Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Sektor publiczny » Prowadzenie postępowania administracyjnego w praktyce - warsztaty przygotowujące do wydawania decyzji administracyjnych

Prowadzenie postępowania administracyjnego w praktyce

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wydawania decyzji administracyjnych.Szczególny nacisk zostanie położony na postępowanie, kiedy wpływa odwołanie strony i jakie czynności wykonuje pracownik, co może zrobić strona pomiędzy odwołaniem a rozstrzygnięciem nadzorczym, a co może Urząd.

Wszystkie zagadnienia omawiane będą na praktycznych przykładach podanych przez uczestników szkolenia.

Program szkolenia

 1. Strona podmiotowa postępowania
  • Organy administracji i podmioty administrujące, wyłączenie pracownika i organu
  • Właściwość
  • Strony i podmioty na prawach strony
  • Pełnomocnictwo, upoważnienie, przedstawicielstwo ustawowe
  • Udział pełnomocnika i przedstawiciela ustawowego
 2. Wszczęcie postępowania
  • Podanie – treść, sposoby wnoszenia, uzupełnienie, niewłaściwe skierowanie
  • Pozostawienie sprawy bez rozpoznania
 3. Regulacje proceduralne
  • Terminy załatwiania spraw
  • Skutki uchybienia terminu
  • Doręczenia
  • Wezwania
  • Zasady udostępniania akt stronom
  • Zawieszenie i umorzenie postępowania
 4. Postępowanie wyjaśniające
  • Postępowanie dowodowe
  • Środki dowodowe
  • Materiał dowodowy
  • Rozprawa administracyjna
 5. Decyzja administacyjna
  • Elementy obligatoryjne
  • Elementy dodatkowe
 6. Postanowienie i ugoda: forma i treść
 7. Zwykłe środki zaskarżenia
  • Odwołanie i wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
  • Zasady postępowania odwoławczego
  • Rozstrzygnięcia organu odwoławczego
  • Zażalenie
  • Samokontrola organu i instancji
 8. Tryby nadzwyczajne
  • Wznowienie postępowania
  • Uchylenie decyzji
  • Zmiana decyzji
  • Stwierdzenie nieważności decyzji
 9. Przenoszenie rozstrzygnięć zawartych w decyzji na praktykę kolejnych postępowań
 10. Podsumowanie szkolenie i wskazanie kierunków działania

Metody szkoleniowe

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
 • Dyskusje moderowane, których celem jest rozwiązanie trudnych sytuacji związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Informacje

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Zapytaj o szczegóły szkolenia