Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Księgowość Finanse Controlling » Bilans - podatkowe i rachunkowe zamknięcie roku

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do Głównych księgowych, kierowników i pracowników działów księgowości.

Program szkolenia

 1. Struktura sprawozdania:
  • Bilans
  • rachunek zysków i strat
  • informacja dodatkowa
  • rachunek przepływów pieniężnych
  • zestawienie zmian w kapitałach
 2. Nadrzędne zasady rachunkowości 
 3. Polityka rachunkowości a jakość sprawozdania finansowego
 4. Zmiana zasad polityki rachunkowości KSR nr 7
 5. Wycena wybranych elementów sprawozdania
 6. Harmonogram czynności niezbędnych do zamknięcia ksiąg
 7. Inwentaryzacja jako podstawa jakości sprawozdania finansowego
 8. Uzgodnienie sald
 9. Zamknięcie ksiąg
 10. Obowiązek badania sprawozdania
 11. Uproszczenia w ewidencji i sprawozdawczości dla jednostek małych i mikro
 12. Podstawy analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych i ich interpretacja oraz prezentacja w informacji dodatkowej
 13. Podpisanie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
 14. Ogłaszanie sprawozdania
 15. Archiwizacja i przechowywanie dokumentacji księgowej
 16. Odpowiedzialność karna

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników.

Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
 • Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 24.02.2020, Gdańsk
 • 26.02.2020, Poznań
 • 12.03.2020, Warszawa
 • 16.03.2020, Katowice
 • 17.03.2020, Wrocław

 

Cena szkolenia

690 PLN*

Cena obejmuje:

 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • przerwy kawowe i lunche
 • notes i długopis
 • certyfikat ukończenia szkolenia

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%). Jeżeli szkolenie finansowane jest ze środków publicznych i stanowi element kształcenia zawodowego zwolnione z VAT

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (291.1 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu