Aktualnie przeglądasz: Eventy » Komunikacja

Komunikacja

„Dobra komunikacja to proces dwustronny: nadawca daje odbiorcy szansę na zadawanie pytań i formułowanie komentarzy o tym, co zostało powiedziane, aby wyjaśnić niezrozumiałe kwestie.
Jeśli nadawca nie stworzy tej szansy, komunikacja przekształca się w zwykłe informowanie.”
Sidney J. Harris


Program modułu

 1. Znaczenie i cele komunikacji
 2. Siła przekonywania słowem, czyli elementy istotne w przekazie
 3. Zasady wymowy i techniki operowania głosem
  • dobra dykcja
  • odpowiednia postawa
  • prawidłowe oddychanie
  • modulacja głosu: właściwa intonacja i tempo mówienia
  • stosowna do sytuacji emisja głosu
  • właściwa higiena głosu
 4. "Mowa ciała" panowanie nad ciałem i przestrzenią
  • dystans w kontaktach interpersonalnych (cztery główne strefy)
  • ekspresja mimiki i gestów oraz ich znaczenie w kontaktach międzyludzkich
  • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu wzrokowego
  • zachowania niewerbalne służące budowaniu pozytywnego wrażenia, porozumienia i akceptacji przeszkadzające w komunikacji, wywierające negatywne wrażenie
 5. Techniki ułatwiające dobre zrozumienie
  • trening aktywnego słuchania
  • zasady udzielania informacji zwrotnej
  • posługiwanie się językiem korzyści
 6. Elastyczność i kreatywność myślenia jako nieodłączny atrybut podejmowania decyzji
  • rodzaje przeszkód, które zakłócają porozumiewanie się i sposoby ich przezwyciężania
  • rola pogłosek i plotek w komunikowaniu
  • dostosowywanie sposobu prowadzenia rozmowy do rozmówcy (kalki językowe), z uwzględnieniem trudności wynikających z barier komunikacyjnych (żargon, emocje)
  • trudności w komunikacji międzykulturowej (różnice i stereotypy kulturowe)
  • trudna komunikacja: reagowanie na emocje, zastrzeżenia i zażalenia