Aktualnie przeglądasz: Eventy » Rozmowa telefoniczna

Rozmowa telefoniczna


Program modułu

 1. Rozmowa telefoniczna, a rozmowa "twarzą w twarz"
 2. Ograniczenia telefonu i ich wpływ na postawę rozmówców
 3. Struktura rozmowy telefonicznej
 4. Etapy rozmowy telefonicznej
  • odpowiednie rozpoczęcie rozmowy
  • przełączanie i łączenie rozmów
  • słuchanie
  • zadawanie pytań
  • robienie notatek podczas rozmowy
  • przyjmowanie wiadomości do przekazania
  • kontrolowanie przebiegu rozmowy
  • zakończenie rozmowy
 5. Vademecum telefonującego i przyjmującego telefon
  • reguły użyteczne w kontaktach telefonicznych
  • zwroty uznane za właściwe i niewłaściwe podczas rozmowy
  • odpowiedni język rozmowy