Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Sektor publiczny » szkolenia Prawne aspekty zawierania umów

Zawieranie umów handlowych i ich zabezpieczanie

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z ogólnymi zasadami zawierania umów i ich zabezpieczania.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do osób odpowiadających za przygotowanie umów.

Program szkolenia

 1. Umowy zakupowe
  • rola kontraktów z dostawcami
  • typy kontraktów
  • umowa o zachowaniu poufności - NDA - kiedy stosować i przed jakimi konsekwencjami nas chroni
 2. Analiza zapisów umownych
  • zadatek a zaliczka
  • pojęcie i stosowanie kar umownych
  • odsetki za opóźnienie a odsetki za zwłokę
  • odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
  • prawo do odstąpienia od umowy
  • zapis na sąd, zapis na sąd polubowny
  • wybór prawa właściwego
  • psychologiczny aspekt prewencyjny zapisów umownych
 3. Sposoby zabezpieczeń płatności w transakcjach handlowych
  • weksel
  • gwarancja bankowa,
  • akredytywa zabezpieczająca i dokumentowa
  • incaso finansowe i dokumentowe
  • polisa ubezpieczeniowa,
  • pułapki w zabezpieczeniach płatności w transakcjach handlowych
  • psychologiczny aspekt prewencyjny zabezpieczenie płatności w transakcjach handlowych

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • ćwiczenia
 • dyskusje
 • prezentacje

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Zapytaj o szczegóły