Aktualnie przeglądasz: Eventy » Zarządzanie czasem

Zarządzanie czasem

„Zadbaj o minuty, a godziny same się o siebie zatroszczą”

Lord Chesterfield


Program modułu

 1. Korzyści z efektywnego zarządzania czasem
 2. Perspektywa czasowa i parametry ustalania celów SMART
  • specific (dokładny)
  • measurale (mierzalny)
  • achievale (osiągalny)
  • realistic (realny)
  • time oriented (zorientowany w czasie)
 3. Planowanie czasu
  • system planowania czasu
  • metoda ALPEN
  • organizacja dnia pracy
  • zalety planowania
 4. Reguły i zasady postępowania związane z zarządzaniem czasem
  • podejmowanie decyzji w zarządzaniu czasem
  • formułowanie priorytetów i zarządzanie kryzysowe
  • matryca zarządzania czasem
  • niedoszacowanie i przeszacowanie czasu - zasada Parkinsona
  • zysk i strata w planowaniu zadań i zasada Pareto
  • zyski i straty z wprowadzenia metod zarządzania czasem - krzywa Seiwerta
  • analiza ABC
  • zasada projektowania 90/90
  • zasada Westheimera
  • zasada Parkera
  • diagram Ishikawy (diagram ryby)
  • zasady delegowania zadań
  • zasady realizacji zadań w ciągu dnia (Zasady postępowania z telefonem, dokumentami, odwiedzającymi, materiałami do czytania, naradami, korespondencją)
 5. Planowanie i podejmowanie decyzji, a zarządzanie czasem
  • odwlekanie wykonania zadań i podejmowanych decyzji
  • perfekcjonizm
  • pracoholizm
  • zachowania „typu A”