Aktualnie przeglądasz: Eventy » Asertywność

Asertywność


Program modułu

 1. Asertywność jako sposób radzenia sobie z rzeczywistością w trudnych sytuacjach.
 2. Budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby.
 3. Kształtowanie postawy asertywnej.
 4. Zwiększanie poczucia własnej wartości.
 5. Umiejętność zachowania dystansu emocjonalnego.
 6. Pięć osobistych praw H. Fensterheima.
 7. Asertywność w kontaktach ze współpracownikami - zwracanie uwagi innym: komunikat "ja".
 8. Sztuka prowadzenia asertywnej rozmowy.
 9. Sztuka dzielenia się swoimi poglądami - asertywne wyrażanie własnych opinii, uczuć, potrzeb i próśb.
 10. Zasady przyjmowanie i udzielania komplementów i pochwał.
 11. Asertywne egzekwowanie swoich praw - drabina interwencji.
 12. Formy wyrażania negatywnych uczuć- FUO (fakt, ustosunkowanie, oczekiwanie) Stopniowanie agresji wg Pameli Butler.
 13. Asertywna odmowa czyli jak nie podejmować się rzeczy, których podjąć się nie chce - sztuka kulturalnego, lecz stanowczego odmawiania.