Aktualnie przeglądasz: Eventy » Odporność na stres

Odporność na stres


Program modułu

 1. Cele zawodowe i osobiste
  • definiowanie celów zawodowych
  • definiowanie celów osobistych
  • stres związany z konfliktem celów zawodowych i prywatnych
  • rozróżnianie pomiędzy „muszę”, „powinienem” a „chciałbym”
  • aktywność dobowa i biorytmy
 2. Źródła i symptomy występowania stresu
 3. Kontrola poziomu stresu
  • powtarzanie
  • planowanie
  • unikanie
  • obniżanie rangi zdarzenia
  • obniżanie stopnia niepewności
  • świadome myślenie
  • racjonalne myślenie
  • pozytywne myślenie i afirmacja
 4. Psychologiczne techniki redukcji poziomu stresu
  • wyciszenie
  • zdrowie, dieta i ćwiczenia fizyczne
  • eliminowanie stresu ze swego otoczenia
  • wyobraźnia w walce ze stresem- wizualizacja
  • sugestia i hipnoza oraz autohipnoza i autosugestia
  • techniki medytacji
  • techniki fizycznej relaksacji
  • progresywna relaksacja mięśniowa
  • kontrola oddechu
 5. Rozwijanie w sobie odporności na stres
  • poziom stresu a skuteczność funkcjonowania
  • twórcze wykorzystanie optymalnego poziomu stresu
  • fizjologiczna odporność - dieta, kondycja fizyczna
  • psychologiczna odporność - zbalansowany styl życia, atrybucja przyczynowo-skutkowa, asertywny styl bycia
  • odzyskiwanie kontroli poprzez stworzenie osobistej listy celów
  • motywowanie siebie: unikanie urazu psychicznego, aktywacja społeczna