Aktualnie przeglądasz: Eventy » Motywowanie

Motywowanie

„Człowiek jest i zawsze będzie najbardziej wyjątkowym i niezwykłym ze wszystkich komputerów”
John Fitzgerald Kennedy


Program modułu

 1. Motywowanie w biznesie z uwzględnieniem zasad motywowanie do współpracy
  • istota motywowania i psychologia inspiracji
  • nowoczesne teorie motywacyjne w praktyce kierowania firmą, zespołem i poszczególnymi pracownikami (elementy motywowania materialnego oraz motywowanie niematerialne)
  • motywatory - lista motywatorów (czynniki motywujące i higieniczne)
  • ustalenie co jest motywatorem, a co nie oraz co motywuje menedżerów, a co pracowników
 2. Motywowanie jako element polityki personalnej firmy
  • długofalowe motywowanie pracowników (stwarzanie pracownikom możliwości rozwoju zawodowego, kształtowanie ścieżek kariery, kultura organizacyjna a poziom motywacji pracowników)
  • indywidualne plany motywowania i motywacja talentów w firmie – pracownicy, ich rozwój zawodowy oraz ich kluczowe i marginalne kompetencje
 3. Motywowanie w zespole
  • skuteczne motywowanie – model współpracy czy rywalizacji (konkurencji) w firmie (współpraca i rywalizacja na różnych poziomach w strukturze firmy, przykłady motywowania do dzielenia się wiedzą oraz podnoszenie kompetencji jako czynników podnoszących efektywność pracy)
  • konflikty w zespole zadaniowym(jak dawać sobie radę z niepowodzeniem i jak pomóc w tym swoim podwładnym)
  • rola komunikacji w procesie motywacyjnym oraz procesów kontrolnych w motywacji
  • rozwijanie i podtrzymywanie entuzjazmu wśród pracowników przy pomocy rozmaitych form i sposobów motywacji
  • umiejętność dopasowywania narzędzi motywacyjnych do poszczególnych pracowników zespołu (motywacyjne systemy wynagrodzeń, wartościowanie stanowisk pracy, motywowanie zyskiem)
  • trudne relacje i sytuacje w motywowaniu oraz mocne strony i słabości różnych metod motywowania (w tym systemu wynagradzania i kar)