Aktualnie przeglądasz: Eventy » Skuteczne podejmowanie decyzji

Skuteczne podejmowanie decyzji

„Nigdy nie będziesz miał pełnej informacji potrzebnej Ci do pojęcia decyzji. Gdybyś ją miał, byłby to oczywisty wniosek, a nie decyzja" Stephen P. Robbins

Program modułu

 1. Racjonalne podejmowanie decyzji
  • istota podejmowania decyzji
  • kryteria i rodzaje decyzji oraz wynikające z nich właściwości
  • struktury procesu podejmowania decyzji
  • racjonalność i ograniczona racjonalność decyzji
  • racjonalne podejście do ryzyka
  • ograniczenia i błędy w procesie podejmowania decyzji
  • błędy w ocenie niepewności i ryzyka
  • racjonalne sformułowanie problemu decyzyjnego
  • racjonalny wybór wariantu postępowania
  • psychologia podejmowania decyzji: logika a intuicja
 2. Logika postępowania w podejmowaniu decyzji
  • strategie podejmowania decyzji
  • kroki w celu podjęcia decyzji
  • narzędzia ułatwiające podejmowanie decyzji
 3. Trudne sytuacje decyzyjne: analizowanie skomplikowanych problemów
  • podejmowanie decyzji w warunkach stresu – strategie postępowania
  • podejmowanie decyzji w warunkach presji czasowej – strategie postępowania
 4. Elastyczność i kreatywność myślenia jako nieodłączny atrybut podejmowania decyzji
  • indywidualna i grupowa twórczość w podejmowaniu decyzji
  • cechy charakterystyczne ludzi twórczych
  • zestawienie różnic między półkulami mózgu
  • rozwijanie twórczych reakcji na problemy
  • myślenie wertykalne i myślenie lateralne
  • algorytmy i heurystyki