacjentów – podstawowe założenia
 2. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
 3. Zasady udzielania świadczeń.
 4. Zasady sprawozdawania, rozliczania i finansowania świadczeń
  • kwalifikowanie wstępne pacjentów do grup
  • wstępna weryfikacja hospitalizacji niezbędna do rozliczenia – charakterystyka grup
  • wyznaczenie grupy na podstawie katalogu grup
  • katalog świadczeń do sumowania
  • wykazywanie zrealizowanych świadczeń do rozliczenia
  • finansowanie niektórych świadczeń za zgodą dyrektora Oddziału NFZ
  • finansowanie leczenia pacjentów nieubezpieczonych a uprawnionych do świadczeń
  • finansowanie leczenia pacjentów na podstawie przepisów o koordynacji
 5. Odpowiedzialność świadczeniodawcy wobec NFZ z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • ćwiczenia
 • dyskusje
 • prezentacje

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Zapytaj o szczegóły